Faktasider Oljedirektoratet

NJORD

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  NJORD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1986
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43751
 • Bilde

  Bilde
  NJORD Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  30.09.1997
  Approved for production
  12.06.1995
  29.09.1997
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6407/7
  6407/10
  6407/7
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  50.000000
  NO
  27.500000
  NO
  22.500000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  31.66
  23.68
  6.24
  0.00
  67.20
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  132.19
  5.22
  34.71
  13.98
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  5.00
  13.55
  3.86
  0.00
  25.88
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Njord ligger i Norskehavet, 30 kilometer vest for Draugen. Vanndybden er 330 meter. Njord ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Feltet er bygd ut med en flytende stålinnretning med bore- og prosessanlegg, Njord A, og lagerskipet Njord Bravo. Produksjonen startet i 1997. Endret PUD ble godkjent i 2017. Hyme-feltet er tilknyttet Njord.
  14.02.2020
  Reservoar
  Njord produserer olje fra sandstein av jura alder i Tilje- og Ileformasjonene. Feltet har et komplisert forkastningsmønster med bare delvis kommunikasjon mellom segmentene. Reservoarkvaliteten varierer i ulike soner. Reservoaret ligger på 2850 meters dyp.
  17.02.2021
  Utvinning
  Den opprinnelige utvinningsstrategien var gassinjeksjon som trykkstøtte i deler av reservoaret og trykkavlastning i resten. Etter at gasseksporten begynte i 2007, ble bare små gassvolumer injisert. På grunn av det komplekse reservoaret med mange forkastninger, har feltet en relativt lav utvinningsgrad.
  16.03.2018
  Transport
  Produsert olje transporteres i rørledning til lagerskipet Njord Bravo og videre med tankskip til markedet. Gass fra feltet eksporteres gjennom en 40 kilometer lang rørledning koblet til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til Kårstø-terminalen.
  14.02.2020
  Status
  Produksjonen på Njord og satellittfeltet Hyme ble midlertidig stengt etter at det ble oppdaget strukturelle integritetsproblemer på Njord A-innretningen i 2016. For å utvide levetiden på feltene ble Njord A og Njord Bravo slept til land for oppgradering og modifikasjoner. Etter planen skal Njord og Hyme begynne å produsere igjen i slutten av 2022. Bauge- og Fenja-feltene er under utbygging som nye tilknytninger til Njord.
  21.12.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 10904
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  36950
  2020
  5825
  2019
  6622
  2018
  3727
  2017
  2351
  2016
  667
  2015
  39
  2014
  465
  2013
  968
  2012
  1398
  2011
  1253
  2010
  1135
  2009
  694
  2008
  846
  2007
  846
  2006
  788
  2005
  499
  2004
  32
  2003
  610
  2002
  121
  2001
  34
  2000
  621
  1999
  1006
  1998
  635
  1997
  2052
  1996
  2887
  1995
  829
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  26.661406
  10.130810
  0.000000
  4.524091
  41.316307
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2017
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2016
  0.095384
  0.200312
  0.000000
  0.090920
  0.386616
  2015
  0.382603
  0.963815
  0.000000
  0.421580
  1.767998
  2014
  0.369749
  0.609559
  0.000000
  0.275093
  1.254401
  2013
  0.269670
  0.542210
  0.000000
  0.217909
  1.029789
  2012
  0.316904
  0.756438
  0.000000
  0.329136
  1.402478
  2011
  0.540615
  1.384490
  0.000000
  0.613788
  2.538893
  2010
  0.961174
  1.777368
  0.000000
  0.797959
  3.536501
  2009
  0.743006
  1.824233
  0.000000
  0.839645
  3.406884
  2008
  0.947431
  1.997334
  0.000000
  0.904506
  3.849271
  2007
  1.052976
  0.075051
  0.000000
  0.033555
  1.161582
  2006
  1.392124
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.392124
  2005
  1.830199
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.830199
  2004
  1.689050
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.689050
  2003
  1.764097
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.764097
  2002
  1.863133
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.863133
  2001
  2.936801
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.936801
  2000
  3.921228
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.921228
  1999
  3.522636
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.522636
  1998
  1.695605
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.695605
  1997
  0.367021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.367021
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  26.656622
  40.715464
  0.000000
  67.372086
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2017
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2016
  0.101145
  0.406428
  0.000000
  0.507573
  2015
  0.396226
  1.559152
  0.000000
  1.955378
  2014
  0.341050
  0.958481
  0.000000
  1.299531
  2013
  0.269670
  0.864395
  0.000000
  1.134065
  2012
  0.316887
  1.217388
  0.000000
  1.534275
  2011
  0.540608
  1.648724
  0.000000
  2.189332
  2010
  0.961188
  2.482790
  0.000000
  3.443978
  2009
  0.743010
  2.602519
  0.000000
  3.345529
  2008
  0.947445
  3.246871
  0.000000
  4.194316
  2007
  1.052953
  3.153725
  0.000000
  4.206678
  2006
  1.392206
  3.010025
  0.000000
  4.402231
  2005
  1.830193
  3.236927
  0.000000
  5.067120
  2004
  1.689044
  3.115857
  0.000000
  4.804901
  2003
  1.764096
  2.951207
  0.000000
  4.715303
  2002
  1.863121
  2.768138
  0.000000
  4.631259
  2001
  2.936795
  2.488852
  0.000000
  5.425647
  2000
  3.921304
  2.718794
  0.000000
  6.640098
  1999
  3.525851
  1.742974
  0.000000
  5.268825
  1998
  1.695965
  0.458451
  0.000000
  2.154416
  1997
  0.367865
  0.083766
  0.000000
  0.451631
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  19.10.1985
  07.04.1986
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  19.11.1986
  21.01.1987
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  07.03.1990
  30.04.1990
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  03.03.1988
  18.05.1988
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  13.01.1989
  28.03.1989
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  17.12.1990
  15.02.1991
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  18.10.2000
  16.12.2000
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  03.08.2007
  20.09.2007
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  PRODUCTION
  11.11.2011
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  03.10.2003
  11.01.2004
  INJECTION
  GAS
  18.01.2011
  11.03.2011
  PRODUCTION
  OIL
  08.03.1999
  10.08.1999
  INJECTION
  GAS
  12.12.2000
  23.12.2000
  INJECTION
  GAS
  16.06.2006
  23.07.2006
  INJECTION
  WATER
  09.01.2010
  17.02.2010
  PRODUCTION
  GAS
  26.10.1998
  26.11.1998
  INJECTION
  GAS
  06.05.2000
  21.05.2000
  INJECTION
  GAS
  15.02.1998
  15.06.1998
  INJECTION
  GAS
  28.11.1996
  24.12.1996
  INJECTION
  GAS
  13.10.2010
  20.11.2010
  PRODUCTION
  OIL
  10.07.2000
  28.08.2000
  PRODUCTION
  OIL
  15.05.2005
  04.06.2005
  PRODUCTION
  OIL
  28.01.2006
  26.02.2006
  INJECTION
  GAS
  13.02.1997
  02.04.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.12.1997
  03.02.1998
  PRODUCTION
  OIL
  27.12.2002
  07.04.2003
  PRODUCTION
  OIL
  08.04.2003
  15.04.2003
  PRODUCTION
  OIL
  16.04.2003
  25.04.2003
  PRODUCTION
  OIL
  31.08.1999
  16.11.1999
  PRODUCTION
  OIL
  24.01.2009
  07.03.2009
  PRODUCTION
  OIL
  25.12.1999
  31.03.2000
  PRODUCTION
  OIL
  09.03.1999
  14.04.1999
  PRODUCTION
  OIL
  05.02.2005
  15.03.2005
  PRODUCTION
  OIL
  18.12.1999
  07.02.2000
  PRODUCTION
  OIL
  21.09.1996
  01.11.1996
  OBSERVATION
  OIL
  04.11.1996
  24.11.1996
  PRODUCTION
  OIL
  09.10.2005
  09.12.2005
  PRODUCTION
  OIL
  23.02.1998
  07.10.1998
  PRODUCTION
  OIL
  29.10.1998
  29.01.1999
  PRODUCTION
  OIL
  02.09.1999
  04.10.1999
  PRODUCTION
  OIL
  14.09.2008
  21.10.2008
  OBSERVATION
  OIL
  25.10.2008
  03.11.2008
  PRODUCTION
  OIL
  14.10.2009
  05.11.2009
  OBSERVATION
  OIL
  10.11.2009
  29.11.2009
  PRODUCTION
  OIL
  22.05.2013
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  12.09.1996
  14.09.1996
  INJECTION
  CUTTINGS
  05.07.2007
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status