Faktasider Oljedirektoratet

TROLL OLJERØR I

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  TUF navn
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  TROLL OLJERØR I
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier:ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL
  PIPELINE
  Status
  Status for transport og utnyttelsesanlegget. Lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Gyldig fra data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig fra
  06.12.1993
  Gyldig til data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig til
  NPDID for TUF
  ODs entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  124187
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Eier selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  55.768080
  Equinor Energy AS
  30.575920
  A/S Norske Shell
  8.288000
  TotalEnergies EP Norge AS
  3.706870
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.661130
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Operatør selskap
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Eier selskap
  Andel [%]
  18.06.2021
  Petoro AS
  55.768080
  Equinor Energy AS
  30.575920
  A/S Norske Shell
  8.288000
  TotalEnergies EP Norge AS
  3.706870
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.661130
  16.05.2018
  18.06.2021
  Petoro AS
  55.768080
  Equinor Energy AS
  30.575920
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Total E&P Norge AS
  3.706870
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.661130
  01.11.2009
  16.05.2018
  Petoro AS
  55.768080
  Statoil Petroleum AS
  30.575920
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Total E&P Norge AS
  3.706870
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.661130
  01.01.2009
  01.11.2009
  Petoro AS
  55.768080
  StatoilHydro Petroleum AS
  30.575920
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Total E&P Norge AS
  3.706870
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.661130
  01.10.2007
  01.01.2009
  Petoro AS
  55.768080
  StatoilHydro ASA
  20.847920
  StatoilHydro Petroleum AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Total E&P Norge AS
  3.706870
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.661130
  02.01.2007
  01.10.2007
  Petoro AS
  55.768080
  Statoil ASA (old)
  20.847920
  Norsk Hydro Petroleum AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Total E&P Norge AS
  3.706870
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.661130
  01.01.2007
  02.01.2007
  Petoro AS
  55.768080
  Statoil ASA (old)
  20.847920
  Norsk Hydro Petroleum AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Total E&P Norge AS
  3.706870
  Norske ConocoPhillips AS
  1.661130
  06.05.2003
  01.01.2007
  Petoro AS
  55.768080
  Statoil ASA (old)
  20.847920
  Norsk Hydro Produksjon AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Total E&P Norge AS
  3.706870
  Norske ConocoPhillips AS
  1.661130
  22.03.2003
  06.05.2003
  Petoro AS
  55.768080
  Statoil ASA (old)
  20.847920
  Norsk Hydro Produksjon AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  TotalFinaElf Exploration Norge AS
  3.706870
  Norske ConocoPhillips AS
  1.661130
  18.12.2001
  22.03.2003
  Petoro AS
  55.768080
  Statoil ASA (old)
  20.847920
  Norsk Hydro Produksjon AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  TotalFinaElf Exploration Norge AS
  3.706870
  Norske Conoco A/S
  1.661130
  17.06.2001
  18.12.2001
  Petoro AS
  55.768080
  Statoil ASA (old)
  20.847920
  Norsk Hydro Produksjon AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  TotalFinaElf Exploration Norge AS
  2.353440
  Norske Conoco A/S
  1.661130
  Total Norge AS
  1.353430
  01.06.2001
  17.06.2001
  Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE
  55.768080
  Statoil ASA (old)
  20.847920
  Norsk Hydro Produksjon AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  TotalFinaElf Exploration Norge AS
  2.353440
  Norske Conoco A/S
  1.661130
  Total Norge AS
  1.353430
  10.05.2001
  01.06.2001
  Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE
  62.696000
  Statoil ASA (old)
  13.920000
  Norsk Hydro Produksjon AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  TotalFinaElf Exploration Norge AS
  2.353440
  Norske Conoco A/S
  1.661130
  Total Norge AS
  1.353430
  11.01.2001
  10.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s
  76.616000
  Norsk Hydro Produksjon AS
  9.728000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  TotalFinaElf Exploration Norge AS
  2.353440
  Norske Conoco A/S
  1.661130
  Total Norge AS
  1.353430
  24.07.2000
  11.01.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s
  76.616000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Norsk Hydro Produksjon AS
  7.688000
  TotalFinaElf Exploration Norge AS
  2.353440
  Saga Petroleum ASA
  2.040000
  Norske Conoco A/S
  1.661130
  Total Norge AS
  1.353430
  11.12.1999
  24.07.2000
  Den norske stats oljeselskap a.s
  76.616000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Norsk Hydro Produksjon AS
  7.688000
  Elf Petroleum Norge AS
  2.353440
  Saga Petroleum ASA
  2.040000
  Norske Conoco A/S
  1.661130
  Total Norge AS
  1.353430
  06.12.1993
  11.12.1999
  Den norske stats oljeselskap a.s
  74.576000
  A/S Norske Shell
  8.288000
  Norsk Hydro Produksjon AS
  7.688000
  Saga Petroleum ASA
  4.080000
  Elf Petroleum Norge AS
  2.353440
  Norske Conoco A/S
  1.661130
  Total Norge AS
  1.353430
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Operatør selskap
  16.05.2018
  01.11.2009
  15.05.2018
  01.10.2007
  31.10.2009
  10.05.2001
  30.09.2007
  06.12.1993
  10.05.2001