Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
23.09.2023 - 01:39
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

KVITEBJØRN GASSRØR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  TUF navn
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  KVITEBJØRN GASSRØR
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier:ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL
  PIPELINE
  Status
  Status for transport og utnyttelsesanlegget. Lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Gyldig fra data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig fra
  22.03.2002
  Gyldig til data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig til
  31.12.2028
  NPDID for TUF
  ODs entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  2417249
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Eier selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  46.697000
  CapeOmega AS
  26.322000
  Hav Energy NCS Gas AS
  15.553000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Equinor Energy AS
  5.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Operatør selskap
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Eier selskap
  Andel [%]
  21.12.2021
  Petoro AS
  46.697000
  CapeOmega AS
  26.322000
  Hav Energy NCS Gas AS
  15.553000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Equinor Energy AS
  5.000000
  09.01.2020
  21.12.2021
  Petoro AS
  46.697000
  CapeOmega AS
  26.322000
  Sval Energi AS
  15.553000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Equinor Energy AS
  5.000000
  19.12.2019
  09.01.2020
  Petoro AS
  46.697000
  CapeOmega AS
  26.322000
  Solveig Gas Norway AS
  15.553000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Equinor Energy AS
  5.000000
  15.12.2018
  19.12.2019
  Petoro AS
  46.697000
  Solveig Gas Norway AS
  25.553000
  CapeOmega AS
  16.322000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Equinor Energy AS
  5.000000
  13.12.2018
  15.12.2018
  Petoro AS
  46.697000
  Solveig Gas Norway AS
  25.553000
  CapeOmega AS
  11.316000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  CapeOmega Hjelpeselskap AS
  5.006000
  Equinor Energy AS
  5.000000
  31.05.2018
  13.12.2018
  Petoro AS
  46.697000
  Solveig Gas Norway AS
  25.553000
  CapeOmega AS
  11.316000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Equinor Energy AS
  5.000000
  16.05.2018
  31.05.2018
  Petoro AS
  46.697000
  Solveig Gas Norway AS
  25.553000
  CapeOmega AS
  11.235000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Equinor Energy AS
  5.000000
  DEA Norge AS
  0.081000
  15.03.2018
  16.05.2018
  Petoro AS
  46.697000
  Solveig Gas Norway AS
  25.553000
  CapeOmega AS
  11.235000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  DEA Norge AS
  0.081000
  29.01.2018
  15.03.2018
  Petoro AS
  46.697000
  Solveig Gas Norway AS
  25.553000
  CapeOmega AS
  8.036000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  CapeOmega II AS
  3.199000
  DEA Norge AS
  0.081000
  30.06.2017
  29.01.2018
  Petoro AS
  46.697000
  Solveig Gas Norway AS
  25.553000
  Njord Gas Infrastructure AS
  8.036000
  Silex Gas Norway AS
  6.428000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  CapeOmega AS (old)
  3.199000
  DEA Norge AS
  0.081000
  21.12.2016
  30.06.2017
  Petoro AS
  45.793000
  Solveig Gas Norway AS
  24.756000
  Njord Gas Infrastructure AS
  8.036000
  Silex Gas Norway AS
  6.102000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  CapeOmega AS (old)
  2.965000
  Norsea Gas AS
  2.261000
  DEA Norge AS
  0.081000
  13.01.2016
  21.12.2016
  Petoro AS
  45.793000
  Solveig Gas Norway AS
  24.756000
  Njord Gas Infrastructure AS
  8.036000
  Silex Gas Norway AS
  6.102000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  CapeOmega AS (old)
  2.661000
  Norsea Gas AS
  2.261000
  ENGIE E&P Norge AS
  0.304000
  DEA Norge AS
  0.081000
  13.03.2015
  13.01.2016
  Petoro AS
  45.793000
  Solveig Gas Norway AS
  24.756000
  Njord Gas Infrastructure AS
  8.036000
  Silex Gas Norway AS
  6.102000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  CapeOmega AS (old)
  2.661000
  Norsea Gas AS
  2.261000
  GDF SUEZ E&P Norge AS
  0.304000
  DEA Norge AS
  0.081000
  01.01.2015
  13.03.2015
  Petoro AS
  45.793000
  Solveig Gas Norway AS
  24.756000
  Njord Gas Infrastructure AS
  8.036000
  Silex Gas Norway AS
  6.102000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  CapeOmega AS (old)
  2.661000
  Norsea Gas AS
  2.261000
  GDF SUEZ E&P Norge AS
  0.304000
  RWE Dea Norge AS
  0.081000
  01.01.2012
  01.01.2015
  Petoro AS
  45.793000
  Solveig Gas Norway AS
  24.756000
  Njord Gas Infrastructure AS
  8.036000
  Silex Gas Norway AS
  6.102000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  Norsea Gas AS
  2.261000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.678000
  DONG E&P Norge AS
  0.983000
  GDF SUEZ E&P Norge AS
  0.304000
  RWE Dea Norge AS
  0.081000
  03.01.2011
  01.01.2012
  Petoro AS
  45.793000
  Solveig Gas Norway AS
  23.480000
  Njord Gas Infrastructure AS
  8.036000
  Silex Gas Norway AS
  6.102000
  Infragas Norge AS
  5.006000
  Statoil Petroleum AS
  5.000000
  Norsea Gas AS
  2.261000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.678000
  Eni Norge AS
  1.276000
  DONG E&P Norge AS
  0.983000
  GDF SUEZ E&P Norge AS
  0.304000
  RWE Dea Norge AS
  0.081000
  02.01.2011
  03.01.2011
  Petoro AS
  45.793000
  Statoil Petroleum AS
  28.480000
  Njord Gas Infrastructure AS
  8.036000
  Total E&P Norge AS
  6.102000
  A/S Norske Shell
  5.006000
  Norsea Gas AS
  2.261000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.678000
  Eni Norge AS
  1.276000
  DONG E&P Norge AS
  0.983000
  GDF SUEZ E&P Norge AS
  0.304000
  RWE Dea Norge AS
  0.081000
  01.01.2011
  02.01.2011
  Petoro AS
  45.793000
  Statoil Petroleum AS
  28.480000
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  8.036000
  Total E&P Norge AS
  6.102000
  A/S Norske Shell
  5.006000
  Norsea Gas AS
  2.261000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.678000
  Eni Norge AS
  1.276000
  DONG E&P Norge AS
  0.983000
  GDF SUEZ E&P Norge AS
  0.304000
  RWE Dea Norge AS
  0.081000
  01.06.2010
  01.01.2011
  Petoro AS
  38.435000
  Statoil Petroleum AS
  32.068000
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  9.401000
  Total E&P Norge AS
  7.761000
  A/S Norske Shell
  5.338000
  Norsea Gas AS
  2.718000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.990000
  Eni Norge AS
  1.521000
  DONG E&P Norge AS
  0.660000
  GDF SUEZ E&P Norge AS
  0.085000
  RWE Dea Norge AS
  0.023000
  01.01.2010
  01.06.2010
  Petoro AS
  38.459000
  Statoil Petroleum AS
  32.102000
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  9.428000
  Total E&P Norge AS
  7.783000
  A/S Norske Shell
  5.319000
  Norsea Gas AS
  2.726000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.996000
  Eni Norge AS
  1.525000
  DONG E&P Norge AS
  0.662000
  01.11.2009
  01.01.2010
  Petoro AS
  38.459000
  Statoil Petroleum AS
  32.102000
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  9.428000
  Total E&P Norge AS
  7.783000
  Norske Shell Pipelines AS
  3.974000
  Norsea Gas AS
  2.726000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.996000
  Eni Norge AS
  1.525000
  A/S Norske Shell
  1.345000
  DONG E&P Norge AS
  0.662000
  01.03.2009
  01.11.2009
  Petoro AS
  38.459000
  StatoilHydro Petroleum AS
  32.102000
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  9.428000
  Total E&P Norge AS
  7.783000
  Norske Shell Pipelines AS
  3.974000
  Norsea Gas AS
  2.726000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.996000
  Eni Norge AS
  1.525000
  A/S Norske Shell
  1.345000
  DONG E&P Norge AS
  0.662000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Operatør selskap
  01.03.2009
  01.10.2007
  28.02.2009
  22.03.2002
  30.09.2007