Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
27.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

636

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  636
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  21561151
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2011
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  22.02.2044
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  455
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  175
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  03.02.2012
  03.02.2017
  INITIAL
  04.02.2017
  03.02.2019
  INITIAL EXTENDED
  04.02.2019
  22.02.2019
  INITIAL EXTENDED
  23.02.2019
  22.02.2044
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  31.01.2022
  30.000000
  -
  30.000000
  -
  30.000000
  -
  10.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  22.02.2018
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  01.01.2022
  36/7
  1
  175
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Godkjent
  Reprosessere 3D seismikk
  Godkjent
  Boring av fast letebrønn
  Godkjent
  03.02.2017
  36/7-4
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Godkjent
  01.11.2017
  Konseptstudier
  Godkjent
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Godkjent
  01.02.2019
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Godkjent
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Godkjent
  22.02.2019
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Godkjent
  22.02.2019
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Beslutning om boring
  Område utenom Duva-PUD
  Skal bores
  22.06.2022
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Område utenom Duva-PUD
  Under arbeid
  22.02.2024
  Boring av letebrønn
  Område utenom Duva-PUD
  Under arbeid
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Område utenom Duva-PUD
  Under arbeid
  22.02.2025
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Område utenom Duva-PUD
  Under arbeid
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14011
  20.05.2019
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Stor USD 2 200 000 000 skriver United States Dollars two-billion two-hundred millon. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23. april 2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
  14468
  11.11.2019
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch stor USD 600 000 000, skriver United States dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.10.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15558
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 20.5.2019. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  15559
  17.06.2020
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.5.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15718
  18.12.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15927
  13.04.2021
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17189
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17383
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.12.2020 (dok.nr. 15718). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  18.07.2016
  26.09.2016
  WILDCAT
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
  25.11.2019
  29.04.2021
  PRODUCTION
  29.11.2019
  23.04.2021
  PRODUCTION
  20.07.2021
  02.08.2021
  PRODUCTION
  16.11.2019
  01.01.2020
  OBSERVATION
  13.05.2020
  03.07.2021
  PRODUCTION
  21.11.2019
  28.05.2021
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  31.01.2022
  30.000000
  30.000000
  30.000000
  10.000000
  03.02.2020
  30.01.2022
  30.000000
  30.000000
  30.000000
  10.000000
  09.01.2020
  02.02.2020
  30.000000
  30.000000
  20.000000
  10.000000
  10.000000
  30.12.2019
  08.01.2020
  30.000000
  30.000000
  20.000000
  10.000000
  10.000000
  31.10.2019
  29.12.2019
  30.000000
  30.000000
  20.000000
  20.000000
  22.02.2018
  30.10.2019
  30.000000
  30.000000
  20.000000
  20.000000
  22.06.2017
  21.02.2018
  30.000000
  30.000000
  20.000000
  20.000000
  29.01.2016
  21.06.2017
  30.000000
  30.000000
  20.000000
  20.000000
  13.01.2016
  28.01.2016
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  13.02.2013
  12.01.2016
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  03.02.2012
  12.02.2013
  50.000000
  30.000000
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  22.02.2018
  13.01.2016
  21.02.2018
  03.02.2012
  12.01.2016
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.01.2022
  36/7
  1
  175
  27.04.2017
  31.12.2021
  36/7
  1
  281
  03.02.2012
  26.04.2017
  36/7
  1
  455
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  03.02.2020
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  09.01.2020
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.12.2019
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.10.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.01.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]