Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.05.2023 - 01:46
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

450

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  450
  NPDID for utvinningstillatelser
  ODs entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  4909784
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2007
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  01.03.2014
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  89
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  29.02.2008
  01.03.2014
  INITIAL
  02.03.2014
  01.03.2015
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Innsamling, reprosessering, tolking
  Godkjent
  Boring
  Godkjent
  7/12-13 S
  (PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
  Frafalt
  01.03.2013
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Godkjent
  01.03.2014
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Godkjent
  01.03.2015
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5234
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 75 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  6185
  20.02.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5234, registrert 5.3.2012) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 75 % til 60 %. Panthaver DnB Bank ASA samtykker i reduksjon fra 75 % til 60 % i brev datert 13.2.2012.
  6731
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  29.01.2012
  18.05.2012
  WILDCAT
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  18.11.2013
  01.03.2014
  80.000000
  20.000000
  01.01.2011
  17.11.2013
  60.000000
  25.000000
  15.000000
  22.12.2009
  31.12.2010
  75.000000
  25.000000
  01.03.2008
  21.12.2009
  75.000000
  25.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  100.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  22.12.2009
  01.03.2014
  29.02.2008
  21.12.2009
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  29.02.2008
  01.03.2014
  7/12
  1
  89
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  18.11.2013
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  75.000000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  75.000000
  01.03.2008
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .pdf
  17.07