Faktasider Oljedirektoratet

NYHAMNA LANDANLEGG

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  TUF navn
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  NYHAMNA LANDANLEGG
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier:ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL
  ONSHORE PLANT
  Status
  Status for transport og utnyttelsesanlegget. Lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Gyldig fra data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig fra
  03.12.2003
  Gyldig til data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig til
  31.12.2041
  NPDID for TUF
  ODs entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  2455217
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Eier selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  CapeOmega AS
  18.209000
  North Sea Infrastructure AS
  13.699800
  PGNiG Upstream Norway AS
  8.188100
  A/S Norske Shell
  2.027400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Operatør selskap
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Eier selskap
  Andel [%]
  30.09.2021
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  CapeOmega AS
  18.209000
  North Sea Infrastructure AS
  13.699800
  PGNiG Upstream Norway AS
  8.188100
  A/S Norske Shell
  2.027400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  19.12.2019
  30.09.2021
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  CapeOmega AS
  18.209000
  North Sea Infrastructure AS
  13.699800
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  A/S Norske Shell
  2.027400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  13.11.2019
  19.12.2019
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  North Sea Infrastructure AS
  13.699800
  CapeOmega AS
  13.178600
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  Wintershall Dea Norge AS
  5.030400
  A/S Norske Shell
  2.027400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  31.10.2019
  13.11.2019
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  North Sea Infrastructure AS
  13.699800
  CapeOmega AS
  13.178600
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  A/S Norske Shell
  2.027400
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  30.11.2018
  31.10.2019
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  CapeOmega AS
  13.178600
  A/S Norske Shell
  12.027400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  North Sea Infrastructure AS
  3.699800
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  31.10.2018
  30.11.2018
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  12.027400
  CapeOmega AS
  9.342400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  North Sea Infrastructure AS
  3.699800
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  02.07.2018
  31.10.2018
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  12.027400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  CapeOmega AS
  6.645500
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  North Sea Infrastructure AS
  3.699800
  Total E&P Norge AS
  2.696900
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  31.05.2018
  02.07.2018
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  12.027400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  CapeOmega AS
  6.645500
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  3.699800
  Total E&P Norge AS
  2.696900
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  16.05.2018
  31.05.2018
  Equinor Energy AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  12.027400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  CapeOmega AS
  5.580600
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  3.699800
  Total E&P Norge AS
  2.696900
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  DEA Norge AS
  1.064900
  15.03.2018
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  12.027400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  CapeOmega AS
  5.580600
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  3.699800
  Total E&P Norge AS
  2.696900
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  DEA Norge AS
  1.064900
  31.01.2018
  15.03.2018
  Statoil Petroleum AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  12.027400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  CapeOmega II AS
  5.580600
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  3.699800
  Total E&P Norge AS
  2.696900
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  DEA Norge AS
  1.064900
  29.01.2018
  31.01.2018
  Statoil Petroleum AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  15.027400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  3.699800
  Total E&P Norge AS
  2.696900
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  CapeOmega II AS
  1.475400
  Edison Norge AS
  1.105200
  DEA Norge AS
  1.064900
  10.10.2017
  29.01.2018
  Statoil Petroleum AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  15.027400
  INEOS E&P Norge AS
  8.188100
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  3.699800
  Total E&P Norge AS
  2.696900
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  CapeOmega AS (old)
  1.475400
  Edison Norge AS
  1.105200
  DEA Norge AS
  1.064900
  01.10.2017
  10.10.2017
  Statoil Petroleum AS
  30.056100
  Petoro AS
  26.138400
  A/S Norske Shell
  15.027400
  DONG E&P Norge AS
  8.188100
  Wintershall Norge AS
  5.030400
  OMV (Norge) AS
  3.836200
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  3.699800
  Total E&P Norge AS
  2.696900
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.681200
  CapeOmega AS (old)
  1.475400
  Edison Norge AS
  1.105200
  DEA Norge AS
  1.064900
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Operatør selskap
  01.10.2017