Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 14.04.2021 - 08:58

Tabell – Arbeidsprogram/vilkår

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Utvinningstillatelse
Beskrivelse
Kategori
Type oppgave
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Utv. tillatelsen gyldig til
Tildeling
Operatør - gjeldende
NPDID for operatør - gjeldende
NPDID for utv. tillatelse
Oppgave ID
Referert oppgave ID
Dato oppdatert
Dato synkronisert OD
001 B
Beslutte brønn West Cable Nord
CONDITION DECISION
Beslutning om boring
Under arbeid
31.12.2020
31.12.2036
1-A
Aker BP ASA
28544099
917266
23815115
12.01.2021
14.04.2021
001 B
Boring av expl brønn West Cable Nord
CONDITION
Boring av letebrønn
Under arbeid
31.12.2021
31.12.2036
1-A
Aker BP ASA
28544099
917266
23815116
12.01.2021
14.04.2021
006 D
Geologi- og geofysikk studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
28.02.2011
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944110
02.10.2019
14.04.2021
006 D
Fast brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
28.02.2011
2/5-14 S
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944112
02.10.2019
14.04.2021
006 D
Beslutte utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Frafalt
29.08.2011
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944113
02.10.2019
14.04.2021
006 D
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
29.02.2012
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944114
02.10.2019
14.04.2021
006 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
29.02.2012
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944116
02.10.2019
14.04.2021
019 C
CONDITION
Boring av letebrønn
Godkjent
01.09.2020
2/1-17 S
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280862
16.02.2021
14.04.2021
019 C
CONDITION DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
01.09.2020
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280863
28.10.2020
14.04.2021
019 C
CONDITION
Konseptstudier
Frafalt
01.09.2022
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280864
28.10.2020
14.04.2021
019 C
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
01.09.2022
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280865
28.10.2020
14.04.2021
019 C
CONDITION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
01.09.2023
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280866
28.10.2020
14.04.2021
019 C
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
01.09.2023
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280867
28.10.2020
14.04.2021
019 C
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
01.09.2023
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280868
28.10.2020
14.04.2021
019 H
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
01.03.2020
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750308
14.05.2020
14.04.2021
019 H
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
01.03.2020
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750309
14.05.2020
14.04.2021
019 H
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
01.03.2021
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750310
34750309
14.05.2020
14.04.2021
019 H
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
01.03.2021
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750311
14.05.2020
14.04.2021
019 H
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
01.06.2021
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750312
14.05.2020
14.04.2021
025 B
G & G studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
06.02.2017
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216570
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Borebeslutning
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
06.02.2017
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216571
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
06.06.2017
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216575
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
06.02.2019
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216572
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Bore letebrønn
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
06.02.2019
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26217261
26216571
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
06.02.2021
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216573
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
06.02.2021
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26217258
26216572
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26217259
26216574
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Beslutte innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216574
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Utløp initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.02.2022
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216576
02.10.2019
14.04.2021
025 B
Utarbeide utbyggingsplan
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26217262
26216573
02.10.2019
14.04.2021
026
Lille-Frøy
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
31.12.2017
23.05.2025
2-A
Aker BP ASA
28544099
20980
29469230
02.10.2019
14.04.2021
026
Lille-Frøy
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
31.12.2017
23.05.2025
2-A
Aker BP ASA
28544099
20980
29469231
02.10.2019
14.04.2021
026 B
Beslutning om utbyggingsplan
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Under arbeid
15.12.2017
23.05.2025
2-A
Aker BP ASA
28544099
23433796
24679997
19.02.2021
14.04.2021
026 B
Sende inn utbyggingsplan
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
15.12.2018
23.05.2025
2-A
Aker BP ASA
28544099
23433796
24679998
19.02.2021
14.04.2021
035 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
14.11.2022
14.11.2022
TFO2011
Equinor Energy AS
32011216
21559372
21631505
19.02.2021
14.04.2021
037 F
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
08.02.2015
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265587
02.10.2019
14.04.2021
037 F
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
08.02.2015
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265588
02.10.2019
14.04.2021
037 F
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
08.02.2017
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265589
02.10.2019
14.04.2021
037 F
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
08.02.2017
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265590
23265588
02.10.2019
14.04.2021
037 F
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
08.06.2017
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265591
02.10.2019
14.04.2021
038 E
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
07.02.2016
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24217892
02.10.2019
14.04.2021
038 E
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
07.02.2016
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24217893
02.10.2019
14.04.2021
038 E
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Skal ikke bores
07.02.2018
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24567587
24217893
02.10.2019
14.04.2021
038 E
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
07.02.2018
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24565049
24217893
02.10.2019
14.04.2021
038 E
Beslutte utarbeidelse av utbyggingsplan
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2019
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24565050
02.10.2019
14.04.2021
038 E
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2019
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
25612418
24567587
02.10.2019
14.04.2021
038 E
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2020
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
25612419
24565050
02.10.2019
14.04.2021
038 E
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2020
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
25612420
02.10.2019
14.04.2021
038 E
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2020
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24565051
02.10.2019
14.04.2021
038 E
Tilbakelveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2020
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24565052
02.10.2019
14.04.2021
043 ES
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
02.03.2020
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141493
01.07.2020
14.04.2021
043 ES
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
02.03.2020
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141494
01.07.2020
14.04.2021
043 ES
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
02.03.2021
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141495
31141494
01.07.2020
14.04.2021
043 ES
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
02.03.2021
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141496
01.07.2020
14.04.2021
043 ES
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
02.06.2021
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141549
31141496
01.07.2020
14.04.2021
044 B
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
07.02.2015
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565055
02.10.2019
14.04.2021
044 B
DECISION
Beslutte anskaffelse 3D seismikk
Godkjent
07.02.2015
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565056
02.10.2019
14.04.2021
044 B
WORKOBLIGATION
Anskaffe 3D seismikk
Godkjent
07.02.2016
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565057
24565056
02.10.2019
14.04.2021
044 B
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
07.02.2017
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565058
02.10.2019
14.04.2021
044 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2017
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565053
02.10.2019
14.04.2021
044 B
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
07.02.2020
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565065
24565058
02.10.2019
14.04.2021
044 B
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2020
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24567588
02.10.2019
14.04.2021
044 B
Beslutte utarbeidelse av utbyggingsplan
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2021
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565079
02.10.2019
14.04.2021
044 B
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2021
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
25612416
24567588
02.10.2019
14.04.2021
044 B
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2022
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
25612417
02.10.2019
14.04.2021
044 B
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2022
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565080
24565079
02.10.2019
14.04.2021
044 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2022
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565054
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Anskaffe 3D seismikk
WORKOBLIGATION
Anskaffe 3D seismikk
Godkjent
06.02.2016
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216578
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Borebeslutning
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
07.02.2017
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216577
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
06.05.2017
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216584
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Boring av letebrønn
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
07.02.2020
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216579
26216577
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2020
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216580
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2021
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216581
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2021
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216582
26217265
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2021
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26217263
26216580
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Utarbeide utbyggingsplan
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2022
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26217264
26216581
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Beslutte innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2022
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26217265
02.10.2019
14.04.2021
044 C
Beslutte overgang til forlengelsesperiod
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2022
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216583
02.10.2019
14.04.2021
046 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
31.12.2028
31.12.2018
TFO2011
Equinor Energy AS
32011216
21559399
21631506
02.10.2019
14.04.2021
046 E
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
06.02.2017
31.12.2028
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611579
27116461
12.01.2021
14.04.2021
050 D
Reprosessere 3D seismikk
WORKOBLIGATION
Innsamling, reprosessering, tolking
Godkjent
16.02.2008
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
4456576
12.01.2021
14.04.2021
050 D
Geologi- og geofysikk studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
16.02.2008
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
4456577
12.01.2021
14.04.2021
050 D
Vurdere utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Godkjent
16.02.2010
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
4456578
12.01.2021
14.04.2021
050 D
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Frafalt
16.02.2010
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
21631920
12.01.2021
14.04.2021
050 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
16.02.2010
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
21631932
12.01.2021
14.04.2021
052 C
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
28.02.2011
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944127
02.10.2019
14.04.2021
052 C
Beslutning om utbyggingsplan.
DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Frafalt
28.02.2011
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944128
02.10.2019
14.04.2021
052 C
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Fritatt
01.03.2011
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
21631933
02.10.2019
14.04.2021
052 C
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Skal ikke bores
28.02.2012
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944129
4944127
02.10.2019
14.04.2021
052 C
Innsende utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
29.02.2012
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944130
02.10.2019
14.04.2021
052 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
28.02.2013
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944131
02.10.2019
14.04.2021
053 C
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
10.02.2019
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028116
30.03.2021
14.04.2021
053 C
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
10.02.2019
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028117
30.03.2021
14.04.2021
053 C
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Godkjent
10.02.2021
30/6-31 S
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028118
29028117
30.03.2021
14.04.2021
053 C
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
10.02.2021
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028119
30.03.2021
14.04.2021
053 C
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
10.05.2021
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028126
29028125
01.04.2021
14.04.2021
053 C
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
10.02.2022
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028120
29028119
30.03.2021
14.04.2021
053 C
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
10.02.2022
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028121
30.03.2021
14.04.2021
053 C
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
10.02.2023
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028122
29028121
30.03.2021
14.04.2021
053 C
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
10.02.2023
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028123
30.03.2021
14.04.2021
053 C
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
10.02.2023
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028124
29028123
30.03.2021
14.04.2021
053 C
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
10.02.2023
10.02.2021
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028125
30.03.2021
14.04.2021
055 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
08.02.2014
06.04.2030
TFO2012
Wintershall Dea Norge AS
35318843
22813096
23265592
12.01.2021
14.04.2021
055 E
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
04.04.2022
06.04.2022
TFO2019
Wintershall Dea Norge AS
35318843
36463530
38100493
16.03.2021
14.04.2021
065
Areal utenom Tambar
CONDITION DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
01.07.2020
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016788
12.01.2021
14.04.2021
065
CONDITION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
01.07.2022
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016789
12.01.2021
14.04.2021
065
CONDITION DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
01.07.2022
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016790
12.01.2021
14.04.2021
065
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
01.07.2023
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016792
12.01.2021
14.04.2021
065
CONDITION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
01.07.2024
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016793
12.01.2021
14.04.2021
065
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
01.07.2024
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016794
12.01.2021
14.04.2021
065
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
01.07.2024
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016795
12.01.2021
14.04.2021
072 D
WORKOBLIGATION
Boring av fast letebrønn
Frafalt
07.02.2017
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565089
02.10.2019
14.04.2021
072 D
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2017
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24567589
02.10.2019
14.04.2021
072 D
Beslutte utarbeidelse av utbyggingsplan
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2018
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565096
24567589
02.10.2019
14.04.2021
072 D
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2018
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
25612412
24567589
02.10.2019
14.04.2021
072 D
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2019
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
25612413
02.10.2019
14.04.2021
072 D
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2019
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565106
24565096
02.10.2019
14.04.2021
072 D
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2019
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565087
02.10.2019
14.04.2021
072 D
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2019
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565088
02.10.2019
14.04.2021
072 E
Fast brønn
WORKOBLIGATION
Boring av fast letebrønn
Frafalt
07.02.2017
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26216997
02.10.2019
14.04.2021
072 E
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2017
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26216998
02.10.2019
14.04.2021
072 E
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2018
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26216999
02.10.2019
14.04.2021
072 E
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2018
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217266
26216998
02.10.2019
14.04.2021
072 E
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2019
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217267
26217000
02.10.2019
14.04.2021
072 E
Beslutte innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2019
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217000
02.10.2019
14.04.2021
072 E
Beslutte overgang til forlengelsesperiod
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2019
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217001
26217000
02.10.2019
14.04.2021
072 E
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2019
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217002
02.10.2019
14.04.2021
073 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
17.12.2005
31.12.2029
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
2987414
3504484
12.01.2021
14.04.2021
074 B
Fast brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
01.03.2010
6407/2-5 S
10.04.2027
TFO2007
Equinor Energy AS
32011216
4918544
4944201
12.01.2021
14.04.2021
074 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
01.03.2010
10.04.2027
TFO2007
Equinor Energy AS
32011216
4918544
4944202
12.01.2021
14.04.2021
074 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Frafalt
01.03.2010
10.04.2027
TFO2007
Equinor Energy AS
32011216
4918544
21631934
12.01.2021
14.04.2021
085 D
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
06.01.2008
01.01.2008
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4524355
3810164
3996797
02.10.2019
14.04.2021
085 D
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Skal ikke bores
06.01.2010
01.01.2008
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4524355
3810164
3961253
3996797
02.10.2019
14.04.2021
085 D
Innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.01.2010
01.01.2008
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4524355
3810164
3961254
02.10.2019
14.04.2021
085 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.01.2010
01.01.2008
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4524355
3810164
3961255
02.10.2019
14.04.2021
090 D
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
06.01.2008
06.01.2010
TFO2005
Statoil Petroleum AS
17237817
3811847
3961261
02.10.2019
14.04.2021
090 D
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
06.01.2010
35/11-11
06.01.2010
TFO2005
Statoil Petroleum AS
17237817
3811847
3961262
3961261
02.10.2019
14.04.2021
090 D
Innsende ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.01.2010
06.01.2010
TFO2005
Statoil Petroleum AS
17237817
3811847
3961263
02.10.2019
14.04.2021
090 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.01.2010
06.01.2010
TFO2005
Statoil Petroleum AS
17237817
3811847
3961264
02.10.2019
14.04.2021
090 E
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
19.02.2011
09.03.2024
TFO2009
Equinor Energy AS
32011216
17642079
18061280
12.01.2021
14.04.2021
090 I
WORKOBLIGATION
Reprosessere 3D seismikk
Godkjent
02.03.2020
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141511
29.01.2021
14.04.2021
090 I
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
02.03.2020
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141512
29.01.2021
14.04.2021
090 I
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Under arbeid
02.03.2022
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141513
31141512
29.01.2021
14.04.2021
090 I
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
02.03.2022
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141514
29.01.2021
14.04.2021
090 I
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
02.03.2024
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141515
31141514
29.01.2021
14.04.2021
090 I
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
02.03.2024
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141516
29.01.2021
14.04.2021
090 I
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
02.03.2025
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141517
31141516
29.01.2021
14.04.2021
090 I
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
02.03.2025
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141518
29.01.2021
14.04.2021
090 I
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
02.06.2025
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141550
31141518
29.01.2021
14.04.2021
091 B
Innsende ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.10.2009
06.10.2009
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4511658
3812205
3961278
02.10.2019
14.04.2021
091 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.10.2009
06.10.2009
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4511658
3812205
3961279
02.10.2019
14.04.2021
091 C
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
06.02.2008
06.02.2008
TFO2005
StatoilHydro ASA
4511854
3811888
4212694
02.10.2019
14.04.2021
091 C
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Skal ikke bores
06.01.2009
06.02.2008
TFO2005
StatoilHydro ASA
4511854
3811888
3961307
4212694
02.10.2019
14.04.2021
091 C
Sende inn ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.01.2009
06.02.2008
TFO2005
StatoilHydro ASA
4511854
3811888
3961308
02.10.2019
14.04.2021
091 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.12.2009
06.02.2008
TFO2005
StatoilHydro ASA
4511854
3811888
4212695
02.10.2019
14.04.2021
091 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
08.02.2014
31.12.2029
TFO2012
Equinor Energy AS
32011216
22813131
23265593
12.01.2021
14.04.2021
093 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
19.02.2020
09.03.2024
TFO2009
OKEA ASA
34925006
17654585
18061281
12.01.2021
14.04.2021
093 B
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Fritatt
19.05.2024
09.03.2024
TFO2009
OKEA ASA
34925006
17654585
36502637
12.01.2021
14.04.2021
093 C
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
08.02.2015
09.03.2024
TFO2012
OKEA ASA
34925006
22813180
23265594
12.01.2021
14.04.2021
093 E
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Frafalt
07.02.2017
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565132
02.10.2019
14.04.2021
093 E
DECISION
Beslutning om boring
Frafalt
07.02.2017
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565139
02.10.2019
14.04.2021
093 E
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2017
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565125
02.10.2019
14.04.2021
093 E
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Frafalt
07.02.2019
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565140
24565139
02.10.2019
14.04.2021
093 E
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2019
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24567590
24565139
02.10.2019
14.04.2021
093 E
Beslutte utarbeidelse av utbyggingsplan.
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2020
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565166
02.10.2019
14.04.2021
093 E
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2020
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
25612403
24567590
02.10.2019
14.04.2021
093 E
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2021
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
25612404
24565166
02.10.2019
14.04.2021
093 E
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2021
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
25612405
02.10.2019
14.04.2021
093 E
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2021
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565124
02.10.2019
14.04.2021
093 F
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Under arbeid
14.02.2022
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985115
23.02.2021
14.04.2021
093 F
WORKOBLIGATION
Anskaffe 3D seismikk
Under arbeid
14.02.2022
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985120
23.02.2021
14.04.2021
093 F
DECISION
Beslutning om boring
Under arbeid
14.02.2022
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985121
23.02.2021
14.04.2021
093 F
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Under arbeid
14.02.2024
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985122
36985121
23.02.2021
14.04.2021
093 F
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
14.02.2024
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985123
23.02.2021
14.04.2021
093 F
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
14.02.2026
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985124
36985123
23.02.2021
14.04.2021
093 F
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
14.02.2026
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985125
23.02.2021
14.04.2021
093 F
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
14.02.2027
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985128
36985125
23.02.2021
14.04.2021
093 F
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
14.02.2027
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985129
23.02.2021
14.04.2021
093 F
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
14.02.2027
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985131
23.02.2021
14.04.2021
093 F
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
14.05.2027
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985130
23.02.2021
14.04.2021
102 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
01.03.2025
01.03.2025
TFO2011
Aker BP ASA
28544099
21568785
21631504
12.01.2021
14.04.2021
102 E
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
03.02.2025
01.03.2025
TFO2011
Total E&P Norge AS
2410708
21568578
21631507
12.01.2021
14.04.2021
104 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
03.02.2013
01.03.2031
TFO2011
Equinor Energy AS
32011216
21568959
21631508
12.01.2021
14.04.2021
107 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
23.01.2019
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5107376
5465240
12.01.2021
14.04.2021
107 C
Geologi- og geofysikk studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
23.01.2011
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465241
12.01.2021
14.04.2021
107 C
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
23.12.2015
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465242
12.01.2021
14.04.2021
107 C
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Frafalt
23.04.2017
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
21631935
12.01.2021
14.04.2021
107 C
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
23.10.2017
6407/7-9 S
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465243
5465242
12.01.2021
14.04.2021
107 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
23.01.2019
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465246
12.01.2021
14.04.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
23.01.2021
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350235
11.03.2021
14.04.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
23.01.2021
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350236
11.03.2021
14.04.2021
107 C
NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
01.10.2021
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350472
12.01.2021
14.04.2021
107 C
Beslutning om utbyggingsplan, NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
01.10.2022
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465244
12.01.2021
14.04.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
23.01.2023
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350237
11.03.2021
14.04.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
23.01.2023
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350238
11.03.2021
14.04.2021
107 C
Innsende utbggingsplan, NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
01.10.2023
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465245
12.01.2021
14.04.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION
Konseptstudier
Frafalt
23.01.2025
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350239
11.03.2021
14.04.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
23.01.2025
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350240
11.03.2021
14.04.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
23.01.2026
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350241
11.03.2021
14.04.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
23.01.2026
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350242
11.03.2021
14.04.2021
110 B
Seismikk
WORKOBLIGATION
Innsamling, reprosessering, tolking
Godkjent
17.12.2007
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504446
12.01.2021
14.04.2021
110 B
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
17.12.2007
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504447
12.01.2021
14.04.2021
110 B
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
17.12.2009
7122/6-2
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504448
3504447
12.01.2021
14.04.2021
110 B
Beslutning om utbyggingsplan
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Godkjent
17.12.2018
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504449
12.01.2021
14.04.2021
110 B
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Godkjent
17.12.2018
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
29469160
12.01.2021
14.04.2021
110 B
Sende inn ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Fritatt
17.12.2019
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504450
3504449
12.01.2021
14.04.2021
110 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Fritatt
17.12.2019
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504451
12.01.2021
14.04.2021
110 B
Vilkår
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
17.12.2023
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
34750150
12.01.2021
14.04.2021
110 B
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
17.12.2024
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
29469161
12.01.2021
14.04.2021
110 B
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
17.12.2024
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
29469162
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Borebeslutning
DECISION
Beslutning om boring
Under arbeid
06.02.2021
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217003
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Boring av letebrønn
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Under arbeid
06.02.2021
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217004
26217003
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
06.02.2021
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217005
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
06.02.2022
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217006
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
06.02.2022
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217268
26217005
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Utarbeide utbyggingsplan
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
06.02.2022
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217269
26217006
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
06.02.2022
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217270
26217007
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
06.05.2022
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217009
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Beslutte innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
06.02.2023
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217007
26217006
12.01.2021
14.04.2021
127 B
Beslutte overgang til forlengelsesperiod
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
06.02.2023
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217008
26217007
12.01.2021
14.04.2021
128 D
WORKOBLIGATION
Boring av fast letebrønn
Godkjent
05.02.2020
6608/10-17 S
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756903
12.01.2021
14.04.2021
128 D
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
01.11.2020
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756904
12.01.2021
14.04.2021
128 D
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
01.11.2021
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756905
27756904
12.01.2021
14.04.2021
128 D
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
01.11.2021
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756906
12.01.2021
14.04.2021
128 D
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
01.11.2022
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756907
27756906
12.01.2021
14.04.2021
128 D
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
01.11.2022
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756908
12.01.2021
14.04.2021
128 D
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
01.11.2022
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756909
27756908
12.01.2021
14.04.2021
128 D
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
01.11.2022
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756910
12.01.2021
14.04.2021
128 D
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
01.02.2023
01.11.2022
TFO2015
Equinor Energy AS
32011216
27434543
27756911
27756910
12.01.2021
14.04.2021
128 E
WORKOBLIGATION
Boring av fast letebrønn
Godkjent
05.02.2020
6608/10-17 S
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028129
29028128
12.01.2021
14.04.2021
128 E
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
05.02.2021
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028128
12.01.2021
14.04.2021
128 E
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
01.11.2021
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028130
12.01.2021
14.04.2021
128 E
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
01.11.2021
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028127
12.01.2021
14.04.2021
128 E
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
01.11.2022
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028131
29028130
12.01.2021
14.04.2021
128 E
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
01.11.2022
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028132
12.01.2021
14.04.2021
128 E
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
01.11.2022
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028133
29028132
12.01.2021
14.04.2021
128 E
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
01.11.2022
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028134
12.01.2021
14.04.2021
128 E
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
01.02.2023
01.11.2022
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941966
29028135
29028134
12.01.2021
14.04.2021
134 C
Sende inn ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Godkjent
06.01.2009
10.04.2027
TFO2005
Equinor Energy AS
32011216
3812006
3961328
12.01.2021
14.04.2021
134 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
06.01.2009
10.04.2027
TFO2005
Equinor Energy AS
32011216
3812006
3961329
12.01.2021
14.04.2021
148 B
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
07.02.2016
31.12.2015
TFO2013
Lundin Norway AS
2767314
24214413
24566698
02.10.2019
14.04.2021
148 B
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
07.02.2016
31.12.2015
TFO2013
Lundin Norway AS
2767314
24214413
24566699
02.10.2019
14.04.2021
148 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2018
31.12.2015
TFO2013
Lundin Norway AS
2767314
24214413
24566696
02.10.2019
14.04.2021
148 B
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
07.02.2018
31.12.2015
TFO2013
Lundin Norway AS
2767314
24214413
25612402
24566699
02.10.2019
14.04.2021
148 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Fritatt
07.05.2018
31.12.2015
TFO2013
Lundin Norway AS
2767314
24214413
24566697
02.10.2019
14.04.2021
150 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
04.02.2018
04.02.2018
TFO2010
Aker BP ASA
28544099
20108072
20428001
02.10.2019
14.04.2021
153 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
29.02.2012
08.07.2028
TFO2007
Neptune Energy Norge AS
31123361
4918242
4944197
12.01.2021
14.04.2021
159 E
G & G studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
06.02.2018
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217010
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Borebeslutning
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
06.02.2018
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217011
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Bore letebrønn
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
06.02.2019
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217012
26217011
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
06.02.2019
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217013
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
06.02.2021
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217014
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
06.02.2021
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217271
26217013
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Utarbeide utbyggingsplan
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217272
26217014
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217273
26217015
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Beslutte innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217015
02.10.2019
14.04.2021
159 E
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
06.05.2022
06.02.2018
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611889
26217017
02.10.2019
14.04.2021
167 C
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Under arbeid
02.03.2022
02.03.2024
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977591
31141542
27.01.2021
14.04.2021
167 C
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
02.03.2022
02.03.2024
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977591
31141543
27.01.2021
14.04.2021
167 C
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
02.03.2023
02.03.2024
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977591
31141544
31141543
27.01.2021
14.04.2021
167 C
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
02.03.2023
02.03.2024
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977591
31141545
27.01.2021
14.04.2021
167 C
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
02.03.2024
02.03.2024
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977591
31141546
31141545
27.01.2021
14.04.2021
167 C
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
02.03.2024
02.03.2024
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977591
31141547
27.01.2021
14.04.2021
167 C
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
02.06.2024
02.03.2024
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977591
31141548
31141547
27.01.2021
14.04.2021
169 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
19.02.2011
31.12.2014
TFO2009
Statoil Petroleum AS
17237817
17320383
18061282
02.10.2019
14.04.2021
190 B
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
08.02.2015
08.02.2016
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813207
23265595
02.10.2019
14.04.2021
190 B
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
08.02.2016
08.02.2016
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813207
23265596
02.10.2019
14.04.2021
190 B
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
08.02.2018
08.02.2016
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813207
23265597
23265596
02.10.2019
14.04.2021
190 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
08.02.2018
08.02.2016
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813207
23265598
02.10.2019
14.04.2021
190 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
08.05.2018
08.02.2016
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813207
23265599
02.10.2019
14.04.2021
193 B
Samle inn og reprosessere seismikk
WORKOBLIGATION
Seismisk reprosessering
Godkjent
23.01.2011
10.09.2031
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5107611
5465247
12.01.2021
14.04.2021
193 B
Geologi- og geofysikk studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
23.01.2011
10.09.2031
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5107611
5465248
12.01.2021
14.04.2021
193 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
23.01.2011
10.09.2031
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5107611
5465249
12.01.2021
14.04.2021
193 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
04.02.2012
10.09.2031
TFO2010
Equinor Energy AS
32011216
20108409
20440300
12.01.2021
14.04.2021
193 E
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
10.09.2013
10.09.2031
TFO2011
Equinor Energy AS
32011216
21568992
21631509
12.01.2021
14.04.2021
195 B
Sende inn ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Godkjent
06.01.2008
10.10.2030
TFO2005
OKEA ASA
34925006
3812021
3961330
12.01.2021
14.04.2021
195 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
06.01.2008
10.10.2030
TFO2005
OKEA ASA
34925006
3812021
3961331
12.01.2021
14.04.2021
203 B
WORKOBLIGATION
Reprosessere 3D seismikk
Godkjent
08.02.2016
08.08.2018
TFO2012
Aker BP ASA
28544099
22813239
23265600
02.10.2019
14.04.2021
203 B
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
08.02.2016
08.08.2018
TFO2012
Aker BP ASA
28544099
22813239
23265601
02.10.2019
14.04.2021
203 B
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
08.08.2018
08.08.2018
TFO2012
Aker BP ASA
28544099
22813239
23265602
02.10.2019
14.04.2021
203 B
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
08.08.2020
08.08.2018
TFO2012
Aker BP ASA
28544099
22813239
23265603
23265602
02.10.2019
14.04.2021
203 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
08.08.2020
08.08.2018
TFO2012
Aker BP ASA
28544099
22813239
23265604
02.10.2019
14.04.2021
203 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
08.11.2020
08.08.2018
TFO2012
Aker BP ASA
28544099
22813239
23265605
02.10.2019
14.04.2021
211 B
Fast brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
16.02.2010
6506/9-1
31.12.2018
TFO2006
Total E&P Norge AS
2410708
4238638
4456579
02.10.2019
14.04.2021
211 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
16.02.2010
31.12.2018
TFO2006
Total E&P Norge AS
2410708
4238638
4456580
02.10.2019
14.04.2021
212 D
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Frafalt
01.01.2010
01.01.2010
TFO2006
Statoil Petroleum AS
17237817
4238684
21631936
02.10.2019
14.04.2021
212 D
Fast brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
16.02.2010
6507/6-3
01.01.2010
TFO2006
Statoil Petroleum AS
17237817
4238684
4456582
02.10.2019
14.04.2021
212 D
Beslutte å utarbeide ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Frafalt
16.02.2010
01.01.2010
TFO2006
Statoil Petroleum AS
17237817
4238684
4456583
02.10.2019
14.04.2021
212 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
16.02.2011
01.01.2010
TFO2006
Statoil Petroleum AS
17237817
4238684
4456584
02.10.2019
14.04.2021
212 D
Sende inn ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
16.02.2011
01.01.2010
TFO2006
Statoil Petroleum AS
17237817
4238684
4456585
02.10.2019
14.04.2021
218 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
17.08.2012
02.02.2041
21
Equinor Energy AS
32011216
20428874
20474443
12.01.2021
14.04.2021
219
Status rapport
WORKOBLIGATION
Status for arbeidsprogrammet - til OED/OD
Godkjent
02.02.2008
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22564
3505656
12.01.2021
14.04.2021
219
Fast brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring av fast letebrønn
Under arbeid
02.02.2010
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22564
3747008
12.01.2021
14.04.2021
219
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Under arbeid
02.02.2010
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22564
3747239
12.01.2021
14.04.2021
219
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Under arbeid
02.02.2010
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22564
3747708
3747239
12.01.2021
14.04.2021
219
Innsamling av seismikk
WORKOBLIGATION
Innsamling, reprosessering, tolking
Godkjent
02.02.2010
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22564
3505655
12.01.2021
14.04.2021
219
Initielle periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
02.02.2014
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22564
3505657
12.01.2021
14.04.2021
220
Status rapport
WORKOBLIGATION
Status for arbeidsprogrammet - til OED/OD
Godkjent
02.02.2004
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22572
3505653
12.01.2021
14.04.2021
220
Innsamling av seismikk
WORKOBLIGATION
Innsamling, reprosessering, tolking
Godkjent
02.02.2006
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22572
3505651
12.01.2021
14.04.2021
220
Fast brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
02.02.2006
6710/10-1
02.02.2024
15
Equinor Energy AS
32011216
22572
3505652
12.01.2021
14.04.2021
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.