Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.12.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

DVALIN GASSRØR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  TUF navn
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  DVALIN GASSRØR
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier:ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL
  PIPELINE
  Status
  Status for transport og utnyttelsesanlegget. Lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Gyldig fra data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig fra
  21.03.2017
  Gyldig til data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig til
  31.12.2041
  NPDID for TUF
  ODs entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  29393948
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Eier selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  55.000000
  Petoro AS
  35.000000
  Sval Energi AS
  10.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Operatør selskap
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Eier selskap
  Andel [%]
  16.04.2021
  Wintershall Dea Norge AS
  55.000000
  Petoro AS
  35.000000
  Sval Energi AS
  10.000000
  09.04.2021
  15.04.2021
  Wintershall Dea Norge AS
  55.000000
  Petoro AS
  35.000000
  Sval Norge AS
  10.000000
  13.11.2019
  08.04.2021
  Wintershall Dea Norge AS
  55.000000
  Petoro AS
  35.000000
  Edison Norge AS
  10.000000
  21.03.2017
  12.11.2019
  DEA Norge AS
  55.000000
  Petoro AS
  35.000000
  Edison Norge AS
  10.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Operatør selskap
  13.11.2019
  21.03.2017
  12.11.2019