Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 27.01.2021 - 14:27

Innhold


Etter 1.1.2009:

Undersøkelser som er meldt inn til ODs innrapporteringssystem for undersøkelser på norsk sokkel. De geografiske områdene som vises er planlagte områder, som ikke nødvendigvis tilsvarer de faktiske.

Dette inkluderer følgende typer undersøkelser:
 • Ordinær seismisk undersøkelse
 • Havbunnseismisk undersøkelse
 • Elektromagnetisk undersøkelse
 • Borestedsundersøkelse / Site survey
 • Grunnundersøkelser / Soil survey
For en nærmere forklaring se innrapporteringssystemet under "Klassifisering". Undersøkelsene kan ha følgende status:
 • Under behandling – innmeldt av ansvarlig selskap og oppdatert i ODs databaser. Avventer saksbehandling i OD, Fiskeridirektoratet, Forsvaret og Havforskningsinstituttet.
 • Planlagt – saksbehandling ferdigstilt i OD, Fiskeridirektoratet, Forsvaret og Havforskningsinstituttet. Oppstart vil skje ihht planlagt start dato.
 • Pågående – undersøkelsen er i gang.
 • Pause – undersøkelsen har av diverse grunner tatt en pause, for eksempel grunnet vær, båt etc.
 • Ferdig – undersøkelsen er ferdig, og sluttmelding sendt til OD.
 • Avlyst – av diverse årsaker ble undersøkelsen aldri startet opp.

Undersøkelsene er også inndelt i kategorier (se meny til venstre). Kategoriene er:
 • Seismiske undersøkelser - det benyttes lydkilde
 • Elektromagnetiske undersøkelser - det benyttes elektromagnetisk kilde
 • Andre - Undersøkelser som ikke er i noen av de andre kategoriene
Se også innrapporteringssystemet under "Klassifisering".

Før 1.1.2009:

Undersøkelser som er gjort før ODs innrapporteringssystem ble startet. Geografiske områder er ikke inkludert og derfor er lenke til kart ikke tilgjengelig.

Merknad

De seismiske data som blir innsamlet er ikke tilgjengelige her.