Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.06.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

1147

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  1147
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  38723892
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2021
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  11.03.2022
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  11.03.2029
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  1041
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  1041
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  11.03.2022
  11.03.2029
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  01.01.2023
  40.000000
  -
  20.000000
  -
  20.000000
  -
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  31.05.2022
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  11.03.2022
  30/10
  5
  301
  -
  29/9
  4
  13
  -
  30/11
  2
  31
  -
  30/7
  3
  432
  -
  30/8
  1
  263
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Under arbeid
  Reprosessere 3D seismikk
  Under arbeid
  EM mulighetsstudie
  Under arbeid
  Beslutte innsamling av ny EM-undersøkelse
  Under arbeid
  11.03.2024
  Beslutte anskaffelse av EM-data
  Under arbeid
  11.03.2024
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  11.03.2024
  Geologi- og geofysikkstudier
  Under arbeid
  Anskaffe EM-data
  Under arbeid
  Samle inn ny EM-undersøkelse
  Under arbeid
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  11.03.2025
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  11.03.2026
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  11.03.2027
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  11.03.2028
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  11.03.2029
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  11.03.2029
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  11.03.2029
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  11.03.2030
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  11.03.2030
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  01.01.2023
  40.000000
  20.000000
  20.000000
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  20.000000
  20.000000
  20.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  40.000000
  20.000000
  20.000000
  20.000000
  11.03.2022
  30.05.2022
  40.000000
  20.000000
  20.000000
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  31.05.2022
  11.03.2022
  30.05.2022
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  11.03.2022
  30/10
  5
  301
  29/9
  4
  13
  30/11
  2
  31
  30/7
  3
  432
  30/8
  1
  263
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.01.2023
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]