Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
24.03.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

800

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  800
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  25611169
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2014
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  06.02.2020
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  185
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  06.02.2015
  06.02.2022
  INITIAL
  07.02.2022
  06.08.2022
  INITIAL EXTENDED
  07.08.2022
  06.08.2024
  INITIAL EXTENDED
  07.08.2024
  06.02.2025
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Reprosessere 3D seismikk
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal ikke bores
  06.02.2020
  Boring av letebrønn
  Skal ikke bores
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Frafalt
  06.02.2022
  Konseptstudier
  Frafalt
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Frafalt
  06.02.2024
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Frafalt
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Frafalt
  06.02.2025
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Frafalt
  06.02.2025
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  06.02.2025
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  31.01.2018
  06.02.2020
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  30.10.2015
  30.01.2018
  35.000000
  35.000000
  30.000000
  06.02.2015
  29.10.2015
  35.000000
  35.000000
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  31.01.2018
  06.02.2020
  12.10.2015
  30.01.2018
  06.02.2015
  11.10.2015
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  06.02.2015
  06.02.2020
  6508/1
  1
  72
  6508/2
  2
  113
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.01.2018
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.10.2015
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .pdf
  4.40