Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
27.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

405

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  405
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  4237284
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2006
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  01.12.2036
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  625
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  11
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  16.02.2007
  16.02.2013
  INITIAL
  17.02.2013
  16.02.2016
  INITIAL EXTENDED
  17.02.2016
  01.12.2016
  INITIAL EXTENDED
  02.12.2016
  01.12.2036
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  03.11.2022
  70.000000
  -
  15.000000
  -
  15.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  31.05.2022
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  02.12.2020
  8/10
  1
  11
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Innsamling, reprosessering, tolking
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal bores
  16.08.2009
  Boring
  Godkjent
  8/10-4 S
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Godkjent
  01.12.2015
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Godkjent
  01.12.2016
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Godkjent
  01.12.2016
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Beslutning om boring
  Område 2 - Cassidy
  Skal bores
  01.12.2017
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Område 2 - Cassidy
  Frafalt
  01.12.2019
  Boring av letebrønn
  Område 2 - Cassidy
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Område 3 - Bonanza og Durango
  Skal ikke bores
  01.12.2020
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Område 3 - Bonanza og Durango
  Frafalt
  01.12.2020
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Område 2 - Cassidy
  Frafalt
  01.12.2020
  Boring av letebrønn
  Område 3 - Bonanza og Durango
  Skal ikke bores
  Konseptstudier
  Område 2 - Cassidy
  Frafalt
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Område 3 - Bonanza og Durango
  Frafalt
  01.12.2021
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Område 2 - Cassidy
  Frafalt
  01.12.2021
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Område 2 - Cassidy
  Frafalt
  01.12.2021
  Konseptstudier
  Område 3 - Bonanza og Durango
  Frafalt
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Område 2 - Cassidy
  Frafalt
  (PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
  Område 3 - Bonanza og Durango
  Frafalt
  01.12.2022
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Område 3 - Bonanza og Durango
  Frafalt
  01.12.2022
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Område 3 - Bonanza og Durango
  Frafalt
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14555
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15026
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14555) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  16916
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  16941
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17259
  19.10.2022
  Sval SENAS AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17258
  19.10.2022
  Sval SENAS AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17393
  16.11.2022
  Sval SENAS AS pantsatte en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 16.10.2022 (dok.nr. 17258). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  17394
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16916). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument
  17398
  16.11.2022
  Pantobligasjon pålydende stor USD 12 500 000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars (dok.nr 17259) overføres fra Sval SENAS AS til Sval Energi AS, som pantsetter. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Nordea Bank Abp, filial i Norge, som panthaver og Sval Energi AS som pantsetter, med påtegning på pantedokumentet. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  27.10.2011
  18.12.2011
  APPRAISAL
  DRY
  22.12.2011
  02.01.2012
  APPRAISAL
  NOT APPLICABLE
  15.08.2011
  27.10.2011
  WILDCAT
  OIL
  06.03.2014
  24.05.2014
  WILDCAT
  DRY
  04.01.2014
  04.03.2014
  WILDCAT
  DRY
  29.05.2014
  16.07.2014
  WILDCAT
  DRY
  WILDCAT
  04.12.2018
  04.01.2019
  WILDCAT
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
  27.07.2018
  20.10.2018
  PRODUCTION
  07.04.2022
  16.04.2022
  PRODUCTION
  29.07.2018
  25.09.2018
  INJECTION
  25.07.2018
  19.08.2018
  PRODUCTION
  20.08.2018
  31.08.2018
  PRODUCTION
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  03.11.2022
  70.000000
  15.000000
  15.000000
  30.09.2022
  02.11.2022
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  31.05.2022
  29.09.2022
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  19.12.2019
  30.05.2022
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  04.12.2018
  20.05.2019
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  09.12.2016
  21.12.2017
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  13.02.2013
  08.12.2016
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  28.02.2011
  12.02.2013
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  01.01.2009
  27.02.2011
  40.000000
  30.000000
  15.000000
  15.000000
  16.02.2007
  31.12.2008
  40.000000
  30.000000
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  31.05.2022
  04.12.2018
  30.05.2022
  22.12.2017
  03.12.2018
  16.02.2007
  21.12.2017
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  02.12.2020
  8/10
  1
  11
  01.12.2019
  01.12.2020
  8/10
  1
  19
  01.01.2018
  30.11.2019
  8/10
  1
  71
  14.02.2015
  31.12.2017
  8/10
  1
  101
  16.02.2007
  13.02.2015
  8/8
  4
  22
  8/10
  5
  375
  7/12
  2
  28
  8/11
  6
  37
  8/7
  3
  112
  7/9
  1
  50
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.05.2022
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  19.12.2019
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.12.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  28.02.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  TO
  TRANSFER
  15.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]