Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
05.12.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Lisens

Synonym

Lisens er i denne sammenheng synonymt med "Utvinningstillatelse".

Innhold

Utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hver utvinningstillatelse.
Transaksjoner og evt. andre aktiviteter gjennomført etter virkningsdato for bortfall/oppgivelse av en utvinningstillatelse vil ikke fremkomme på Faktasidene.

Definisjon

Utvinningstillatelser tildeles av Olje- og Energidepartementet. Overføring av en utvinningstillatelse eller andel av en utvinningstillatelse må godkjennes av departementet.

Oppdatering

Oppdatering av eierfordeling og operatørskap blir gjort når endringen er registrert i Petroleumsregisteret. Petroleumsregisteret føres i OD basert på egen forskrift. I følge forskriften skal rettighetshaver skriftlig melde fra til registerfører dersom endringer skjer i tillatelsen. Skjøte for overdragelser av andeler føres på skjema. Endringer skal meldes for utvinningstillatelser og for tillatelser til transport- og utnyttelsesanlegg. Meldinger og skjøter sendes til OD.

Merknad

Petoro AS har ansvar for å forvalte Statens deltakerandeler gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i rettighetshavergrupper der slike andeler til enhver tid eksisterer.