Faktasider Oljedirektoratet

Tabell – TUF eiere

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

TUF
Type
Eier selskap
Fra dato
Til dato
Andel [%]
NPDID TUF
NPDID for eier selskap
Dato synkronisert OD
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
Equinor Energy AS
30.09.2021
85.00000
21078140
32011216
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
PGNiG Upstream Norway AS
30.09.2021
15.00000
21078140
29394105
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
INEOS E&P Norge AS
16.05.2018
30.09.2021
15.00000
21078140
29805656
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
Equinor Energy AS
16.05.2018
30.09.2021
85.00000
21078140
32011216
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
Statoil Petroleum AS
10.10.2017
16.05.2018
85.00000
21078140
17237817
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
INEOS E&P Norge AS
10.10.2017
16.05.2018
15.00000
21078140
29805656
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
DONG E&P Norge AS
01.11.2009
10.10.2017
15.00000
21078140
4070011
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
Statoil Petroleum AS
01.11.2009
10.10.2017
85.00000
21078140
17237817
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
DONG E&P Norge AS
01.01.2009
01.11.2009
15.00000
21078140
4070011
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
StatoilHydro Petroleum AS
01.01.2009
01.11.2009
85.00000
21078140
4511658
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
DONG E&P Norge AS
01.01.2008
01.01.2009
15.00000
21078140
4070011
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
StatoilHydro ASA
01.01.2008
01.01.2009
85.00000
21078140
4511854
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
DONG E&P Norge AS
01.10.2007
01.01.2008
15.00000
21078140
4070011
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
StatoilHydro Petroleum AS
01.10.2007
01.01.2008
10.00000
21078140
4511658
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
StatoilHydro ASA
01.10.2007
01.01.2008
75.00000
21078140
4511854
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
Norsk Hydro Petroleum AS
16.03.2007
01.10.2007
10.00000
21078140
4524355
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
DONG E&P Norge AS
16.03.2007
01.10.2007
15.00000
21078140
4070011
06.10.2022
ALVE RØRLEDNING
PIPELINE
Statoil ASA (old)
16.03.2007
01.10.2007
75.00000
21078140
1622484
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
ConocoPhillips Skandinavia AS
30.06.2022
20.00000
21078235
2410696
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Aker BP ASA
30.06.2022
65.00000
21078235
28544099
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
ABP Norway AS
30.06.2022
15.00000
21078235
50000045
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
ConocoPhillips Skandinavia AS
01.04.2020
30.06.2022
20.00000
21078235
2410696
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Aker BP ASA
01.04.2020
30.06.2022
65.00000
21078235
28544099
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Lundin Energy Norway AS
01.04.2020
30.06.2022
15.00000
21078235
36998861
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Lundin Norway AS
30.09.2016
01.04.2020
15.00000
21078235
2767314
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
ConocoPhillips Skandinavia AS
30.09.2016
01.04.2020
20.00000
21078235
2410696
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Aker BP ASA
30.09.2016
01.04.2020
65.00000
21078235
28544099
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Lundin Norway AS
30.10.2014
30.09.2016
15.00000
21078235
2767314
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
ConocoPhillips Skandinavia AS
30.10.2014
30.09.2016
20.00000
21078235
2410696
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Det norske oljeselskap ASA
30.10.2014
30.09.2016
65.00000
21078235
17342870
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Lundin Norway AS
16.10.2014
30.10.2014
15.00000
21078235
2767314
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
ConocoPhillips Skandinavia AS
16.10.2014
30.10.2014
20.00000
21078235
2410696
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Det norske oljeselskap AS(old)
16.10.2014
30.10.2014
65.00000
21078235
17342915
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Lundin Norway AS
04.07.2011
16.10.2014
15.00000
21078235
2767314
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
ConocoPhillips Skandinavia AS
04.07.2011
16.10.2014
20.00000
21078235
2410696
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Marathon Oil Norge AS
04.07.2011
16.10.2014
65.00000
21078235
20485291
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Lundin Norway AS
01.01.2007
04.07.2011
15.00000
21078235
2767314
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Marathon Petroleum Norge AS
01.01.2007
04.07.2011
65.00000
21078235
463
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
ConocoPhillips Skandinavia AS
01.01.2007
04.07.2011
20.00000
21078235
2410696
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Lundin Norway AS
07.12.2004
01.01.2007
15.00000
21078235
2767314
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Norske ConocoPhillips AS
07.12.2004
01.01.2007
20.00000
21078235
2399056
06.10.2022
ALVHEIM RIKGASSRØR
PIPELINE
Marathon Petroleum Norge AS
07.12.2004
01.01.2007
65.00000
21078235
463
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
30.03.2022
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
OKEA ASA
30.03.2022
44.56000
1035952
34925006
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
M Vest Energy AS
30.03.2022
7.56000
1035952
28222457
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
16.05.2019
30.03.2022
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Neptune Energy Norge AS
16.05.2019
30.03.2022
7.56000
1035952
31123361
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
OKEA ASA
16.05.2019
30.03.2022
44.56000
1035952
34925006
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
03.12.2018
16.05.2019
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
OKEA AS
03.12.2018
16.05.2019
44.56000
1035952
27432899
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Neptune Energy Norge AS
03.12.2018
16.05.2019
7.56000
1035952
31123361
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
30.11.2018
03.12.2018
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Neptune E&P Norge AS
30.11.2018
03.12.2018
7.56000
1035952
33279417
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
OKEA AS
30.11.2018
03.12.2018
44.56000
1035952
27432899
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
12.10.2018
30.11.2018
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
12.10.2018
30.11.2018
44.56000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Neptune E&P Norge AS
12.10.2018
30.11.2018
7.56000
1035952
33279417
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
29.08.2014
12.10.2018
44.56000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
29.08.2014
12.10.2018
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
VNG Norge AS
29.08.2014
12.10.2018
7.56000
1035952
17237193
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
01.01.2012
29.08.2014
44.56000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
01.01.2012
29.08.2014
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Chevron Norge AS
01.01.2012
29.08.2014
7.56000
1035952
3488906
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
17.09.2005
01.01.2012
26.20000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
17.09.2005
01.01.2012
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
BP Norge AS
17.09.2005
01.01.2012
18.36000
1035952
2052695
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Chevron Norge AS
17.09.2005
01.01.2012
7.56000
1035952
3488906
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
19.11.2002
17.09.2005
26.20000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
19.11.2002
17.09.2005
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
BP Norge AS
19.11.2002
17.09.2005
18.36000
1035952
2052695
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Chevron Texaco Norge AS
19.11.2002
17.09.2005
7.56000
1035952
2154473
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Norsk Chevron AS
19.03.2002
19.11.2002
7.56000
1035952
40148
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
19.03.2002
19.11.2002
26.20000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
19.03.2002
19.11.2002
47.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
BP Norge AS
19.03.2002
19.11.2002
18.36000
1035952
2052695
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Norsk Chevron AS
12.03.2002
19.03.2002
7.56000
1035952
40148
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
12.03.2002
19.03.2002
16.20000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
12.03.2002
19.03.2002
57.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
BP Norge AS
12.03.2002
19.03.2002
18.36000
1035952
2052695
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Norsk Chevron AS
17.06.2001
12.03.2002
7.56000
1035952
40148
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
BP Amoco Norge AS
17.06.2001
12.03.2002
18.36000
1035952
982372
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
17.06.2001
12.03.2002
16.20000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Petoro AS
17.06.2001
12.03.2002
57.88000
1035952
1626839
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Norsk Chevron AS
10.05.2001
17.06.2001
7.56000
1035952
40148
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
BP Amoco Norge AS
10.05.2001
17.06.2001
18.36000
1035952
982372
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
10.05.2001
17.06.2001
16.20000
1035952
562
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE
10.05.2001
17.06.2001
57.88000
1035952
1623450
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Norsk Chevron AS
14.04.2000
10.05.2001
7.56000
1035952
40148
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
BP Amoco Norge AS
14.04.2000
10.05.2001
18.36000
1035952
982372
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
Den norske stats oljeselskap a.s
14.04.2000
10.05.2001
57.88000
1035952
749
06.10.2022
DRAUGEN GASSEKSPORT
PIPELINE
A/S Norske Shell
14.04.2000
10.05.2001
16.20000
1035952
562
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
21.12.2021
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
21.12.2021
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
21.12.2021
17.10939
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Equinor Energy AS
21.12.2021
3.25006
124316
32011216
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Not allocated
21.12.2021
35.00000
124316
870
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Hav Energy NCS Gas AS
21.12.2021
10.96200
124316
50000023
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
03.02.2021
21.12.2021
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
03.02.2021
21.12.2021
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
03.02.2021
21.12.2021
17.10939
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Equinor Energy AS
03.02.2021
21.12.2021
3.25006
124316
32011216
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Sval Energi AS
03.02.2021
21.12.2021
10.10962
124316
36536246
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Not allocated
03.02.2021
21.12.2021
35.00000
124316
870
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
09.01.2020
03.02.2021
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
09.01.2020
03.02.2021
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
09.01.2020
03.02.2021
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
09.01.2020
03.02.2021
17.10939
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Equinor Energy AS
09.01.2020
03.02.2021
3.25006
124316
32011216
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Sval Energi AS
09.01.2020
03.02.2021
10.10962
124316
36536246
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
19.12.2019
09.01.2020
10.10962
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
19.12.2019
09.01.2020
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
19.12.2019
09.01.2020
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
19.12.2019
09.01.2020
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
19.12.2019
09.01.2020
17.10939
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Equinor Energy AS
19.12.2019
09.01.2020
3.25006
124316
32011216
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
15.12.2018
19.12.2019
16.60973
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
15.12.2018
19.12.2019
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
15.12.2018
19.12.2019
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
15.12.2018
19.12.2019
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
15.12.2018
19.12.2019
10.60928
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Equinor Energy AS
15.12.2018
19.12.2019
3.25006
124316
32011216
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
13.12.2018
15.12.2018
16.60973
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
13.12.2018
15.12.2018
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
13.12.2018
15.12.2018
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
13.12.2018
15.12.2018
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
13.12.2018
15.12.2018
7.35517
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Equinor Energy AS
13.12.2018
15.12.2018
3.25006
124316
32011216
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega Hjelpeselskap AS
13.12.2018
15.12.2018
3.25411
124316
33984036
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
31.05.2018
13.12.2018
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
31.05.2018
13.12.2018
16.60973
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
31.05.2018
13.12.2018
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
31.05.2018
13.12.2018
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
31.05.2018
13.12.2018
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
31.05.2018
13.12.2018
7.35517
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Equinor Energy AS
31.05.2018
13.12.2018
3.25006
124316
32011216
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
16.05.2018
31.05.2018
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
16.05.2018
31.05.2018
16.60973
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
16.05.2018
31.05.2018
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
16.05.2018
31.05.2018
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
16.05.2018
31.05.2018
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DEA Norge AS
16.05.2018
31.05.2018
0.05234
124316
26309819
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
16.05.2018
31.05.2018
7.30283
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Equinor Energy AS
16.05.2018
31.05.2018
3.25006
124316
32011216
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
15.03.2018
16.05.2018
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
15.03.2018
16.05.2018
16.60973
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
15.03.2018
16.05.2018
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
15.03.2018
16.05.2018
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
15.03.2018
16.05.2018
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
15.03.2018
16.05.2018
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DEA Norge AS
15.03.2018
16.05.2018
0.05234
124316
26309819
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
15.03.2018
16.05.2018
7.30283
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
29.01.2018
15.03.2018
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
29.01.2018
15.03.2018
16.60973
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
29.01.2018
15.03.2018
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
29.01.2018
15.03.2018
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
29.01.2018
15.03.2018
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
29.01.2018
15.03.2018
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DEA Norge AS
29.01.2018
15.03.2018
0.05234
124316
26309819
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS
29.01.2018
15.03.2018
5.22362
124316
31044668
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega II AS
29.01.2018
15.03.2018
2.07921
124316
31044553
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Njord Gas Infrastructure AS
30.06.2017
29.01.2018
5.22362
124316
20440816
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
30.06.2017
29.01.2018
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
30.06.2017
29.01.2018
16.60973
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
30.06.2017
29.01.2018
30.35317
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
30.06.2017
29.01.2018
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
30.06.2017
29.01.2018
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
30.06.2017
29.01.2018
4.17776
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS (old)
30.06.2017
29.01.2018
2.07921
124316
26444177
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DEA Norge AS
30.06.2017
29.01.2018
0.05234
124316
26309819
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Njord Gas Infrastructure AS
21.12.2016
30.06.2017
5.22362
124316
20440816
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
21.12.2016
30.06.2017
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
21.12.2016
30.06.2017
16.09167
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
21.12.2016
30.06.2017
29.76519
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
21.12.2016
30.06.2017
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
21.12.2016
30.06.2017
1.46972
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
21.12.2016
30.06.2017
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
21.12.2016
30.06.2017
3.96612
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS (old)
21.12.2016
30.06.2017
1.92717
124316
26444177
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DEA Norge AS
21.12.2016
30.06.2017
0.05234
124316
26309819
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Njord Gas Infrastructure AS
13.01.2016
21.12.2016
5.22362
124316
20440816
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
13.01.2016
21.12.2016
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
13.01.2016
21.12.2016
16.09167
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
13.01.2016
21.12.2016
29.76519
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
13.01.2016
21.12.2016
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
13.01.2016
21.12.2016
1.46972
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
13.01.2016
21.12.2016
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
13.01.2016
21.12.2016
3.96612
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS (old)
13.01.2016
21.12.2016
1.72939
124316
26444177
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DEA Norge AS
13.01.2016
21.12.2016
0.05234
124316
26309819
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ENGIE E&P Norge AS
13.01.2016
21.12.2016
0.19778
124316
27432696
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Njord Gas Infrastructure AS
13.03.2015
13.01.2016
5.22362
124316
20440816
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
13.03.2015
13.01.2016
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
13.03.2015
13.01.2016
16.09167
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
13.03.2015
13.01.2016
29.76519
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
13.03.2015
13.01.2016
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
13.03.2015
13.01.2016
1.46972
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
13.03.2015
13.01.2016
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
GDF SUEZ E&P Norge AS
13.03.2015
13.01.2016
0.19778
124316
5267845
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
13.03.2015
13.01.2016
3.96612
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS (old)
13.03.2015
13.01.2016
1.72939
124316
26444177
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DEA Norge AS
13.03.2015
13.01.2016
0.05234
124316
26309819
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Njord Gas Infrastructure AS
01.01.2015
13.03.2015
5.22362
124316
20440816
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
01.01.2015
13.03.2015
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
01.01.2015
13.03.2015
16.09167
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
01.01.2015
13.03.2015
29.76519
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
01.01.2015
13.03.2015
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
01.01.2015
13.03.2015
1.46972
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
01.01.2015
13.03.2015
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
RWE Dea Norge AS
01.01.2015
13.03.2015
0.05234
124316
97557
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
GDF SUEZ E&P Norge AS
01.01.2015
13.03.2015
0.19778
124316
5267845
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
01.01.2015
13.03.2015
3.96612
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
CapeOmega AS (old)
01.01.2015
13.03.2015
1.72939
124316
26444177
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Njord Gas Infrastructure AS
01.01.2012
01.01.2015
5.22362
124316
20440816
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
01.01.2012
01.01.2015
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
01.01.2012
01.01.2015
3.96612
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
01.01.2012
01.01.2015
16.09167
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
01.01.2012
01.01.2015
29.76519
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
01.01.2012
01.01.2015
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
01.01.2012
01.01.2015
1.46972
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DONG E&P Norge AS
01.01.2012
01.01.2015
0.63888
124316
4070011
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ConocoPhillips Skandinavia AS
01.01.2012
01.01.2015
1.09051
124316
2410696
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
01.01.2012
01.01.2015
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
RWE Dea Norge AS
01.01.2012
01.01.2015
0.05234
124316
97557
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
GDF SUEZ E&P Norge AS
01.01.2012
01.01.2015
0.19778
124316
5267845
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
03.01.2011
01.01.2012
29.76519
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
03.01.2011
01.01.2012
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
03.01.2011
01.01.2012
1.46972
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Eni Norge AS
03.01.2011
01.01.2012
0.82940
124316
2388594
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DONG E&P Norge AS
03.01.2011
01.01.2012
0.63888
124316
4070011
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ConocoPhillips Skandinavia AS
03.01.2011
01.01.2012
1.09051
124316
2410696
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
03.01.2011
01.01.2012
3.25006
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
RWE Dea Norge AS
03.01.2011
01.01.2012
0.05234
124316
97557
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
GDF SUEZ E&P Norge AS
03.01.2011
01.01.2012
0.19778
124316
5267845
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Njord Gas Infrastructure AS
03.01.2011
01.01.2012
5.22362
124316
20440816
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Infragas Norge AS
03.01.2011
01.01.2012
3.25411
124316
21139140
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Silex Gas Norway AS
03.01.2011
01.01.2012
3.96612
124316
21139663
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Solveig Gas Norway AS
03.01.2011
01.01.2012
15.26227
124316
21139652
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Total E&P Norge AS
02.01.2011
03.01.2011
3.96612
124316
2410708
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
02.01.2011
03.01.2011
29.76519
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
02.01.2011
03.01.2011
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
02.01.2011
03.01.2011
1.46972
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Eni Norge AS
02.01.2011
03.01.2011
0.82940
124316
2388594
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DONG E&P Norge AS
02.01.2011
03.01.2011
0.63888
124316
4070011
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
A/S Norske Shell
02.01.2011
03.01.2011
3.25411
124316
562
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ConocoPhillips Skandinavia AS
02.01.2011
03.01.2011
1.09051
124316
2410696
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
02.01.2011
03.01.2011
18.51233
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
RWE Dea Norge AS
02.01.2011
03.01.2011
0.05234
124316
97557
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
GDF SUEZ E&P Norge AS
02.01.2011
03.01.2011
0.19778
124316
5267845
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Njord Gas Infrastructure AS
02.01.2011
03.01.2011
5.22362
124316
20440816
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Total E&P Norge AS
01.01.2011
02.01.2011
3.96612
124316
2410708
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
01.01.2011
02.01.2011
5.22362
124316
2835212
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
01.01.2011
02.01.2011
29.76519
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
01.01.2011
02.01.2011
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
01.01.2011
02.01.2011
1.46972
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Eni Norge AS
01.01.2011
02.01.2011
0.82940
124316
2388594
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DONG E&P Norge AS
01.01.2011
02.01.2011
0.63888
124316
4070011
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
A/S Norske Shell
01.01.2011
02.01.2011
3.25411
124316
562
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ConocoPhillips Skandinavia AS
01.01.2011
02.01.2011
1.09051
124316
2410696
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
01.01.2011
02.01.2011
18.51233
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
RWE Dea Norge AS
01.01.2011
02.01.2011
0.05234
124316
97557
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
GDF SUEZ E&P Norge AS
01.01.2011
02.01.2011
0.19778
124316
5267845
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Total E&P Norge AS
01.06.2010
01.01.2011
5.04465
124316
2410708
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
01.06.2010
01.01.2011
6.11065
124316
2835212
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
01.06.2010
01.01.2011
24.98275
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
01.06.2010
01.01.2011
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
01.06.2010
01.01.2011
1.76670
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Eni Norge AS
01.06.2010
01.01.2011
0.98865
124316
2388594
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DONG E&P Norge AS
01.06.2010
01.01.2011
0.42900
124316
4070011
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
A/S Norske Shell
01.06.2010
01.01.2011
3.46970
124316
562
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ConocoPhillips Skandinavia AS
01.06.2010
01.01.2011
1.29350
124316
2410696
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
01.06.2010
01.01.2011
20.84420
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
RWE Dea Norge AS
01.06.2010
01.01.2011
0.01495
124316
97557
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
GDF SUEZ E&P Norge AS
01.06.2010
01.01.2011
0.05525
124316
5267845
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Total E&P Norge AS
01.01.2010
01.06.2010
5.05895
124316
2410708
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
01.01.2010
01.06.2010
6.12820
124316
2835212
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
01.01.2010
01.06.2010
24.99835
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
01.01.2010
01.06.2010
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
01.01.2010
01.06.2010
1.77190
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Eni Norge AS
01.01.2010
01.06.2010
0.99125
124316
2388594
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DONG E&P Norge AS
01.01.2010
01.06.2010
0.43030
124316
4070011
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
A/S Norske Shell
01.01.2010
01.06.2010
3.45735
124316
562
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ConocoPhillips Skandinavia AS
01.01.2010
01.06.2010
1.29740
124316
2410696
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
01.01.2010
01.06.2010
20.86630
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Total E&P Norge AS
01.11.2009
01.01.2010
5.05895
124316
2410708
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
01.11.2009
01.01.2010
6.12820
124316
2835212
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
01.11.2009
01.01.2010
24.99835
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
01.11.2009
01.01.2010
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
01.11.2009
01.01.2010
1.77190
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Eni Norge AS
01.11.2009
01.01.2010
0.99125
124316
2388594
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norske Shell Pipelines AS
01.11.2009
01.01.2010
2.58310
124316
2066214
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
DONG E&P Norge AS
01.11.2009
01.01.2010
0.43030
124316
4070011
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
A/S Norske Shell
01.11.2009
01.01.2010
0.87425
124316
562
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ConocoPhillips Skandinavia AS
01.11.2009
01.01.2010
1.29740
124316
2410696
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Statoil Petroleum AS
01.11.2009
01.01.2010
20.86630
124316
17237817
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Total E&P Norge AS
03.01.2009
01.11.2009
5.05895
124316
2410708
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
03.01.2009
01.11.2009
6.12820
124316
2835212
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Petoro AS
03.01.2009
01.11.2009
24.99835
124316
1626839
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Gaz de France Norge AS
03.01.2009
01.11.2009
35.00000
124316
1628733
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Norsea Gas AS
03.01.2009
01.11.2009
1.77190
124316
1025067
06.10.2022
DUNKERQUE TERMINAL
TERMINAL
Eni Norge AS
03.01.2009
01.11.2009
0.99125
124316
2388594
06.10.2022
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.