Faktasider Oljedirektoratet

Tabell – Operatører

Eksport:    
Informasjon fra Petrolumsregisteret.
Tillatelse
Selskap
TUF
NPDID for TUF
NPDID for selskap
Dato oppdatert
Dato synkronisert OD
ALVHEIM RIKGASSRØR
Aker BP ASA
ALVHEIM RIKGASSRØR
21078235
28544099
09.03.2022
26.09.2022
DUNKERQUE TERMINAL
Gassco AS
DUNKERQUE TERMINAL
124316
1944954
09.03.2022
26.09.2022
DVALIN GASSRØR
Wintershall Dea Norge AS
DVALIN GASSRØR
29393948
35318843
09.03.2022
26.09.2022
EDVARD GRIEG OLJERØR
Equinor Energy AS
EDVARD GRIEG OLJERØR
22508023
32011216
09.03.2022
26.09.2022
EUROPIPE I
Gassco AS
EUROPIPE I
124262
1944954
09.03.2022
26.09.2022
EUROPIPE II
Gassco AS
EUROPIPE II
2454909
1944954
09.03.2022
26.09.2022
FRANPIPE
Gassco AS
FRANPIPE
124202
1944954
09.03.2022
26.09.2022
FRIGG TRANSPORT
Gassco AS
FRIGG TRANSPORT
124126
1944954
09.03.2022
26.09.2022
GJØA GASSRØR
Gassco AS
GJØA GASSRØR
4480765
1944954
09.03.2022
26.09.2022
GJØA OLJERØR
Neptune Energy Norge AS
GJØA OLJERØR
4480786
31123361
09.03.2022
26.09.2022
GRANE OLJERØR
Equinor Energy AS
GRANE OLJERØR
1036198
32011216
09.03.2022
26.09.2022
HALTENPIPE
Gassco AS
HALTENPIPE
124293
1944954
09.03.2022
26.09.2022
HEIMDAL-BRAE
Norsk Hydro Produksjon AS
HEIMDAL-BRAE
35357736
430
09.03.2022
26.09.2022
KNARR GASSRØR
Gassco AS
KNARR GASSRØR
24689857
1944954
09.03.2022
26.09.2022
KOLLSNES GASSANLEGG
Gassco AS
KOLLSNES GASSANLEGG
124354
1944954
09.03.2022
26.09.2022
KVITEBJØRN GASSRØR
Gassco AS
KVITEBJØRN GASSRØR
2417249
1944954
09.03.2022
26.09.2022
KVITEBJØRN OLJERØR
Equinor Energy AS
KVITEBJØRN OLJERØR
917586
32011216
09.03.2022
26.09.2022
KÅRSTØ GASSANLEGG
Gassco AS
KÅRSTØ GASSANLEGG
3471786
1944954
09.03.2022
26.09.2022
LANGELED
Gassco AS
LANGELED
2450169
1944954
09.03.2022
26.09.2022
MARTIN LINGE GASSRØR
Equinor Energy AS
MARTIN LINGE GASSRØR
22223002
32011216
09.03.2022
26.09.2022
NORPIPE GASSLEDNING
Gassco AS
NORPIPE GASSLEDNING
124165
1944954
09.03.2022
26.09.2022
NORPIPE OLJELEDNING
Phillips Petroleum Company Norway
NORPIPE OLJELEDNING
124133
694
09.03.2022
26.09.2022
NORSEA GASSTERMINAL
Gassco AS
NORSEA GASSTERMINAL
124152
1944954
09.03.2022
26.09.2022
NYHAMNA LANDANLEGG
Gassco AS
NYHAMNA LANDANLEGG
2455217
1944954
09.03.2022
26.09.2022
OSEBERG GASSTRANSPORT
Gassco AS
OSEBERG GASSTRANSPORT
124170
1944954
09.03.2022
26.09.2022
OSEBERG TRANSPORTSYSTEM
Equinor Energy AS
OSEBERG TRANSPORTSYSTEM
124301
32011216
09.03.2022
26.09.2022
POLARLED
Gassco AS
POLARLED
17343422
1944954
09.03.2022
26.09.2022
SLEIPNER KONDENSATRØR
Equinor Energy AS
SLEIPNER KONDENSATRØR
124340
32011216
09.03.2022
26.09.2022
STATPIPE
Gassco AS
STATPIPE
123940
1944954
09.03.2022
26.09.2022
STURE OPPGRADERING (SCUP)
Equinor Energy AS
STURE OPPGRADERING (SCUP)
124378
32011216
09.03.2022
26.09.2022
TAMPEN LINK
Gassco AS
TAMPEN LINK
3113815
1944954
09.03.2022
26.09.2022
ULA OLJERØR
Aker BP ASA
ULA OLJERØR
124285
28544099
09.03.2022
26.09.2022
UTSIRAHØYDEN GASSRØR
Gassco AS
UTSIRAHØYDEN GASSRØR
22508017
1944954
09.03.2022
26.09.2022
VALEMON GASSRØR
Gassco AS
VALEMON GASSRØR
18451149
1944954
09.03.2022
26.09.2022
VALEMON KONDENSATRØR
Equinor Energy AS
VALEMON KONDENSATRØR
18451188
32011216
09.03.2022
26.09.2022
VALHALL GASSEKSPORTSYSTEM
Amoco Norway Oil Company
VALHALL GASSEKSPORTSYSTEM
35351064
78
09.03.2022
26.09.2022
VALHALL TRANSPORTSYSTEM
Amoco Norway Oil Company
VALHALL TRANSPORTSYSTEM
35357730
78
09.03.2022
26.09.2022
VESLEFRIKK
Equinor Energy AS
VESLEFRIKK
36986461
32011216
09.03.2022
26.09.2022
VESTERLED
Gassco AS
VESTERLED
124280
1944954
09.03.2022
26.09.2022
ZEEPIPE
Gassco AS
ZEEPIPE
124227
1944954
09.03.2022
26.09.2022
ZEEPIPE IIA
Gassco AS
ZEEPIPE IIA
124244
1944954
09.03.2022
26.09.2022
ZEEPIPE IIB
Gassco AS
ZEEPIPE IIB
124253
1944954
09.03.2022
26.09.2022
ZEEPIPE TERMINAL
Gassco AS
ZEEPIPE TERMINAL
124271
1944954
09.03.2022
26.09.2022
ÅSGARD TRANSPORT
Gassco AS
ÅSGARD TRANSPORT
124211
1944954
09.03.2022
26.09.2022