Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 06.12.2021 - 01:31

Forkortelse

TUF er forkortelse for "Transportation and Utilization Facilites" (Transport- og utnyttelsesanlegg).

Innhold

Transport- og utnyttelsesanlegg inkluderer rørledninger, terminaler og landanlegg. Inkluderer også geografi for rørledninger. Tabellvisningene TUF operatører og TUF eiere inneholder informasjon om rørledninger og anlegg som eies av andre enn utvinningstillatelser.

Merknad

I henhold til petroleumsloven omfattes "transport- og utnyttelsesanlegg" av begrepet "innretning". Av praktiske hensyn er dette lagt under egen fane her.