Faktasider Oljedirektoratet

HEIDRUN GASSTRANSPORT

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  TUF navn
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  HEIDRUN GASSTRANSPORT
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier:ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL
  PIPELINE
  Status
  Status for transport og utnyttelsesanlegget. Lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Gyldig fra data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig fra
  14.04.2000
  Gyldig til data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig til
  31.12.2028
  NPDID for TUF
  ODs entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  1035969
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Eier selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  58.164400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  24.310550
  Equinor Energy AS
  12.405680
  Vår Energi ASA
  5.119370
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Operatør selskap
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Eier selskap
  Andel [%]
  28.01.2022
  Petoro AS
  58.164400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  24.310550
  Equinor Energy AS
  12.405680
  Vår Energi ASA
  5.119370
  10.12.2018
  28.01.2022
  Petoro AS
  58.164400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  24.310550
  Equinor Energy AS
  12.405680
  Vår Energi AS
  5.119370
  16.05.2018
  10.12.2018
  Petoro AS
  58.164400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  24.310550
  Equinor Energy AS
  12.405680
  Eni Norge AS
  5.119370
  01.11.2009
  16.05.2018
  Petoro AS
  58.164400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  24.310550
  Statoil Petroleum AS
  12.405680
  Eni Norge AS
  5.119370
  01.01.2009
  01.11.2009
  Petoro AS
  58.164400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  24.310550
  StatoilHydro Petroleum AS
  12.405680
  Eni Norge AS
  5.119370
  01.10.2007
  01.01.2009
  Petoro AS
  58.164400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  24.310550
  StatoilHydro ASA
  12.405680
  Eni Norge AS
  5.119370
  01.01.2007
  01.10.2007
  Petoro AS
  58.164400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  24.310550
  Statoil ASA (old)
  12.405680
  Eni Norge AS
  5.119370
  31.12.2003
  01.01.2007
  Petoro AS
  58.164400
  Norske ConocoPhillips AS
  24.310550
  Statoil ASA (old)
  12.405680
  Eni Norge AS
  5.119370
  10.09.2003
  31.12.2003
  Petoro AS
  58.164400
  Norske ConocoPhillips AS
  24.310550
  Statoil ASA (old)
  12.405680
  Norsk Agip AS
  5.119370
  11.06.2003
  10.09.2003
  Petoro AS
  58.164400
  Norske ConocoPhillips AS
  24.310550
  Statoil ASA (old)
  12.405680
  Eni Norge AS (old)
  5.119370
  22.03.2003
  11.06.2003
  Petoro AS
  58.155470
  Norske ConocoPhillips AS
  24.292510
  Statoil ASA (old)
  12.431380
  Eni Norge AS (old)
  5.120640
  04.03.2003
  22.03.2003
  Petoro AS
  58.155470
  Norske Conoco A/S
  24.292510
  Statoil ASA (old)
  12.431380
  Eni Norge AS (old)
  5.120640
  19.03.2002
  04.03.2003
  Petoro AS
  58.155470
  Norske Conoco A/S
  24.292510
  Statoil ASA (old)
  12.431380
  Fortum Petroleum AS
  5.120640
  17.06.2001
  19.03.2002
  Petoro AS
  64.155470
  Norske Conoco A/S
  18.292510
  Statoil ASA (old)
  12.431380
  Fortum Petroleum AS
  5.120640
  10.05.2001
  17.06.2001
  Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE
  64.155470
  Norske Conoco A/S
  18.292510
  Statoil ASA (old)
  12.431380
  Fortum Petroleum AS
  5.120640
  14.04.2000
  10.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s
  76.586850
  Norske Conoco A/S
  18.292510
  Fortum Petroleum AS
  5.120640
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Operatør selskap
  16.05.2018
  01.11.2009
  15.05.2018
  01.10.2007
  31.10.2009
  10.05.2001
  30.09.2007
  14.04.2000
  10.05.2001