Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
03.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

964

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  964
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  32017859
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Barents sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  24
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  22.06.2018
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  22.06.2021
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1795
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  22.06.2018
  22.06.2024
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Reprosessere 3D seismikk
  Godkjent
  Anskaffe 2D seismikk
  Godkjent
  Anskaffe 3D seismikk
  Godkjent
  Anskaffe EM-data
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal ikke bores
  22.06.2021
  Boring av letebrønn
  Skal ikke bores
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  22.06.2024
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  13.11.2019
  22.06.2021
  40.000000
  35.000000
  25.000000
  22.06.2018
  12.11.2019
  40.000000
  25.000000
  20.000000
  15.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  22.06.2018
  22.06.2021
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  22.06.2018
  22.06.2021
  7320/3
  3
  266
  7320/5
  4
  293
  7421/10
  9
  165
  7321/1
  6
  288
  7421/11
  10
  133
  7320/1
  1
  100
  7320/2
  2
  172
  7321/2
  7
  173
  7320/6
  5
  195
  7420/12
  8
  11
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  13.11.2019
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .zip
  0.38
  .pdf
  15.81