Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.06.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

093 B

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  093 B
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  17654585
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2009
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  09.03.2024
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  3
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  3
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  19.02.2010
  19.02.2011
  INITIAL
  20.02.2011
  19.02.2012
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2012
  19.02.2013
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2013
  19.02.2014
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2014
  19.02.2015
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2015
  19.02.2016
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2016
  19.02.2017
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2017
  19.02.2018
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2018
  19.02.2019
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2019
  19.02.2020
  INITIAL EXTENDED
  20.02.2020
  09.03.2024
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  31.03.2022
  47.880000
  -
  44.560000
  -
  7.560000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2019
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  19.02.2010
  6407/9
  1
  3
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Godkjent
  19.02.2020
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14837
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17467
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 7,5600 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  31.03.2022
  47.880000
  44.560000
  7.560000
  16.05.2019
  30.03.2022
  47.880000
  44.560000
  7.560000
  03.12.2018
  15.05.2019
  47.880000
  44.560000
  7.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  47.880000
  44.560000
  7.560000
  12.10.2018
  29.11.2018
  47.880000
  44.560000
  7.560000
  29.08.2014
  11.10.2018
  47.880000
  44.560000
  7.560000
  01.01.2012
  28.08.2014
  47.880000
  44.560000
  7.560000
  19.02.2010
  31.12.2011
  47.880000
  26.200000
  18.360000
  7.560000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2019
  30.11.2018
  15.05.2019
  19.02.2010
  29.11.2018
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  19.02.2010
  6407/9
  1
  3
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.03.2022
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.560000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.560000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.560000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  7.560000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  44.560000
  TO
  TRANSFER
  44.560000
  12.10.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  18.360000
  TO
  TRANSFER
  18.360000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]