Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

966

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  966
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  32018052
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Barents sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  24
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  22.06.2018
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  22.06.2021
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  3811
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  22.06.2018
  22.06.2026
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Godkjent
  Beslutte innsamling av ny 3D seismikk
  Frafalt
  22.06.2021
  Valgfri reprosessering av 3D seismikk
  Frafalt
  22.06.2021
  Beslutning om boring
  Skal ikke bores
  22.06.2021
  Reprosessere 3D seismikk
  Frafalt
  Samle inn 3D seismikk
  Frafalt
  Boring av letebrønn
  Skal ikke bores
  Beslutning om boring
  Skal ikke bores
  22.06.2023
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  22.06.2024
  Boring av letebrønn
  Skal ikke bores
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  22.06.2026
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  22.06.2018
  22.06.2021
  70.000000
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  22.06.2018
  22.06.2021
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  22.06.2018
  22.06.2021
  7327/7
  9
  297
  7326/7
  6
  297
  7426/10
  11
  284
  7326/9
  8
  297
  7325/8
  4
  297
  7426/11
  12
  284
  7326/4
  13
  293
  7325/3
  2
  288
  7325/6
  3
  293
  7325/2
  1
  288
  7327/8
  10
  297
  7326/8
  7
  297
  7325/9
  5
  297
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .zip
  0.16
  .pdf
  1.95