Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
02.04.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

818 B

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  818 B
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  30977539
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2017
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  05.02.2026
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  20
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  20
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  02.03.2018
  05.02.2024
  INITIAL
  06.02.2024
  05.02.2025
  INITIAL EXTENDED
  06.02.2025
  05.08.2025
  INITIAL EXTENDED
  06.08.2025
  05.02.2026
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  16.05.2018
  40.000000
  -
  30.000000
  -
  30.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  02.03.2018
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  02.03.2018
  15/3
  1
  20
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  05.08.2023
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  05.08.2024
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  05.08.2025
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Under arbeid
  05.02.2026
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  05.02.2026
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  05.02.2026
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16998
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  16.05.2018
  40.000000
  30.000000
  30.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  40.000000
  30.000000
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  02.03.2018
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  02.03.2018
  15/3
  1
  20
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]