Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.06.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

1156

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  1156
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  38723908
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Norwegian sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2021
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  11.03.2022
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  11.03.2029
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  54
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  54
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  11.03.2022
  11.03.2029
  INITIAL
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  11.03.2022
  40.000000
  -
  40.000000
  -
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  11.03.2022
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  11.03.2022
  6407/11
  1
  54
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Geologi- og geofysikkstudier
  Under arbeid
  Anskaffe 3D seismikk
  Under arbeid
  EM mulighetsstudie
  Under arbeid
  Beslutte innsamling av ny EM-undersøkelse
  Under arbeid
  11.03.2024
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  11.03.2024
  Geologi- og geofysikkstudier
  Under arbeid
  Samle inn ny EM-undersøkelse
  Under arbeid
  Beslutning om boring
  Under arbeid
  11.03.2025
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  11.03.2026
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  11.03.2027
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  11.03.2028
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  11.03.2029
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  11.03.2029
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  11.03.2029
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  11.03.2030
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  11.03.2030
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17460
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 20,0000 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  11.03.2022
  40.000000
  40.000000
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  11.03.2022
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  11.03.2022
  6407/11
  1
  54
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]