Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
22.03.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

GJØA OLJERØR

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Tillatelse
  GJØA OLJERØR
  Gyldig fra dato
  08.07.1988
  Gyldig til dato
  08.07.2028
  NPDID for TUF
  ODs entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  4480786
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Selskap
  Neptune Energy Norge AS
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Selskap
  Andel [%]
  Neptune Energy Norge AS
  30.00000
  Petoro AS
  30.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  28.00000
  A/S Norske Shell
  12.00000
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie

  Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9530
  11.05.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10815
  28.04.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret navn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  12445
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  14474
  13.11.2019
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til GDF SUEZ E&P Norge AS gjledene fra 25.11.2010, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 4.7.2007 og brev fra Statoil Petroleum AS datert 24.11.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14605
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14715
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger