Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 26.10.2021 - 01:31

Tabell – Kjerner

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Brønnbane navn
Kjernelengde [m]
Litostrat. enhet
Nivå
Dato for boreslutt
NPDID for litostrat. enhet
NPDID for brønnbanen
Dato synkronisert OD
1/2-1
50
ROGALAND GP
GROUP
04.06.1989
131
1382
26.10.2021
1/2-1
44
FORTIES FM
FORMATION
04.06.1989
44
1382
26.10.2021
1/2-1
5
BALDER FM
FORMATION
04.06.1989
6
1382
26.10.2021
1/2-2
45
FORTIES FM
FORMATION
02.02.2006
44
5192
26.10.2021
1/2-2
45
ROGALAND GP
GROUP
02.02.2006
131
5192
26.10.2021
1/3-1
19
SHETLAND GP
GROUP
11.11.1968
143
154
26.10.2021
1/3-1
19
TOR FM
FORMATION
11.11.1968
171
154
26.10.2021
1/3-2
0
TOR FM
FORMATION
27.07.1969
171
165
26.10.2021
1/3-2
0
SHETLAND GP
GROUP
27.07.1969
143
165
26.10.2021
1/3-3
18
TYNE GP
GROUP
24.03.1983
177
87
26.10.2021
1/3-3
67
ULA FM
FORMATION
24.03.1983
179
87
26.10.2021
1/3-3
67
VESTLAND GP
GROUP
24.03.1983
186
87
26.10.2021
1/3-3
18
FARSUND FM
FORMATION
24.03.1983
39
87
26.10.2021
1/3-4
9
EKOFISK FM
FORMATION
08.05.1983
33
2
26.10.2021
1/3-4
1
TOR FM
FORMATION
08.05.1983
171
2
26.10.2021
1/3-4
10
SHETLAND GP
GROUP
08.05.1983
143
2
26.10.2021
1/3-5
9
ROTLIEGEND GP
GROUP
11.02.1985
136
223
26.10.2021
1/3-6
8
ROGALAND GP
GROUP
22.06.1991
131
1521
26.10.2021
1/3-6
8
FORTIES FM
FORMATION
22.06.1991
44
1521
26.10.2021
1/3-7
64
FORTIES FM
FORMATION
25.05.1995
44
2505
26.10.2021
1/3-7
11
SELE FM
FORMATION
25.05.1995
142
2505
26.10.2021
1/3-7
75
ROGALAND GP
GROUP
25.05.1995
131
2505
26.10.2021
1/3-8
15
ULA FM
FORMATION
27.05.1997
179
2829
26.10.2021
1/3-8
15
VESTLAND GP
GROUP
27.05.1997
186
2829
26.10.2021
1/3-9 S
105
VESTLAND GP
GROUP
31.07.1998
186
3362
26.10.2021
1/3-9 S
105
ULA FM
FORMATION
31.07.1998
179
3362
26.10.2021
1/3-10
73
ROGALAND GP
GROUP
07.01.2008
131
5614
26.10.2021
1/3-10
23
SELE FM
FORMATION
07.01.2008
142
5614
26.10.2021
1/3-10
46
FORTIES FM
FORMATION
07.01.2008
44
5614
26.10.2021
1/3-10
4
LISTA FM
FORMATION
07.01.2008
95
5614
26.10.2021
1/3-11
12
LISTA FM
FORMATION
30.08.2008
95
5806
26.10.2021
1/3-11
29
FORTIES FM
FORMATION
30.08.2008
44
5806
26.10.2021
1/3-11
29
ANDREW FM
FORMATION
30.08.2008
5
5806
26.10.2021
1/3-11
24
SELE FM
FORMATION
30.08.2008
142
5806
26.10.2021
1/3-11
94
ROGALAND GP
GROUP
30.08.2008
131
5806
26.10.2021
1/3-12 S
8
SKAGERRAK FM
FORMATION
22.07.2010
146
6260
26.10.2021
1/3-12 S
8
NO GROUP DEFINED
GROUP
22.07.2010
208
6260
26.10.2021
1/6-1
5
CROMER KNOLL GP
GROUP
26.11.1972
23
239
26.10.2021
1/6-1
12
EKOFISK FM
FORMATION
26.11.1972
33
239
26.10.2021
1/6-1
12
SHETLAND GP
GROUP
26.11.1972
143
239
26.10.2021
1/6-2
15
SHETLAND GP
GROUP
12.01.1973
143
240
26.10.2021
1/6-2
15
TOR FM
FORMATION
12.01.1973
171
240
26.10.2021
1/6-3
114
TOR FM
FORMATION
11.09.1974
171
241
26.10.2021
1/6-3
229
SHETLAND GP
GROUP
11.09.1974
143
241
26.10.2021
1/6-3
115
EKOFISK FM
FORMATION
11.09.1974
33
241
26.10.2021
1/6-5
0
EKOFISK FM
FORMATION
02.09.1990
33
1508
26.10.2021
1/6-5
9
ZECHSTEIN GP
GROUP
02.09.1990
194
1508
26.10.2021
1/6-5
4
SHETLAND GP
GROUP
02.09.1990
143
1508
26.10.2021
1/6-5
4
TOR FM
FORMATION
02.09.1990
171
1508
26.10.2021
1/6-6
10
SMITH BANK FM
FORMATION
08.03.1993
149
1839
26.10.2021
1/6-6
10
NO GROUP DEFINED
GROUP
08.03.1993
208
1839
26.10.2021
1/6-7
19
EKOFISK FM
FORMATION
12.07.1992
33
1928
26.10.2021
1/6-7
46
HAUGESUND FM
FORMATION
12.07.1992
57
1928
26.10.2021
1/6-7
19
SHETLAND GP
GROUP
12.07.1992
143
1928
26.10.2021
1/6-7
46
TYNE GP
GROUP
12.07.1992
177
1928
26.10.2021
1/9-1
128
TOR FM
FORMATION
17.02.1977
171
243
26.10.2021
1/9-1
193
SHETLAND GP
GROUP
17.02.1977
143
243
26.10.2021
1/9-1
8
HOD FM
FORMATION
17.02.1977
66
243
26.10.2021
1/9-1
56
EKOFISK FM
FORMATION
17.02.1977
33
243
26.10.2021
1/9-2
63
EKOFISK FM
FORMATION
12.08.1977
33
244
26.10.2021
1/9-2
88
SHETLAND GP
GROUP
12.08.1977
143
244
26.10.2021
1/9-2
25
TOR FM
FORMATION
12.08.1977
171
244
26.10.2021
1/9-3 R
50
TOR FM
FORMATION
30.09.1978
171
246
26.10.2021
1/9-3 R
69
SHETLAND GP
GROUP
30.09.1978
143
246
26.10.2021
1/9-3 R
27
ROGALAND GP
GROUP
30.09.1978
131
246
26.10.2021
1/9-3 R
27
MAUREEN FM
FORMATION
30.09.1978
102
246
26.10.2021
1/9-3 R
20
EKOFISK FM
FORMATION
30.09.1978
33
246
26.10.2021
1/9-4
89
EKOFISK FM
FORMATION
12.01.1978
33
247
26.10.2021
1/9-4
150
SHETLAND GP
GROUP
12.01.1978
143
247
26.10.2021
1/9-4
60
TOR FM
FORMATION
12.01.1978
171
247
26.10.2021
1/9-5
18
SHETLAND GP
GROUP
16.12.1978
143
248
26.10.2021
1/9-5
18
EKOFISK FM
FORMATION
16.12.1978
33
248
26.10.2021
1/9-6 S
90
EKOFISK FM
FORMATION
01.12.1982
33
44
26.10.2021
1/9-6 S
182
SHETLAND GP
GROUP
01.12.1982
143
44
26.10.2021
1/9-6 S
92
TOR FM
FORMATION
01.12.1982
171
44
26.10.2021
1/9-7
31
SHETLAND GP
GROUP
02.08.2003
143
4652
26.10.2021
1/9-7
31
EKOFISK FM
FORMATION
02.08.2003
33
4652
26.10.2021
2/1-1
12
EKOFISK FM
FORMATION
14.11.1972
33
249
26.10.2021
2/1-1
12
SHETLAND GP
GROUP
14.11.1972
143
249
26.10.2021
2/1-2
18
ULA FM
FORMATION
26.02.1978
179
250
26.10.2021
2/1-2
18
VESTLAND GP
GROUP
26.02.1978
186
250
26.10.2021
2/1-3
51
VESTLAND GP
GROUP
29.03.1980
186
251
26.10.2021
2/1-3
51
ULA FM
FORMATION
29.03.1980
179
251
26.10.2021
2/1-4
102
TYNE GP
GROUP
03.08.1982
177
48
26.10.2021
2/1-4
4
MANDAL FM
FORMATION
03.08.1982
101
48
26.10.2021
2/1-4
97
NO FORMAL NAME
FORMATION
03.08.1982
111
48
26.10.2021
2/1-4
1
FARSUND FM
FORMATION
03.08.1982
39
48
26.10.2021
2/1-5
18
FARSUND FM
FORMATION
05.04.1983
39
63
26.10.2021
2/1-5
18
TYNE GP
GROUP
05.04.1983
177
63
26.10.2021
2/1-6
226
TYNE GP
GROUP
12.08.1984
177
109
26.10.2021
2/1-6
38
MANDAL FM
FORMATION
12.08.1984
101
109
26.10.2021
2/1-6
189
FARSUND FM
FORMATION
12.08.1984
39
109
26.10.2021
2/1-7
30
ROTLIEGEND GP
GROUP
06.03.1985
136
137
26.10.2021
2/1-8
2
MANDAL FM
FORMATION
23.11.1985
101
459
26.10.2021
2/1-8
60
TYNE GP
GROUP
23.11.1985
177
459
26.10.2021
2/1-8
41
FARSUND FM
FORMATION
23.11.1985
39
459
26.10.2021
2/1-8
16
HAUGESUND FM
FORMATION
23.11.1985
57
459
26.10.2021
2/1-9
14
FARSUND FM
FORMATION
06.07.1991
39
1667
26.10.2021
2/1-9
29
TYNE GP
GROUP
06.07.1991
177
1667
26.10.2021
2/1-9
104
ULA FM
FORMATION
06.07.1991
179
1667
26.10.2021
2/1-9
104
VESTLAND GP
GROUP
06.07.1991
186
1667
26.10.2021
2/1-9
15
MANDAL FM
FORMATION
06.07.1991
101
1667
26.10.2021
2/1-9 A
178
VESTLAND GP
GROUP
08.03.1992
186
1867
26.10.2021
2/1-9 A
178
ULA FM
FORMATION
08.03.1992
179
1867
26.10.2021
2/1-10
95
ULA FM
FORMATION
14.01.1992
179
1865
26.10.2021
2/1-10
95
VESTLAND GP
GROUP
14.01.1992
186
1865
26.10.2021
2/1-13 S
27
VESTLAND GP
GROUP
07.03.2009
186
5975
26.10.2021
2/1-13 S
27
BRYNE FM
FORMATION
07.03.2009
19
5975
26.10.2021
2/2-1
1
FARSUND FM
FORMATION
03.07.1982
39
46
26.10.2021
2/2-1
32
VESTLAND GP
GROUP
03.07.1982
186
46
26.10.2021
2/2-1
32
ULA FM
FORMATION
03.07.1982
179
46
26.10.2021
2/2-1
1
TYNE GP
GROUP
03.07.1982
177
46
26.10.2021
2/2-2
15
VADE FM
FORMATION
27.08.1982
184
80
26.10.2021
2/2-2
7
VESTLAND GP
GROUP
27.08.1982
186
80
26.10.2021
2/2-2
15
HORDALAND GP
GROUP
27.08.1982
67
80
26.10.2021
2/2-2
7
BRYNE FM
FORMATION
27.08.1982
19
80
26.10.2021
2/2-3
17
VESTLAND GP
GROUP
11.05.1983
186
3
26.10.2021
2/2-3
17
ULA FM
FORMATION
11.05.1983
179
3
26.10.2021
2/2-5
45
ULA FM
FORMATION
19.02.1992
179
1846
26.10.2021
2/2-5
45
VESTLAND GP
GROUP
19.02.1992
186
1846
26.10.2021
2/4-2
26
TOR FM
FORMATION
24.12.1969
171
172
26.10.2021
2/4-2
32
SHETLAND GP
GROUP
24.12.1969
143
172
26.10.2021
2/4-2
5
EKOFISK FM
FORMATION
24.12.1969
33
172
26.10.2021
2/4-3
44
EKOFISK FM
FORMATION
31.05.1970
33
97
26.10.2021
2/4-3
84
SHETLAND GP
GROUP
31.05.1970
143
97
26.10.2021
2/4-3
41
TOR FM
FORMATION
31.05.1970
171
97
26.10.2021
2/4-4
8
TOR FM
FORMATION
01.08.1970
171
174
26.10.2021
2/4-4
9
SHETLAND GP
GROUP
01.08.1970
143
174
26.10.2021
2/4-4
1
EKOFISK FM
FORMATION
01.08.1970
33
174
26.10.2021
2/4-5
26
EKOFISK FM
FORMATION
27.08.1970
33
177
26.10.2021
2/4-5
86
SHETLAND GP
GROUP
27.08.1970
143
177
26.10.2021
2/4-5
60
TOR FM
FORMATION
27.08.1970
171
177
26.10.2021
2/4-6
61
SHETLAND GP
GROUP
10.12.1970
143
181
26.10.2021
2/4-6
61
EKOFISK FM
FORMATION
10.12.1970
33
181
26.10.2021
2/4-7
119
EKOFISK FM
FORMATION
08.10.1971
33
196
26.10.2021
2/4-7
4
VÅLE FM
FORMATION
08.10.1971
190
196
26.10.2021
2/4-7
133
SHETLAND GP
GROUP
08.10.1971
143
196
26.10.2021
2/4-7
4
ROGALAND GP
GROUP
08.10.1971
131
196
26.10.2021
2/4-7
14
TOR FM
FORMATION
08.10.1971
171
196
26.10.2021
2/4-8
142
TOR FM
FORMATION
29.03.1972
171
252
26.10.2021
2/4-8
226
SHETLAND GP
GROUP
29.03.1972
143
252
26.10.2021
2/4-8
84
EKOFISK FM
FORMATION
29.03.1972
33
252
26.10.2021
2/4-12
30
EKOFISK FM
FORMATION
08.09.1975
33
256
26.10.2021
2/4-12
14
VÅLE FM
FORMATION
08.09.1975
190
256
26.10.2021
2/4-12
66
SHETLAND GP
GROUP
08.09.1975
143
256
26.10.2021
2/4-12
14
ROGALAND GP
GROUP
08.09.1975
131
256
26.10.2021
2/4-12
37
TOR FM
FORMATION
08.09.1975
171
256
26.10.2021
2/4-15 S
3
TOR FM
FORMATION
16.03.1990
171
1371
26.10.2021
2/4-15 S
3
SHETLAND GP
GROUP
16.03.1990
143
1371
26.10.2021
2/4-17
16
ULA FM
FORMATION
29.02.1992
179
1792
26.10.2021
2/4-17
1
TYNE GP
GROUP
29.02.1992
177
1792
26.10.2021
2/4-17
16
VESTLAND GP
GROUP
29.02.1992
186
1792
26.10.2021
2/4-17
1
HAUGESUND FM
FORMATION
29.02.1992
57
1792
26.10.2021
2/4-18 R
12
FARSUND FM
FORMATION
10.07.1994
39
2253
26.10.2021
2/4-18 R
12
TYNE GP
GROUP
10.07.1994
177
2253
26.10.2021
2/4-21
63
TYNE GP
GROUP
24.05.2012
177
6736
26.10.2021
2/4-21
63
FARSUND FM
FORMATION
24.05.2012
39
6736
26.10.2021
2/5-1
77
EKOFISK FM
FORMATION
22.11.1970
33
178
26.10.2021
2/5-1
167
TOR FM
FORMATION
22.11.1970
171
178
26.10.2021
2/5-1
244
SHETLAND GP
GROUP
22.11.1970
143
178
26.10.2021
2/5-2
54
SHETLAND GP
GROUP
20.04.1971
143
188
26.10.2021
2/5-2
54
EKOFISK FM
FORMATION
20.04.1971
33
188
26.10.2021
2/5-3
72
EKOFISK FM
FORMATION
15.06.1972
33
258
26.10.2021
2/5-3
157
SHETLAND GP
GROUP
15.06.1972
143
258
26.10.2021
2/5-3
85
TOR FM
FORMATION
15.06.1972
171
258
26.10.2021
2/5-5
37
TOR FM
FORMATION
09.02.1973
171
260
26.10.2021
2/5-5
37
SHETLAND GP
GROUP
09.02.1973
143
260
26.10.2021
2/5-6
10
TYNE GP
GROUP
16.08.1978
177
261
26.10.2021
2/5-7
33
TOR FM
FORMATION
24.02.1984
171
25
26.10.2021
2/5-7
33
SHETLAND GP
GROUP
24.02.1984
143
25
26.10.2021
2/5-8
112
SHETLAND GP
GROUP
05.11.1988
143
1308
26.10.2021
2/5-8
85
TOR FM
FORMATION
05.11.1988
171
1308
26.10.2021
2/5-8
27
EKOFISK FM
FORMATION
05.11.1988
33
1308
26.10.2021
2/5-10
3
NO GROUP DEFINED
GROUP
26.08.1993
208
2044
26.10.2021
2/5-10
7
FARSUND FM
FORMATION
26.08.1993
39
2044
26.10.2021
2/5-10
7
TYNE GP
GROUP
26.08.1993
177
2044
26.10.2021
2/5-10
5
VESTLAND GP
GROUP
26.08.1993
186
2044
26.10.2021
2/5-10
3
SKAGERRAK FM
FORMATION
26.08.1993
146
2044
26.10.2021
2/5-10 A
23
VESTLAND GP
GROUP
25.09.1993
186
2194
26.10.2021
2/5-10 A
4
TYNE GP
GROUP
25.09.1993
177
2194
26.10.2021
2/5-10 A
4
FARSUND FM
FORMATION
25.09.1993
39
2194
26.10.2021
2/5-11
50
EKOFISK FM
FORMATION
14.11.1997
33
3084
26.10.2021
2/5-11
76
TOR FM
FORMATION
14.11.1997
171
3084
26.10.2021
2/5-11
125
SHETLAND GP
GROUP
14.11.1997
143
3084
26.10.2021
2/6-1
9
ULA FM
FORMATION
30.05.1969
179
160
26.10.2021
2/6-1
9
VESTLAND GP
GROUP
30.05.1969
186
160
26.10.2021
2/6-2
15
TYNE GP
GROUP
25.05.1980
177
224
26.10.2021
2/6-2
9
TUXEN FM
FORMATION
25.05.1980
175
224
26.10.2021
2/6-2
9
CROMER KNOLL GP
GROUP
25.05.1980
23
224
26.10.2021
2/6-2
15
FARSUND FM
FORMATION
25.05.1980
39
224
26.10.2021
2/6-3
8
BRYNE FM
FORMATION
25.02.1983
19
64
26.10.2021
2/6-3
1
ZECHSTEIN GP
GROUP
25.02.1983
194
64
26.10.2021
2/6-3
8
VESTLAND GP
GROUP
25.02.1983
186
64
26.10.2021
2/6-3
1
NO FORMAL NAME
FORMATION
25.02.1983
111
64
26.10.2021
2/6-3
4
BASEMENT
GROUP
25.02.1983
10
64
26.10.2021
2/6-4 S
4
HORDALAND GP
GROUP
02.06.1990
67
1527
26.10.2021
2/6-5
2
EKOFISK FM
FORMATION
11.01.1997
33
2885
26.10.2021
2/6-5
2
BASEMENT
GROUP
11.01.1997
10
2885
26.10.2021
2/6-5
47
SHETLAND GP
GROUP
11.01.1997
143
2885
26.10.2021
2/6-5
45
TOR FM
FORMATION
11.01.1997
171
2885
26.10.2021
2/6-6 S
30
ROGALAND GP
GROUP
18.01.2019
131
8560
26.10.2021
2/6-6 S
30
NO FORMAL NAME
FORMATION
18.01.2019
111
8560
26.10.2021
2/7-1
39
SHETLAND GP
GROUP
11.12.1970
143
179
26.10.2021
2/7-1
9
TOR FM
FORMATION
11.12.1970
171
179
26.10.2021
2/7-1
30
EKOFISK FM
FORMATION
11.12.1970
33
179
26.10.2021
2/7-2
14
TOR FM
FORMATION
02.03.1971
171
187
26.10.2021
2/7-2
14
SHETLAND GP
GROUP
02.03.1971
143
187
26.10.2021
2/7-2
9
ROTLIEGEND GP
GROUP
02.03.1971
136
187
26.10.2021
2/7-3
20
SHETLAND GP
GROUP
11.10.1972
143
262
26.10.2021
2/7-4
114
SHETLAND GP
GROUP
03.09.1972
143
263
26.10.2021
2/7-4
52
TOR FM
FORMATION
03.09.1972
171
263
26.10.2021
2/7-4
62
EKOFISK FM
FORMATION
03.09.1972
33
263
26.10.2021
2/7-5
85
EKOFISK FM
FORMATION
01.01.1973
33
264
26.10.2021
2/7-5
77
TOR FM
FORMATION
01.01.1973
171
264
26.10.2021
2/7-5
162
SHETLAND GP
GROUP
01.01.1973
143
264
26.10.2021
2/7-13
17
SHETLAND GP
GROUP
21.04.1979
143
272
26.10.2021
2/7-13
17
EKOFISK FM
FORMATION
21.04.1979
33
272
26.10.2021
2/7-14
67
EKOFISK FM
FORMATION
20.01.1980
33
116
26.10.2021
2/7-14
9
VÅLE FM
FORMATION
20.01.1980
190
116
26.10.2021
2/7-14
92
SHETLAND GP
GROUP
20.01.1980
143
116
26.10.2021
2/7-14
22
ROGALAND GP
GROUP
20.01.1980
131
116
26.10.2021
2/7-14
25
TOR FM
FORMATION
20.01.1980
171
116
26.10.2021
2/7-14
12
LISTA FM
FORMATION
20.01.1980
95
116
26.10.2021
2/7-15
10
TYNE GP
GROUP
02.06.1980
177
225
26.10.2021
2/7-15
16
RAN SANDSTONE UNITS
FORMATION
02.06.1980
125
225
26.10.2021
2/7-15
59
CROMER KNOLL GP
GROUP
02.06.1980
23
225
26.10.2021
2/7-15
43
ÅSGARD FM
FORMATION
02.06.1980
198
225
26.10.2021
2/7-15
10
FARSUND FM
FORMATION
02.06.1980
39
225
26.10.2021
2/7-16
75
EKOFISK FM
FORMATION
12.07.1980
33
232
26.10.2021
2/7-16
209
SHETLAND GP
GROUP
12.07.1980
143
232
26.10.2021
2/7-16
134
TOR FM
FORMATION
12.07.1980
171
232
26.10.2021
2/7-19
17
SHETLAND GP
GROUP
02.02.1981
143
1367
26.10.2021
2/7-19
17
EKOFISK FM
FORMATION
02.02.1981
33
1367
26.10.2021
2/7-20
9
EKOFISK FM
FORMATION
25.06.1988
33
1062
26.10.2021
2/7-20
32
UNDEFINED GP
GROUP
25.06.1988
191
1062
26.10.2021
2/7-20
9
SHETLAND GP
GROUP
25.06.1988
143
1062
26.10.2021
2/7-21 S
147
NO GROUP DEFINED
GROUP
09.01.1990
208
1394
26.10.2021
2/7-23 S
289
NO GROUP DEFINED
GROUP
21.11.1990
208
1547
26.10.2021
2/7-24
17
FARSUND FM
FORMATION
13.04.1991
39
1613
26.10.2021
2/7-24
17
TYNE GP
GROUP
13.04.1991
177
1613
26.10.2021
2/7-25 S
53
TYNE GP
GROUP
31.03.1991
177
1679
26.10.2021
2/7-25 S
17
MANDAL FM
FORMATION
31.03.1991
101
1679
26.10.2021
2/7-25 S
10
FARSUND FM
FORMATION
31.03.1991
39
1679
26.10.2021
2/7-25 S
26
ELDFISK FM
FORMATION
31.03.1991
34
1679
26.10.2021
2/7-26 S
221
NO GROUP DEFINED
GROUP
13.09.1991
208
1756
26.10.2021
2/7-26 S
0
ÅSGARD FM
FORMATION
13.09.1991
198
1756
26.10.2021
2/7-26 S
0
CROMER KNOLL GP
GROUP
13.09.1991
23
1756
26.10.2021
2/7-26 S
12
FARSUND FM
FORMATION
13.09.1991
39
1756
26.10.2021
2/7-26 S
3
MANDAL FM
FORMATION
13.09.1991
101
1756
26.10.2021
2/7-26 S
14
SHETLAND GP
GROUP
13.09.1991
143
1756
26.10.2021
2/7-26 S
15
TYNE GP
GROUP
13.09.1991
177
1756
26.10.2021
2/7-26 S
14
TOR FM
FORMATION
13.09.1991
171
1756
26.10.2021
2/7-27 S
9
TOR FM
FORMATION
17.06.1992
171
1878
26.10.2021
2/7-27 S
25
SHETLAND GP
GROUP
17.06.1992
143
1878
26.10.2021
2/7-27 S
11
UNDEFINED GP
GROUP
17.06.1992
191
1878
26.10.2021
2/7-27 S
16
EKOFISK FM
FORMATION
17.06.1992
33
1878
26.10.2021
2/7-28
4
ELDFISK FM
FORMATION
07.08.1992
34
1906
26.10.2021
2/7-28
18
FARSUND FM
FORMATION
07.08.1992
39
1906
26.10.2021
2/7-28
2
HAUGESUND FM
FORMATION
07.08.1992
57
1906
26.10.2021
2/7-28
24
TYNE GP
GROUP
07.08.1992
177
1906
26.10.2021
2/7-29
94
TYNE GP
GROUP
06.01.1994
177
2124
26.10.2021
2/7-29
19
ROTLIEGEND GP
GROUP
06.01.1994
136
2124
26.10.2021
2/7-29
5
HAUGESUND FM
FORMATION
06.01.1994
57
2124
26.10.2021
2/7-29
89
ELDFISK FM
FORMATION
06.01.1994
34
2124
26.10.2021
2/7-29
0
ZECHSTEIN GP
GROUP
06.01.1994
194
2124
26.10.2021
2/7-30
10
VÅLE FM
FORMATION
10.04.1995
190
2394
26.10.2021
2/7-30
88
EKOFISK FM
FORMATION
10.04.1995
33
2394
26.10.2021
2/7-30
10
ROGALAND GP
GROUP
10.04.1995
131
2394
26.10.2021
2/7-30
116
SHETLAND GP
GROUP
10.04.1995
143
2394
26.10.2021
2/7-30
28
TOR FM
FORMATION
10.04.1995
171
2394
26.10.2021
2/7-31
41
ROTLIEGEND GP
GROUP
09.06.1999
136
3573
26.10.2021
2/8-2
6
RØDBY FM
FORMATION
30.07.1970
137
155
26.10.2021
2/8-2
9
SHETLAND GP
GROUP
30.07.1970
143
155
26.10.2021
2/8-2
9
EKOFISK FM
FORMATION
30.07.1970
33
155
26.10.2021
2/8-2
6
CROMER KNOLL GP
GROUP
30.07.1970
23
155
26.10.2021
2/8-6
12
HOD FM
FORMATION
30.06.1975
66
276
26.10.2021
2/8-6
20
SHETLAND GP
GROUP
30.06.1975
143
276
26.10.2021
2/8-6
8
TOR FM
FORMATION
30.06.1975
171
276
26.10.2021
2/8-7
2
SHETLAND GP
GROUP
24.08.1975
143
277
26.10.2021
2/8-7
2
EKOFISK FM
FORMATION
24.08.1975
33
277
26.10.2021
2/8-8
43
HOD FM
FORMATION
15.03.1976
66
278
26.10.2021
2/8-8
86
SHETLAND GP
GROUP
15.03.1976
143
278
26.10.2021
2/8-8
43
TOR FM
FORMATION
15.03.1976
171
278
26.10.2021
2/8-9
39
SHETLAND GP
GROUP
27.06.1976
143
279
26.10.2021
2/8-9
39
HOD FM
FORMATION
27.06.1976
66
279
26.10.2021
2/8-10
22
SHETLAND GP
GROUP
29.08.1976
143
280
26.10.2021
2/8-10
22
TOR FM
FORMATION
29.08.1976
171
280
26.10.2021
2/8-11
6
TOR FM
FORMATION
11.10.1976
171
1224
26.10.2021
2/8-11
12
SHETLAND GP
GROUP
11.10.1976
143
1224
26.10.2021
2/8-11
7
HOD FM
FORMATION
11.10.1976
66
1224
26.10.2021
2/8-12 S
17
NO GROUP DEFINED
GROUP
27.04.1989
208
1351
26.10.2021
2/8-12 S
17
SKAGERRAK FM
FORMATION
27.04.1989
146
1351
26.10.2021
2/8-13
2
ZECHSTEIN GP
GROUP
22.06.1989
194
1383
26.10.2021
2/8-15
52
SHETLAND GP
GROUP
09.01.1996
143
2636
26.10.2021
2/8-15
52
TOR FM
FORMATION
09.01.1996
171
2636
26.10.2021
2/8-17 S
72
TOR FM
FORMATION
17.01.1998
171
3210
26.10.2021
2/8-17 S
87
SHETLAND GP
GROUP
17.01.1998
143
3210
26.10.2021
2/8-17 S
15
EKOFISK FM
FORMATION
17.01.1998
33
3210
26.10.2021
2/8-18 S
25
EKOFISK FM
FORMATION
13.07.2012
33
6747
26.10.2021
2/8-18 S
1
HOD FM
FORMATION
13.07.2012
66
6747
26.10.2021
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.