Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
09.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

1056

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  1056
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  36465051
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2019
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  25.04.2021
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  4549
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  14.02.2020
  14.02.2028
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Godkjent
  Beslutte innsamling av ny 3D seismikk
  Godkjent
  14.02.2021
  Valgfri reprosessering av 3D seismikk
  Godkjent
  14.02.2021
  Reprosessere 3D seismikk
  Godkjent
  Samle inn 3D seismikk
  Frafalt
  Beslutning om boring
  Skal ikke bores
  14.02.2023
  Boring av letebrønn
  Skal ikke bores
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Frafalt
  14.02.2025
  Konseptstudier
  Frafalt
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Frafalt
  14.02.2027
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Frafalt
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Frafalt
  14.02.2028
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Frafalt
  14.02.2028
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  30.06.2020
  25.04.2021
  30.000000
  20.000000
  20.000000
  20.000000
  10.000000
  14.02.2020
  29.06.2020
  40.000000
  20.000000
  20.000000
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  14.02.2020
  25.04.2021
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  14.02.2020
  25.04.2021
  6302/2
  2
  122
  6302/5
  5
  461
  6302/8
  8
  465
  6302/6
  6
  461
  6302/10
  10
  469
  6302/7
  7
  465
  6302/11
  11
  469
  6302/3
  3
  122
  6302/12
  12
  469
  6302/4
  4
  461
  6302/9
  9
  465
  6302/1
  1
  122
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  30.06.2020
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .PDF
  2.29
  .zip
  0.06