Faktasider Oljedirektoratet

Tabell – Siste oppdateringer

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Dato oppdatert av OD
Survey navn
Tekst
Beskrivelse
NPDID for survey
25.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10321
25.09.2022
Status - satt av OD
Pause
10470
25.09.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10470
25.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10321
22.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
22.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
22.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10421
22.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10438
22.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10475
22.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10355
22.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10470
22.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10470
22.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10470
22.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10355
21.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Nede for vær i det meste av uken. -
10454
20.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet forsinkelser på foregående arbeid melder vi oppstart 26. September, med tilhørende endringer på sluttdato.
10428
19.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Mannskapsbytte og dårlig vær siste del av uka - Ferdigstille nordlig del første del av uka, området lenger sør siste del av uka.
10451
19.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10486
19.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10486
17.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Prosjektet er nå avsluttet - Prosjektet er avsluttet
10355
17.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10410
17.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10410
16.09.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10488
16.09.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22308 sendt til saksbehandling
10488
16.09.2022
Status - satt av OD
Utkast
10488
16.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10486
16.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10486
16.09.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10486
16.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøy forsinkelse
10470
15.09.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10486
15.09.2022
Melding - Innmelding
Innmelding NL22001 sendt til saksbehandling
10486
15.09.2022
Status - satt av OD
Utkast
10486
15.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ken Rainer Vottestad tar over som Fiskerikyndig ved mannskapsbytte 15/09/2022.
10436
13.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10439
13.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10321
13.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Nede for vær i en periode
10454
13.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10439
12.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10401
12.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10401
12.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10402
12.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10402
12.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10459
12.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10459
12.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
ukemelding - mannskapsbytte 14.9.22
10451
12.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10373
12.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10438
12.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10438
12.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10328
12.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10328
11.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Surveyfartøy fra leverandør er forsinket og vi er nødt til å øke innsamlingsområdet for surveyen i PL359. LU22300 vil også kjøres samtidig som LU22301 da disse er innfill surveys og så nærliggende hverandre.
10462
11.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket surveyfartøy samt at vi er nødt til å øke innsamlingsområdet i PL338 C.
10465
11.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10428
11.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10428
11.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10475
11.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10475
11.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10418
10.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10436
10.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10436
10.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10418
09.09.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10475
09.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10469
09.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Delayed vessel mobilization
10470
09.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10451
09.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10451
09.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10450
09.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10435
09.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
09.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Ramform Hyperion vil gjøre seg ferdig med det østlige området og bevege seg ned til den sørlige delen av prosjektet
10355
09.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10355
09.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Prosjektet på hold inntil Ramform Hyperion er på plass -
10355
09.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ramform Vanguard vil operere i området samtidig med Ramform Hyperion. Oppstart 12.09.2022 og hun vil være i området frem til 26 september 2022. Hun vil operere innenfor området som vi har tillatelse for, PGS22002
10355
09.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10469
09.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10450
09.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10435
08.09.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22307 sendt til saksbehandling
10483
08.09.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10483
08.09.2022
Status - satt av OD
Utkast
10483
06.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
På av forsinkelser på forutgående prosjekter forventer vi nå oppstart på WD22303 10/9/2022
10436
05.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10448
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10410
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10410
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10410
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppstart forinket grunnet mye dårlig vær tidligere i sommer. Dette betyr at innsamlingsperioden må forlenges
10421
05.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10434
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Justert antatt oppstartsdato
10451
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10451
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ukemelding -
10450
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Alle noder er lagt ut nå, og inntak av noder har srtartet. Regner med å avslutte innsamlingen 15 september.
10331
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10328
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10418
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Seilingskilometer -
10454
04.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10373
04.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10448
02.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10473
01.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Erling tar over som kontakt for undersøkelsen.
10328
01.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Erling overtar som kontakt en stund fremover.
10410
01.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Jeg er borte fra arbeid en stund fremover. Erling Overtar.
10421
01.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Jeg har ferie de neste 3 ukene.
10438
01.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Får vi tilsvarende godt vær fremover, kabn vi starte allerede 8 September.
10438
01.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Godt vær gjør at vi k a n s k j e kan starte allerede 8'ende September.
10438
01.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fortsetter god været kan vi starte denne undersøkelsen allerede 8 September.
10438
01.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Erling overtar da jeg er borte de neste ukene.
10452
01.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10435
01.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10435
01.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ingen 2DHR innsamlet denne perioden
- 180 av 180km samlet inn.
Survey er ferdig
10434
01.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10469
01.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10469
01.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10473
01.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10434
31.08.2022
Status - satt av OD
Pause
10373
31.08.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10373
31.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Source acquisition completed on 26 August. - Nodes recovery
10373
31.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10473
31.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10473
31.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
fartøyet er mobilsert og har bedre enn forventet fremdrift så forventet oppstart på 22108 er 1 dag tidligere
10469
31.08.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10475
31.08.2022
Melding - Innmelding
Innmelding EQ22321 sendt til saksbehandling
10475
31.08.2022
Status - satt av OD
Utkast
10475
31.08.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10473
31.08.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10447
30.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Node recovery -
10321
30.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10332
30.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10332
29.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10448
29.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket
10459
29.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10459
29.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10401
29.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er endret.
10401
29.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er endret
10402
29.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10402
29.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
I denne uken har PXGEO2 mobilisert fra Bergen og har i et område nordøst av undersøkelsesområdet lagt ut og tested kablene. - Det vil bli testet kilder før båten entrer undersøkelsesområdet i løpet av perioden.
10454
29.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Oppstartsfase -
10450
29.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
WD22303 har blitt noe forsinket, fordi forutgående undersøkelser har tatt lengre tid.
WD regner nå med oppstart 5/9 2022.
10436
29.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10418
29.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10435
28.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10328
28.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10328
28.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10458
27.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10450
27.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10450
27.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Endret fiskerikyndig ved oppstart
10450
27.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10458
24.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10321
24.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10428
24.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Node recovery going on. - Node recovery going on.
10321
24.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10332
24.08.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10470
24.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10457
24.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10457
24.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart grunnet my dårlig vær i Nordsjøen
10457
24.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10461
24.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10461
24.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket grunnet dårlig vær i Nordsjøen
10461
24.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
I et svakt øyeblikk ble det valgt Kristiansand S som havn i stedet for Kristiansund N. Herved rettet opp.
10410
24.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10452
24.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Completion of the survey is still scheduled for end of August. However, we will not know if any lines will need to be re-acquired until all nodes are recovered. If reshoots are required, this could extend the survey duration by 7-10 days. So I am making this change as a precautionary measure.
10373
24.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10452
24.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10452
23.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
La til at vi håper på rask behandlingstid da det er begrensninger på tilgjengeligheten til fartøyet.
10473
23.08.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22101 sendt til saksbehandling
10473
23.08.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10473
23.08.2022
Status - satt av OD
Utkast
10473
23.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10418
23.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10410
23.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10418
23.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10418
23.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
NEquinor har skiftet til fartøy som kan komme tidligere enn de tidligere planlagte fartøyene.
10410
23.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Extra fartøy er kommet inn veldig sent. Lite å gjøre med.
10410
23.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10418
23.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10420
23.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Nodeutlegging fortsetter helt nede i sydenden av polygonet, og blir avsluttet denne uke. Da gjenstår 3 uker med innsamling og opptak av noder.
10331
23.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10454
23.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10454
23.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10434
23.08.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10434
23.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10420
22.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10328
22.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10328
22.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10328
22.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Om været er med oss.
10458
22.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10467
21.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10448
21.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10448
21.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Jan Sverre Trulsen ble forhindret, Bjarni Runar Baldursson ble stedfortreder
10448
20.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10420
20.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10420
19.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10467
18.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10401
18.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10402
18.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10459
18.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mar Fortune vil legge ut noder før streamer-undersøkelsen starter og plukke dem opp når det er avsluttet.
10454
18.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinkelser på tilgjengelig surveyfartøy hos leverandør fører til at vi må flytte surveyen utover i tid.
10462
18.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinkelser på tilgjengelig surveyfartøy hos leverandør fører til at vi må flytte surveyen utover i tid.
10465
18.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
SW Cook left the Krafla project on 10th August for another short task on UKCS and will return after 7-8 days -
10373
17.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10418
17.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10418
17.08.2022
Status - satt av OD
Pause
10439
17.08.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10439
17.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
17.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mannskapsskifte i Bergen rundt 22. august
10454
17.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10355
16.08.2022
Melding - Innmelding
Innmelding VE22101 sendt til saksbehandling
10447
16.08.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10447
16.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10459
16.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10401
16.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10402
15.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Fortsetter sørover.
10331
15.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10439
15.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10378
15.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10458
15.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10458
15.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10319
14.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10319
14.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10378
13.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10355
13.08.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10355
12.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Utvidelse av undersøkelsesområde med 1080 sqkm sørover
10321
12.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Det er Ronald Hansen som blir Fiskerikyndig for denne Undersøkelsen. Vi regner med oppstart en gang mellom 14 - 16 Augusr.
10458
12.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi bruker "Kommandor" for denne undersøkelsen. Det ligger nå an til en oppstart av undersøkelsen en gang mellom 14-16 August.
10458
12.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi er blitt forsinket med denne undersøkelsen, men nå ligger det an til oppstart en gang mellom 14-16 August
10458
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ukjent om havnen blir benyttet av fartøyet
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
FLO after September 20th is not confirmed yet.
10444
11.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10444
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10402
11.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10320
11.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10320
10.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10332
10.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10321
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10321
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Blitt forsinket i forhold til planer. Blir det endring mhp Fiskerikyndig, gir vi beskjed.
10421
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Blitt forsinket i forhold til planer
10421
10.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Blitt forsinket i forhold til våre planer
10421
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinkelser grunnet vær.
10410
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinkelser grunnet mye vær på foregående undersøkelser
10410
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye vær har skapt forsinkelser
10410
09.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10467
09.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10467
09.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart grunnet mye dårlig vær i Nordsjøen
10418
09.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart grunnet mye dårlig vær i Nordsjøen
10418
09.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart grunnet mye dårlig vær i Nordsjøen
10418
09.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10439
09.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10378
09.08.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10434
09.08.2022
Status - satt av OD
Pause
10434
08.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10389
08.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10361
08.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Ruller nodene videre sørover. Olympic Taurus er nå en del av flåten, dette vil føre til raskere bevegelse sørover.
10331
08.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet har brukt lengre tid på oppdragene forut for denne surveyen, slik at oppstarten blir utsatt noe.
10436
08.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet har opparbeidet seg en stor forsinkelse, noe som gjør at oppstarten på WD22302 blir senere enn planlagt.
10435
08.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ønsker å endre sluttdato, fordi oppstarten ble forsinket, og fartøyet skal snart inn på verft for oppgradering.
Dette gjør at WD ønsker større margin for å sikre at surveyen blir ferdig.
10434
08.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ugunstig vær har hindret innsamlng - Med brukbart vær skal ikke urealistisk.
10319
08.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10434
08.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10434
08.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10389
06.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10361
05.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
05.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10459
05.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10459
05.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10320
05.08.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10320
05.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10320
05.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10359
05.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10424
05.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forbedring i fartøy schedule.
10469
05.08.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10470
05.08.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22108 sendt til saksbehandling
10470
05.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10359
05.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10424
04.08.2022
Status - satt av OD
Utkast
10470
04.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10319
04.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye dårlig
10319
04.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Mye dårlig vær
10319
03.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Grunnet mye dårlig vær vil det ta lenger tid å fullføre undesøkelsen
10378
03.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Grunnet mye dårlig vær vil det ta lenger tid å fullføre undesøkelsen
10378
03.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet mye dårlig vær vil det ta lenger tid å fullføre undesøkelsen
10378
03.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10439
03.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10439
02.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
02.08.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10355
02.08.2022
Status - satt av OD
Pause
10355
02.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ramform Atlas vil nå forlate området og det vil bli en pause i prosjektet intill Ramform Hyperion kommer ned for å fortsette på prosjetet. Dette er antatt til 12 august. Det blir da ingen innsamling på surveyet fra 2 august til 12 august. - Det vil bli en pause i innsamlingen i denne perioden
10355
02.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Vessel is delayed
10469
02.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
01.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Wintershall Dea ønsker å rotere innsamlingen slik at vi får samme retning som tidligere undersøkelse (WIN18301) i området.
10435
01.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10361
01.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
God produksjon hele uken - Regner med å bli ferdige med dette surveyet i kommende uke
10424
01.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Fortsetter å legge nodelinjer sørover, nå øker linje lengden noe.
10331
01.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Båt forsinket
10454
01.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Det er også utført 15 CPT målinger i perioden, slik at det tilsammen er 27 CPT målinger for surveyen. - Mannskap skifte i Bergen 4. August
10319
31.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10378
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.