Faktasider Oljedirektoratet

Tabell – Oversikt

Eksport:    
Informasjon fra Petrolumsregisteret.
Tillatelse
TUF
Gyldig fra dato
Gyldig til dato
NPDID for TUF
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert OD
ALVHEIM RIKGASSRØR
ALVHEIM RIKGASSRØR
06.10.2004
02.02.2032
21078235
09.03.2022
13.07.2022
26.09.2022
DUNKERQUE TERMINAL
DUNKERQUE TERMINAL
15.08.1995
31.12.2028
124316
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
DVALIN GASSRØR
DVALIN GASSRØR
21.03.2017
31.12.2041
29393948
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
EDVARD GRIEG OLJERØR
EDVARD GRIEG OLJERØR
10.01.2014
17.12.2029
22508023
09.03.2022
13.07.2022
26.09.2022
EUROPIPE I
EUROPIPE I
11.12.1992
31.12.2028
124262
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
EUROPIPE II
EUROPIPE II
16.12.1996
31.12.2028
2454909
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
FRANPIPE
FRANPIPE
15.08.1995
31.12.2028
124202
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
FRIGG TRANSPORT
FRIGG TRANSPORT
10.05.1974
31.12.2028
124126
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
GJØA GASSRØR
GJØA GASSRØR
04.07.2010
31.12.2028
4480765
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
GJØA OLJERØR
GJØA OLJERØR
08.07.1988
08.07.2028
4480786
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
GRANE OLJERØR
GRANE OLJERØR
06.07.2000
01.03.2030
1036198
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
HALTENPIPE
HALTENPIPE
09.03.1992
09.03.2024
124293
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
HEIMDAL-BRAE
HEIMDAL-BRAE
10.06.1981
31.12.2028
35357736
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
KNARR GASSRØR
KNARR GASSRØR
28.06.2011
06.01.2038
24689857
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
KOLLSNES GASSANLEGG
KOLLSNES GASSANLEGG
19.11.2002
31.12.2028
124354
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
KVITEBJØRN GASSRØR
KVITEBJØRN GASSRØR
01.10.2004
31.12.2028
2417249
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
KVITEBJØRN OLJERØR
KVITEBJØRN OLJERØR
02.08.2005
10.09.2031
917586
09.03.2022
25.06.2022
26.09.2022
KÅRSTØ GASSANLEGG
KÅRSTØ GASSANLEGG
15.06.2001
31.12.2028
3471786
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
LANGELED
LANGELED
02.04.2004
31.12.2035
2450169
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
MARTIN LINGE GASSRØR
MARTIN LINGE GASSRØR
08.11.2012
31.12.2027
22223002
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
NORNE GASSTRANSPORT
NORNE GASSTRANSPORT
05.02.2001
31.12.2020
1035984
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
NORPIPE GASSLEDNING
NORPIPE GASSLEDNING
01.10.1977
31.12.2028
124165
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
NORPIPE OLJELEDNING
NORPIPE OLJELEDNING
04.05.1973
31.12.2028
124133
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
NORSEA GASSTERMINAL
NORSEA GASSTERMINAL
05.04.1974
31.12.2028
124152
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
NYHAMNA LANDANLEGG
NYHAMNA LANDANLEGG
28.06.2017
31.12.2041
2455217
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
OSEBERG GASSTRANSPORT
OSEBERG GASSTRANSPORT
15.01.1999
31.12.2028
124170
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
OSEBERG TRANSPORTSYSTEM
OSEBERG TRANSPORTSYSTEM
28.11.1984
01.03.2031
124301
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
POLARLED
POLARLED
07.11.2013
31.12.2041
17343422
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
SLEIPNER KONDENSATRØR
SLEIPNER KONDENSATRØR
21.12.1989
31.12.2028
124340
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
STATPIPE
STATPIPE
10.06.1981
31.12.2028
123940
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
STURE OPPGRADERING (SCUP)
STURE OPPGRADERING (SCUP)
16.03.1998
01.03.2031
124378
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
TAMPEN LINK
TAMPEN LINK
22.04.2005
30.09.2032
3113815
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
ULA OLJERØR
ULA OLJERØR
30.10.1984
31.12.2028
124285
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
UTSIRAHØYDEN GASSRØR
UTSIRAHØYDEN GASSRØR
04.04.2014
17.12.2029
22508017
09.03.2022
13.07.2022
26.09.2022
VALEMON GASSRØR
VALEMON GASSRØR
24.06.2011
10.09.2031
18451149
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
VALEMON KONDENSATRØR
VALEMON KONDENSATRØR
24.06.2011
10.09.2031
18451188
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
VALHALL GASSEKSPORTSYSTEM
VALHALL GASSEKSPORTSYSTEM
14.02.1997
13.12.2028
35351064
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
VALHALL TRANSPORTSYSTEM
VALHALL TRANSPORTSYSTEM
02.12.1977
31.12.2028
35357730
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
VESLEFRIKK
VESLEFRIKK
17.03.1989
31.12.2028
36986461
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
VESTERLED
VESTERLED
13.10.2000
31.12.2028
124280
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
VOLUND RØRLEDNING
VOLUND RØRLEDNING
18.01.2007
31.12.2021
21078212
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
ZEEPIPE
ZEEPIPE
21.06.1988
31.12.2028
124227
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
ZEEPIPE IIA
ZEEPIPE IIA
03.07.1992
31.12.2028
124244
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
ZEEPIPE IIB
ZEEPIPE IIB
27.01.1995
31.12.2028
124253
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
ZEEPIPE TERMINAL
ZEEPIPE TERMINAL
27.11.1990
31.12.2028
124271
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022
ÅSGARD TRANSPORT
ÅSGARD TRANSPORT
14.06.1996
31.12.2028
124211
09.03.2022
09.03.2022
26.09.2022