Faktasider Oljedirektoratet

958

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  958
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  32017544
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  24
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  22.06.2018
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  22.06.2025
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  809
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  809
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  22.06.2018
  22.06.2025
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  16.05.2019
  50.000000
  -
  30.000000
  -
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2019
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  22.06.2018
  6408/4
  1
  444
  -
  6408/7
  2
  364
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Godkjent
  Reprosessere 2D seismikk
  Godkjent
  Beslutte innsamling av ny 3D seismikk
  Godkjent
  22.06.2019
  Samle inn 3D seismikk
  Godkjent
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  22.06.2024
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  22.06.2025
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  13832
  01.03.2019
  Okea AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000 , skriver amerikanske dollar ett hundre og åtti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.2.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  14850
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  16.05.2019
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  31.01.2019
  15.05.2019
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  03.12.2018
  30.01.2019
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  50.000000
  30.000000
  20.000000
  22.06.2018
  11.10.2018
  50.000000
  30.000000
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2019
  31.01.2019
  15.05.2019
  22.06.2018
  30.01.2019
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  22.06.2018
  6408/4
  1
  444
  6408/7
  2
  364
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  16.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.01.2019
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  03.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  12.10.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]