Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

011

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  011
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  20844
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  1-A
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  01.09.1965
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  31.12.1999
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1682
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  01.09.1965
  31.08.1971
  INITIAL
  01.09.1971
  31.12.1999
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  06.07.1968
  11.11.1968
  WILDCAT
  GAS
  14.05.1969
  27.07.1969
  WILDCAT
  DRY
  01.10.1984
  11.02.1985
  WILDCAT
  DRY
  12.12.1996
  27.05.1997
  WILDCAT
  SHOWS
  10.07.1972
  26.11.1972
  WILDCAT
  GAS/CONDENSATE
  28.11.1972
  12.01.1973
  WILDCAT
  SHOWS
  12.04.1974
  11.09.1974
  APPRAISAL
  GAS/CONDENSATE
  29.12.1975
  09.04.1976
  WILDCAT
  DRY
  10.02.1992
  08.03.1993
  WILDCAT
  SHOWS
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
  25.06.1978
  08.03.1979
  PRODUCTION
  26.07.1979
  17.09.1979
  PRODUCTION
  03.09.1978
  23.11.1978
  PRODUCTION
  21.02.1986
  07.06.1986
  PRODUCTION
  18.09.1979
  04.01.1980
  PRODUCTION
  12.01.1981
  26.05.1981
  PRODUCTION
  09.01.1980
  16.04.1980
  PRODUCTION
  14.01.1979
  05.07.1979
  PRODUCTION
  25.06.1980
  01.01.1981
  PRODUCTION
  23.11.1978
  14.01.1979
  PRODUCTION
  17.04.1980
  27.06.1980
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  24.02.1997
  31.12.1999
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  09.05.1995
  23.02.1997
  50.000000
  50.000000
  01.09.1965
  08.05.1995
  100.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  01.09.1965
  31.12.1999
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.01.1999
  31.12.1999
  1/3
  4
  200
  1/6
  1
  65
  1/6
  3
  25
  1/6
  2
  32
  25.08.1995
  31.12.1998
  1/6
  3
  53
  1/3
  1
  200
  1/6
  2
  76
  1/6
  4
  68
  01.09.1977
  24.08.1995
  1/3
  1
  200
  1/6
  2
  300
  01.09.1974
  31.08.1977
  8/7
  3
  116
  1/3
  1
  302
  1/6
  2
  417
  01.09.1971
  31.08.1974
  1/3
  1
  453
  1/6
  2
  557
  8/7
  3
  249
  01.09.1965
  31.08.1971
  8/7
  3
  558
  1/6
  2
  557
  1/3
  1
  566
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  24.02.1997
  TO
  UNKNOWN
  20.000000
  FROM
  UNKNOWN
  20.000000
  09.05.1995
  TO
  UNKNOWN
  50.000000
  FROM
  UNKNOWN
  50.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]