Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.05.2023 - 01:46
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

559

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  559
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  17654775
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2009
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  19.02.2014
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  343
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  19.02.2010
  19.02.2016
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Seismisk innsamling
  Godkjent
  Geologi- og geofysikkstudier
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal bores
  19.02.2012
  Boring
  Godkjent
  6608/11-7 S
  (PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
  Frafalt
  19.02.2014
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Frafalt
  19.02.2016
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  19.02.2016
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6963
  20.03.2013
  Atlantic Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.2.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7422
  26.11.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet. Dok. nr. 6859, registrert 8.1.2013 i Rocksource Exploration Norway AS sin deltakerandel i utvinningstilatelsen fra 60 % til 50 %. Pantehaver Merchant Bankin, Skandinaviska Enskilda Banken AB samtykker til reduksjon fra 60 % til 50 % i brev mottatt i OD 26.11.2013
  7970
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  07.09.2011
  24.10.2011
  WILDCAT
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  20.11.2013
  19.02.2014
  50.000000
  20.000000
  10.000000
  10.000000
  10.000000
  12.01.2013
  19.11.2013
  60.000000
  20.000000
  10.000000
  10.000000
  31.12.2012
  11.01.2013
  60.000000
  20.000000
  10.000000
  10.000000
  27.12.2012
  30.12.2012
  60.000000
  20.000000
  10.000000
  10.000000
  19.02.2010
  26.12.2012
  60.000000
  30.000000
  10.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  31.12.2012
  19.02.2014
  19.02.2010
  30.12.2012
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  19.02.2010
  19.02.2014
  6608/11
  2
  329
  6608/10
  1
  14
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  20.11.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  12.01.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.12.2012
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  27.12.2012
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  TO
  TRANSFER
  10.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .pdf
  2.62