Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
26.09.2023 - 11:08
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

1014

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  1014
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  34040663
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2018
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  01.03.2027
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  2530
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  2530
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  01.03.2019
  01.03.2027
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  30.11.2022
  80.000000
  -
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  01.03.2019
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  01.03.2019
  6610/8
  2
  416
  -
  6610/7
  1
  416
  -
  6611/10
  7
  1
  -
  6610/10
  4
  420
  -
  6610/9
  3
  416
  -
  6611/7
  8
  145
  -
  6610/11
  5
  420
  -
  6610/12
  6
  298
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Godkjent
  Valgfri reprosessering av 3D seismikk
  Godkjent
  01.03.2020
  Reprosessere 3D seismikk
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal bores
  31.12.2022
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  01.03.2024
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  01.03.2026
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  01.03.2027
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  01.03.2027
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17661
  02.02.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  30.11.2022
  80.000000
  20.000000
  01.03.2022
  29.11.2022
  100.000000
  01.03.2019
  28.02.2022
  70.000000
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  01.03.2019
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.03.2019
  6610/8
  2
  416
  6610/7
  1
  416
  6611/10
  7
  1
  6610/10
  4
  420
  6610/9
  3
  416
  6611/7
  8
  145
  6610/11
  5
  420
  6610/12
  6
  298
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  30.11.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.03.2022
  TO
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]