Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
20.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

1020

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  1020
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  34040985
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2018
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  01.03.2029
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1304
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  1304
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  01.03.2019
  01.03.2028
  INITIAL
  02.03.2028
  01.03.2029
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  13.11.2019
  40.000000
  -
  35.000000
  -
  25.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  13.11.2019
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  01.03.2019
  6707/1
  1
  391
  -
  6707/5
  4
  131
  -
  6707/2
  2
  391
  -
  6707/3
  3
  391
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Samle inn 2D seismikk
  Godkjent
  Beslutte innsamling av ny 3D seismikk
  Under arbeid
  01.03.2023
  Samle inn 3D seismikk
  Under arbeid
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  01.03.2025
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  01.03.2027
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  01.03.2029
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  01.03.2029
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  01.03.2029
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  13.11.2019
  40.000000
  35.000000
  25.000000
  01.03.2019
  12.11.2019
  40.000000
  35.000000
  25.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  13.11.2019
  01.03.2019
  12.11.2019
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.03.2019
  6707/1
  1
  391
  6707/5
  4
  131
  6707/2
  2
  391
  6707/3
  3
  391
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  13.11.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]