Faktasider Oljedirektoratet

GINA KROG

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GINA KROG
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1978
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  23384544
 • Bilde

  Bilde
  GINA KROG Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  30.06.2017
  Approved for production
  21.05.2013
  29.06.2017
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/6
  15/6
  15/5
  15/6
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  58.700000
  NO
  30.000000
  NO
  11.300000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  12.05
  14.12
  1.64
  0.00
  29.29
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  23.77
  11.01
  4.75
  19.80
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  5.27
  11.68
  1.01
  0.00
  18.87
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Gina Krog ligger på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, like nord for Sleipner Vest. Vanndybden er 120 meter. Gina Krog ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Utbyggingsløsningen er en bunnfast bolig- og prosessinnretning. Produksjonen startet i 2017.
  25.02.2020
  Reservoar
  Gina Krog produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Reservoaret er komplekst og segmentert, med dårlig til moderat kvalitet, og ligger på 3700 meters dyp.
  25.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med gassinjeksjon. Gass importeres fra Zeepipe 2A for gassinjeksjon og gassløft i brønner.
  16.03.2018
  Transport
  Våtgassen transporteres i rørledning til Sleipner A-innretningen for stabilisering. Salgsgass sendes fra Sleipner A-innretningen via Gassled (område D) til markedet, mens ustabilisert kondensat eksporteres til Kårstø-terminalen. Oljen fraktes til en flytende lager- og lasteenhet (Randgrid FSO) og losses derfra til tankskip for videre transport.
  25.02.2020
  Status
  Feltet produserer etter planen. Det pågår arbeid for å modne nye boremål, og det er planlagt å starte boring i 2022. Innretningen vil forsynes med kraft fra land fra 2022 som en del av elektrifiseringen av Utsirahøgda. For å redusere kostander vil Rangrid FSO i 2024 erstattes av en oljeeksportrørledning mellom Gina Krog og Sleipner A-innretningen.
  21.12.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 2596
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  30732
  2020
  233
  2019
  1434
  2018
  2631
  2017
  5147
  2016
  7139
  2015
  7551
  2014
  4450
  2013
  2147
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  7.147731
  4.730181
  0.000000
  1.184110
  13.062022
  2022
  0.424593
  1.707530
  0.000000
  0.030000
  2.162123
  2021
  0.866482
  0.730976
  0.000000
  0.136327
  1.733785
  2020
  1.264253
  0.247861
  0.000000
  0.288034
  1.800148
  2019
  1.862087
  0.851769
  0.000000
  0.375844
  3.089700
  2018
  1.982788
  0.605967
  0.000000
  0.269398
  2.858153
  2017
  0.747528
  0.586078
  0.000000
  0.084507
  1.418113
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  6.564459
  13.475107
  0.000000
  20.039566
  2022
  0.368357
  1.812902
  0.000000
  2.181259
  2021
  0.761216
  2.873864
  0.000000
  3.635080
  2020
  1.128405
  3.118726
  0.000000
  4.247131
  2019
  1.713440
  3.073588
  0.000000
  4.787028
  2018
  1.880536
  1.931535
  0.000000
  3.812071
  2017
  0.712505
  0.664492
  0.000000
  1.376997
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  26.11.1977
  08.04.1978
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  04.07.2008
  07.09.2008
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  09.09.2008
  13.10.2008
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  09.09.1971
  26.10.1971
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  SHOWS
  09.05.1974
  01.08.1974
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  26.05.2007
  13.06.2007
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  13.06.2007
  23.07.2007
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.03.2007
  27.05.2007
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  26.12.2010
  13.03.2011
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  27.10.2010
  19.12.2010
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  02.05.2018
  23.08.2018
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  14.05.2016
  23.01.2018
  OBSERVATION
  OIL
  19.02.2018
  10.04.2018
  PRODUCTION
  OIL
  06.05.2018
  16.10.2018
  PRODUCTION
  OIL
  11.05.2018
  05.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  18.05.2019
  OBSERVATION
  26.08.2015
  10.12.2015
  OBSERVATION
  OIL
  12.12.2015
  08.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  01.09.2015
  09.10.2015
  INJECTION
  GAS
  03.08.2016
  17.12.2018
  PRODUCTION
  GAS
  22.02.2019
  13.03.2019
  INJECTION
  GAS
  13.07.2017
  26.11.2017
  PRODUCTION
  OIL
  23.05.2016
  01.10.2017
  PRODUCTION
  GAS
  30.07.2016
  13.02.2019
  INJECTION
  GAS
  17.05.2016
  22.11.2018
  INJECTION
  GAS
  26.12.2018
  07.01.2019
  INJECTION
  GAS
  23.08.2015
  27.04.2016
  PRODUCTION
  OIL
  29.08.2015
  01.03.2016
  OBSERVATION
  OIL
  01.03.2016
  17.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  19.08.2015
  27.06.2018
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status