Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.05.2023 - 01:46
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

043 BS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  043 BS
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  3811810
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2005
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  31.12.2027
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  YES OR PARTLY
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  17
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  17
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  06.01.2006
  06.01.2007
  INITIAL
  07.06.2007
  06.08.2012
  PRODUCTION
  07.08.2012
  31.12.2027
  PRODUCTION EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  30.09.2022
  51.000000
  -
  30.000000
  -
  19.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2018
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  12.05.2010
  29/6
  2
  2
  Gjelder alle bergarter under topp Dunlin
  -
  30/4
  3
  12
  Gjelder alle bergarter fra 50 meter over bunn kritt og eldre bergarter.
  -
  29/6
  1
  4
  Gjelder alle bergarter fra 50 meter over bunn kritt og eldre bergarter.
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17269
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17268
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17372
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte sin 19 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver United States Dollars One billion fifty million, 17.10.2022 (dok.nr. 17268).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  30.09.2022
  51.000000
  30.000000
  19.000000
  16.05.2018
  29.09.2022
  70.000000
  30.000000
  19.03.2018
  15.05.2018
  70.000000
  30.000000
  13.01.2012
  18.03.2018
  51.000000
  30.000000
  19.000000
  02.11.2009
  12.01.2012
  49.000000
  30.000000
  21.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  49.000000
  30.000000
  21.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  49.000000
  30.000000
  21.000000
  06.01.2006
  30.09.2007
  49.000000
  30.000000
  21.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2018
  19.03.2018
  15.05.2018
  06.01.2006
  18.03.2018
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  12.05.2010
  29/6
  2
  2
  Applies to all levels below top Dunlin
  30/4
  3
  12
  Applies to all levels from 50 m above base Creataceous and older rocks.
  29/6
  1
  4
  Applies to all rocks from 50 m over base and older rocks.
  06.01.2006
  11.05.2010
  30/4
  2
  12
  Applies to all rocks from 50 meter above base Creataceous and older rocks
  29/6
  1
  5
  Applies to all rocks from 50 meter above base Creataceous and older rocks
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  51.000000
  FROM
  TRANSFER
  51.000000
  13.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  2.000000
  TO
  TRANSFER
  2.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  21.000000
  TO
  TRANSFER
  21.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]