Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
22.09.2023 - 01:39
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

DRAUGEN GASSEKSPORT

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  TUF navn
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  DRAUGEN GASSEKSPORT
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier:ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL
  PIPELINE
  Status
  Status for transport og utnyttelsesanlegget. Lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Gyldig fra data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig fra
  14.04.2000
  Gyldig til data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig til
  09.03.2024
  NPDID for TUF
  ODs entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  1035952
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Eier selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  47.880000
  OKEA ASA
  44.560000
  M Vest Energy AS
  7.560000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Operatør selskap
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Eier selskap
  Andel [%]
  30.03.2022
  Petoro AS
  47.880000
  OKEA ASA
  44.560000
  M Vest Energy AS
  7.560000
  16.05.2019
  30.03.2022
  Petoro AS
  47.880000
  OKEA ASA
  44.560000
  Neptune Energy Norge AS
  7.560000
  03.12.2018
  16.05.2019
  Petoro AS
  47.880000
  OKEA AS
  44.560000
  Neptune Energy Norge AS
  7.560000
  30.11.2018
  03.12.2018
  Petoro AS
  47.880000
  OKEA AS
  44.560000
  Neptune E&P Norge AS
  7.560000
  12.10.2018
  30.11.2018
  Petoro AS
  47.880000
  A/S Norske Shell
  44.560000
  Neptune E&P Norge AS
  7.560000
  29.08.2014
  12.10.2018
  Petoro AS
  47.880000
  A/S Norske Shell
  44.560000
  VNG Norge AS
  7.560000
  01.01.2012
  29.08.2014
  Petoro AS
  47.880000
  A/S Norske Shell
  44.560000
  Chevron Norge AS
  7.560000
  17.09.2005
  01.01.2012
  Petoro AS
  47.880000
  A/S Norske Shell
  26.200000
  BP Norge AS
  18.360000
  Chevron Norge AS
  7.560000
  19.11.2002
  17.09.2005
  Petoro AS
  47.880000
  A/S Norske Shell
  26.200000
  BP Norge AS
  18.360000
  Chevron Texaco Norge AS
  7.560000
  19.03.2002
  19.11.2002
  Petoro AS
  47.880000
  A/S Norske Shell
  26.200000
  BP Norge AS
  18.360000
  Norsk Chevron AS
  7.560000
  12.03.2002
  19.03.2002
  Petoro AS
  57.880000
  BP Norge AS
  18.360000
  A/S Norske Shell
  16.200000
  Norsk Chevron AS
  7.560000
  17.06.2001
  12.03.2002
  Petoro AS
  57.880000
  BP Amoco Norge AS
  18.360000
  A/S Norske Shell
  16.200000
  Norsk Chevron AS
  7.560000
  10.05.2001
  17.06.2001
  Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE
  57.880000
  BP Amoco Norge AS
  18.360000
  A/S Norske Shell
  16.200000
  Norsk Chevron AS
  7.560000
  14.04.2000
  10.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s
  57.880000
  BP Amoco Norge AS
  18.360000
  A/S Norske Shell
  16.200000
  Norsk Chevron AS
  7.560000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Operatør selskap
  16.05.2019
  30.11.2018
  15.05.2019
  14.04.2000
  29.11.2018