Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
27.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

VALEMON GASSRØR

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Tillatelse
  VALEMON GASSRØR
  Gyldig fra dato
  24.06.2011
  Gyldig til dato
  10.09.2031
  NPDID for TUF
  ODs entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  18451149
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Selskap
  Gassco AS
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  66.77500
  Petoro AS
  30.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  3.22500
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie

  Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12342
  26.01.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13801
  06.02.2019
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13813
  07.02.2019
  Olje- og energidepartementet samtykker i brev datert 3.10.2013 samtykke til fusjon mellom A/S Norske Shell og Enterprise Oil Norge AS. jf. petroleumsloven § 10-12. Eierandelene i tillatelsen endres slik at det nå er A/S Norske Shell som føres inn som eier av Enterprise Oil Norge AS tidligere eierandeler.
  Andre meldinger
  13828
  18.02.2019
  Overdragelse av eierandelene fra Total E&P Norge AS til Equinor Energy AS ( Statoil Petroleum AS ) og fra Equinor Energy AS ( Statoil Petroleum AS ) til Centrica Resources Norge AS endres i henhold til OED vedtaksbrev datert 12.9.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13827
  18.02.2019
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS ( Statoil Petroleum AS ) til Gassco AS, gjeldende fra 9.10.2014 i henhold til Valemon Rich Gas Pipeline Joint Venture Participants Agreement og Tillatelse til anlegg og drift av gassrørledning fra Valemon av 24.6.2011 vilkår nr.3
  Andre meldinger
  13830
  27.02.2019
  Centrica resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  13831
  27.02.2019
  Overdragelse av eierandelene fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS endres i henhold til OED vedtaksbrev datert 25.2.2019
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14748
  02.12.2019
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 13 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15769
  04.01.2021
  A/S Norske Shell har overdratt sin 3,225 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)