Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.09.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tabell – Meldinger

Eksport:  EXCEL ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Informasjon fra Petrolumsregisteret.
Tillatelse
Dokument nummer
Utdrag av dokument
Registreringsdato
Type
TUF
Dato oppdatert
NPDID for TUF
Dato synkronisert OD
ALVHEIM RIKGASSRØR
12277
Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
04.01.2018
Andre meldinger
ALVHEIM RIKGASSRØR
09.03.2022
21078235
30.09.2023
ALVHEIM RIKGASSRØR
15438
Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
14.04.2020
Andre meldinger
ALVHEIM RIKGASSRØR
09.03.2022
21078235
30.09.2023
ALVHEIM RIKGASSRØR
16985
Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
08.07.2022
Navnendring rettighetshaver
ALVHEIM RIKGASSRØR
13.07.2022
21078235
30.09.2023
ALVHEIM RIKGASSRØR
17548
ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
10.01.2023
Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
ALVHEIM RIKGASSRØR
11.01.2023
21078235
30.09.2023
ALVHEIM RIKGASSRØR
8773
Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
04.02.2015
Ny tillatelse
ALVHEIM RIKGASSRØR
09.03.2022
21078235
30.09.2023
ALVHEIM RIKGASSRØR
8930
Det norske oljeselskap AS har overdratt sin 65% andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
23.02.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
ALVHEIM RIKGASSRØR
09.03.2022
21078235
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
10218
ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 1.090510 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
27.11.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
10230
CapeOmega AS pantsetter sin 1.09051 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1,120,000,000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
27.11.2015
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
10248
Dong E&P Norge AS har overdratt sin 0.63888 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
30.11.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
10252
CapeOmega AS pantsetter sin 0,63888 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1 120 000 000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
30.11.2015
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
10745
Dok.nr. 10230Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
04.04.2016
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
10763
Dok.nr. 10252Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
04.04.2016
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
11241
GDF SUEZ E&P Norge AS har endret navn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
23.11.2016
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
11323
ENGIE E&P Norge AS har overdratt sin 0,197780 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
21.12.2016
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
11341
CapeOmega AS pantsetter en 0,197780 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Pantobligasjon stor NOK 1 600 000 000, skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
21.12.2016
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
11462
Dok. Nr. 10230, 10252 og 11341 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
20.02.2017
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
11762
Norsea Gas AS har overdratt en 0,15204 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
11763
Norsea Gas AS har overdratt en 0,58798 % deltakerandel i tillatelsen til Petoro AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
11764
Norsea Gas AS har overdratt en 0,21164 % deltakerandel i tillatelsen til Silex Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
11765
Norsea Gas AS har overdratt sin 0,51806 % deltakerandel i tillatelsen til Solveig Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12022
Dok. Nr 10230, 10252, 11341 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
30.11.2017
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12075
CapeOmega AS pantsetter sin 2.07921 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
20.12.2017
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12100
Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.63888 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 30.11.2015 (dok.nr.: 10252) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12101
Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 1.09051 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 27.11.2015 (dok.nr.: 10230) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12102
Pantobligasjon pålydende NOK 1 600,000,000 skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.19778 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 21.12.2016 (dok.nr.: 11341) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12103
Krysspant - Dok nr. 10745, 10763, 11462 og 12022 er slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr 11341, 10252 og 10230.
20.12.2017
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12305
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver norske kroner tretti milliarder, hvor Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 16.09167 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 30.10.2012 (dok.nr.: 6644), er slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert 8.12.2017.
25.01.2018
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12329
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 16.60973 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Pantobligasjon stor NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner tretti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
25.01.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12382
CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
14.02.2018
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12450
Njord Gas Infrastructure AS har endret navn til CapeOmega AS fra 29.1.2018
06.03.2018
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12478
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000,000,000 skriver norske kroner ti milliarder, EUR 1 500 000 000 skriver euro en milliard femhundre millioner, GBP 1 000 000 000 skriver britiske pund en milliard, USD 2 000 000 000 skriver amerikanske dollar to milliarder, hvor Njord Gas Infrastructure AS pantsetter sin 5,223620 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA datert 16.6.2011 (dok.nr.: 5819) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.3.2018.
15.03.2018
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12493
CapeOmega AS pantsetter sin 5.22362 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
15.03.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12530
CapeOmega II AS har overdratt sin 2.07921 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
15.03.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12709
RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virking fra 13.3.2015.
07.05.2018
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
12741
Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
16.05.2018
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
13081
DEA Norge AS har overdratt sin 0.05234 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
31.05.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
13118
CapeOmega AS pantsetter sin 0.05234 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.5.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
31.05.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
13648
Infragas Norge AS pantsetter sin 3.25411 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 12 000 000 000, skriver Twelve billion Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13.12.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
13740
Infragas Norge AS og CapeOmega Hjelpeselskap AS har fusjonert den 13.12.2018. Alle eiendeler i Infragas Norge AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega Hjelpeselskap AS.
24.01.2019
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
13761
CapeOmega Hjelpeselskap AS og CapeOmega AS har fusjonert den 15.12.2018. Alle eiendeler i CapeOmega Hjelpeselskap AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega AS.
24.01.2019
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
13795
Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
06.02.2019
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14232
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 2.07921 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12075) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14234
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 5.22362 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 15.3.2018 (dok.nr.: 12493) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14236
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 0.05234 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.5.2018 (dok.nr.: 13118) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14237
Pantobligasjon pålydende NOK 12 000 000 000 skriver tolv milliarder norske kroner, i CapeOmega AS (tidligere Infragas Norge AS), sin 3.25411 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 13.12.2018 (dok.nr.: 13648) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14393
CapeOmega AS pantsetter sin 10.60928 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
29.08.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14862
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirty billion, i Solveig Gas Norway AS sin 16.60973 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 15.1.2018 (dok.nr.: 12329) er slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert 19.12.2019
19.12.2019
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14891
Solveig Gas Norway AS pantsetter en 10.10962 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) stor NOK 13 000 000 000, skriver Norwegian kroner thirteen billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
19.12.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14916
Solveig Gas Norway AS har overdratt en 6.5001100 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
19.12.2019
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
14931
I forbindelse med at CapeOmega AS har økt sin andel i tillatelsen med 6.500110 % slik at andelen er 17.10939 %, pantsettes økningen på 6.5001100 % til fordel for Danske Bank A/S stor NOK 40 000 000 000, skriver Norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
20.12.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
15180
Solveig Gas Norway AS, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 9.1.2020, endret foretaksnavn til Sval Energi AS.
22.01.2020
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
15678
Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Solveig Gas Norway AS sin 10.10962 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 19.12.2019 (dok.nr.: 14891) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
18.12.2020
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
15723
Sval Energi AS pantsetter sin 10.10962 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
18.12.2020
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
15781
Da eierskapet for Dunkerque Terminal ble registrert første gang, var det behov for å registrere 100% eierandel. 35 % som står registrert på Gaz de France Norge er ikke en norsk andel, men den franske delen av eierskapet.Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF Suez E&P Norge AS 10.12.2008, deretter til Engie E&P Norge AS 21.12.2015 og deretter til Neptune Energy Norge AS 16.2.2018.
03.02.2021
Andre meldinger
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
15932
Sval Energi AS pantsetter sin 10.10962 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13.04.2021
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
16325
Pantobligasjon med dokumentnummer 15932 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp, filial i Norge foreligger datert 10.12.2021.
21.12.2021
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
16356
Pantobligasjon med dokumentnummer 15723 er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 7.12.2021.
21.12.2021
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
16370
Sval Energi AS har overdratt sin 10.10962 % deltakerandel i tillatelsen til Hav Energy NCS Gas AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021
21.12.2021
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
16377
Hav Energy NCS Gas AS pantsetter sin 10.10962 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Stor NOK 5 500 000 000, skriver norske kroner Fem milliarder fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
21.12.2021
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
17891
Rettelse: Neptune Energy Norge AS er endret til Not allocated, se utklipp fra melding dok nr. 15781Dok nr 15781 - Da eierskapet for Dunkerque Terminal ble registrert første gang, var det behov for å registrere 100% eierandel. 35 % som står registrert på Gaz de France Norge er ikke en norsk andel, men den franske delen av eierskapet. Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF Suez E&P Norge AS 10.12.2008, deretter til Engie E&P Norge AS 21.12.2015 og deretter til Neptune Energy Norge AS 16.2.2018.
31.05.2023
Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
02.06.2023
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
5089
Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
25.01.2010
Ny tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
5090
Deltakerandeler oppdatert i henhold til Gassled participants agreement pr.1.1.2009.
25.01.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
5109
Norske Shell Pipelines AS overdrar sin 2,5831 deltakerandel i tillatelsen til A/S Norske Shell med virkning fra 1.1.2010.
01.02.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
5141
Mobil Development Norway AS overdrar sin 2,69230 % deltakerandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 1. januar 2009.
17.02.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
5398
Ref. godkjennelse i brev fra Olje- og energidepartemente datert 27.5.2010 ifm. overdragelse av Gjøa Gas Pipeline til Gassled samt endring av eierandeler i Gassled med virkning fra 1.6.2010.
18.06.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
5595
Deltakerandel i Gassled er justert med virkning fra og med 1.1.2011, i henhold til godkjennelse i brev fra Olje- og energidepartementet datert 14.12.2010.
04.01.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
5799
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 5,22362 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Njord Gas Infrastructure AS med virkning fra 1.1.2011.
16.06.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
5819
Njord Gas Infrastructure AS pantsetter sin 5,223620 % deltakerandel i transportsystemstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner timilliarder, EUR 1 500 000 000, skriver Euro enmilliardfemhundremillioner, GBP 1 000 000 000, skriver britiske pund enmilliard, USD 2 000 000 000, skriver amerikanske dollar tomilliarder. . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.2.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
16.06.2011
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
6051
A/S Norske Shell overdrar sin 3,25411 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Infragas Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
28.12.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
6096
Total E&P Norge AS overdrar sin 3,966120 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Silex Gas Norway AS med virkning fra 24.1.2012.
24.01.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
6120
Statoil Petroleum AS overdrar en 15,26227 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Solveig Gas Norway AS med virkning fra 31.1.2012.
31.01.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
6140
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 15,26277 % deltakerandel i transportsystemstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.12.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
31.01.2012
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
6604
Eni Norge AS overdrar sin 0,82940 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Solveig Gas Norway AS med virkning fra 31.10.2012.
31.10.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
6624
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder datert 31.1.2012 (dok. nr. 6140) hvor Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 15,26227 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger.
31.10.2012
Sletting av pant
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DUNKERQUE TERMINAL
6644
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 16,09167 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.12.2011 og 17.10.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
31.10.2012
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
DUNKERQUE TERMINAL
09.03.2022
124316
30.09.2023
DVALIN GASSRØR
11559
Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
22.03.2017
Ny tillatelse
DVALIN GASSRØR
09.03.2022
29393948
30.09.2023
DVALIN GASSRØR
14600
DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
18.11.2019
Andre meldinger
DVALIN GASSRØR
09.03.2022
29393948
30.09.2023
DVALIN GASSRØR
14717
Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
19.11.2019
Andre meldinger
DVALIN GASSRØR
09.03.2022
29393948
30.09.2023
DVALIN GASSRØR
15960
Edison Norge AS har, i henhold til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 25.3.2021, endret foretaksnavnet til Sval Norge AS
14.04.2021
Andre meldinger
DVALIN GASSRØR
09.03.2022
29393948
30.09.2023
DVALIN GASSRØR
15970
Sval Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 16.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021
19.04.2021
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
DVALIN GASSRØR
09.03.2022
29393948
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
11067
Statoil Petroleum AS har overdratt en 9 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
01.07.2016
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
12276
Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
04.01.2018
Andre meldinger
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
12285
Bayerngas Norge AS har overdratt sin 4,9269 % deltakerandel i transporttillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017
09.01.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
12742
Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
16.05.2018
Andre meldinger
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
13140
Lundin Norway AS pantsetter sin 39,554 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for BPN Paribas. Stor USD 6 000 000 000, skriver United States dollars six billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.6.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
27.06.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
13444
Spirit Energy Norge AS har overdrat sin 4.92690 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
06.12.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
13927
VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
12.03.2019
Andre meldinger
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
13928
Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
12.03.2019
Andre meldinger
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
14143
Olje- og energidepartementet fastsetter i brev datert 29.5.2019 varigheten i tillatelsen til 17.12.2029.
31.05.2019
Andre meldinger
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
14711
Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
19.11.2019
Andre meldinger
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
15440
Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
14.04.2020
Andre meldinger
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
15753
Pantobligasjon stor USD 6 000 000 000 skriver United States Dollars six billion datert 26.6.2018 (dok. nr. 13140) hvor Lundin Norway AS, pantsetter sin 39.554 % deltakerandel, i transportsystemtillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 27.11.2020 samt påtegning datert 17.12.2020.
21.12.2020
Sletting av pant
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
15759
Lundin Energy Norway AS pantsetter sin 39.55400 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver United States Dollar seven billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
21.12.2020
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
16029
Pantobligasjon pålydende USD 7 200 000 000 skriver United States Dollars seven billion two hundred million, i Lundin Energy Norway AS sin 39.55400 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 17.12.2020 (dok.nr.: 15759) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 4.6.2021
18.06.2021
Sletting av pant
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
16723
Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 1.2092 andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022
01.04.2022
Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
06.04.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
16879
Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 4,9269 % andel i transportsystemtillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
31.05.2022
Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
01.06.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
16927
Sval Energi AS pantsetter sin 4.92690 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
17.06.2022
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
25.06.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
16946
Sval Energi AS pantsetter sin 4,92690 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
17.06.2022
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
25.06.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
16986
Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
08.07.2022
Navnendring rettighetshaver
EDVARD GRIEG OLJERØR
13.07.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
17378
Sval Energi AS pantsatte en 4.92690 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16927). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
15.11.2022
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
17.11.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
17451
M Vest Energy AS pantsetter sin 1.2092 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
14.12.2022
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
15.12.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
17550
ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
10.01.2023
Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
11.01.2023
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
8524
Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret. Olje- og energidepartementet bekrefter i brev 3.11.2014 tillatelse til anlegg og drift av Edvard Grieg oljrørledning gis for en bestemt periode, jf. petroleumsloven § 4-3 tredje ledd. Departmentet vil angi varigheten av tillatelse til anlegg og drift på et senere tidspunkt. Fiktiv dato for varighet er satt til 1.1.2029
17.12.2014
Ny tillatelse
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
8736
Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 0,0855 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
23.01.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
8737
Bayerngas Norge AS har overdratt en 0,5191 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
23.01.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
8738
Bayerngas Norge AS har overdratt en 0,5540 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
23.01.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
8739
Statoil Petroleum AS har overdratt en 0,6901 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
23.01.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
8740
Statoil Petroleum AS har overdratt en 2,4991 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
23.01.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EDVARD GRIEG OLJERØR
8741
Statoil Petroleum AS har overdratt en 0,2216 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
23.01.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EDVARD GRIEG OLJERØR
09.03.2022
22508023
30.09.2023
EUROPIPE I
10089
CapeOmega AS pantsetter sin 0.98300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1 120 000 000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
30.11.2015
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
10221
ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 1.678000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
27.11.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
10224
CapeOmega AS pantsetter sin 1.67800 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1,120,000,000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
27.11.2015
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
10247
Dong E&P Norge AS har overdratt sin 0.98300 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
30.11.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
10742
Dok.nr. 10224Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
04.04.2016
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
10762
Dok.nr. 10089Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
04.04.2016
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
10811
GDF SUEZ E&P Norge AS har endret navn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
28.04.2016
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
11320
ENGIE E&P Norge AS har overdratt sin 0,304000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
21.12.2016
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
11342
CapeOmega AS pantsetter en 0,304000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Pantobligasjon stor NOK 1 600 000 000, skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
21.12.2016
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
11459
Dok. Nr. 10089, 10224 og 11342 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
20.02.2017
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
11683
Norsea Gas AS har overdratt en 0,234 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
11686
Norsea Gas AS har overdratt en 0,904 % deltakerandel i tillatelsen til Petoro AS . Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
11687
Norsea Gas AS har overdratt en 0,326 % deltakerandel i tillatelsen til Silex Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
11689
Norsea Gas AS har overdratt sin 0,797 % deltakerandel i tillatelsen til Solveig Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12019
Dok. Nr 10224, 10089, 11342 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
30.11.2017
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12069
CapeOmega AS pantsetter sin 3.19900 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
20.12.2017
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12087
Pantobligasjon pålydende NOK 1 600,000,000 skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.30400 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 21.12.2016 (dok.nr.: 11342) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017
20.12.2017
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12088
Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 1.67800 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 27.11.2015 (dok.nr.: 10224) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017
20.12.2017
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12089
Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.98300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 30.11.2015 (dok.nr.: 10089) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017
20.12.2017
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12090
Krysspant - Dok nr. 12019, 11459, 10762 og 10742 er slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr 11342, 10224 og 10089
20.12.2017
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12302
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver norske kroner tretti milliarder, hvor Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 24.756 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 30.10.2012 (dok.nr.: 6641), er slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert 8.12.2017.
25.01.2018
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12325
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 25.553 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Pantobligasjon stor NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner tretti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
25.01.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12383
CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
14.02.2018
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12451
Njord Gas Infrastructure AS har endret navn til CapeOmega AS fra 29.1.2018
06.03.2018
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12472
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000,000,000 skriver norske kroner ti milliarder, EUR 1 500 000 000 skriver euro en milliard femhundre millioner, GBP 1 000 000 000 skriver britiske pund en milliard, USD 2 000 000 000 skriver amerikanske dollar to milliarder, hvor Njord Gas Infrastructure AS pantsetter sin 8,036 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA datert 16.6.2011 (dok.nr.: 5816) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.3.2018.
15.03.2018
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12492
CapeOmega AS pantsetter sin 8,03600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
15.03.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12536
CapeOmega II AS har overdratt sin 3.19900 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
15.03.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12710
RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virking fra 13.3.2015.
07.05.2018
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
12743
Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
16.05.2018
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
13076
DEA Norge AS har overdratt sin 0.08100 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
31.05.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
13102
CapeOmega AS pantsetter sin 0.08100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.5.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
31.05.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
13645
Infragas Norge AS pantsetter sin 5.00600 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 12 000 000 000, skriver Twelve billion Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13.12.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
13741
Infragas Norge AS og CapeOmega Hjelpeselskap AS har fusjonert den 13.12.2018. Alle eiendeler i Infragas Norge AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega Hjelpeselskap AS.
24.01.2019
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
13762
CapeOmega Hjelpeselskap AS og CapeOmega AS har fusjonert den 15.12.2018. Alle eiendeler i CapeOmega Hjelpeselskap AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega AS.
24.01.2019
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14253
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 3.19900 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12069) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14255
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 8.03600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 15.3.2018 (dok.nr.: 12492) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14257
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 0.08100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.5.2018 (dok.nr.: 13102) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14258
Pantobligasjon pålydende NOK 12 000 000 000 skriver tolv milliarder norske kroner, i CapeOmega AS (tidligere Infragas Norge AS), sin 5.00600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 13.12.2018 (dok.nr.: 13645) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14392
CapeOmega AS pantsetter sin 16.32200 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
29.08.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14867
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirty billion, i Solveig Gas Norway AS sin 25.553 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 15.1.2018 (dok.nr.: 12325) er slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert 19.12.2019
19.12.2019
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14883
Solveig Gas Norway AS pantsetter en 15.553 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) stor NOK 13 000 000 000, skriver Norwegian kroner thirteen billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
19.12.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14914
Solveig Gas Norway AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
19.12.2019
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
14929
I forbindelse med at CapeOmega AS har økt sin andel i tillatelsen med 10 % slik at andelen er 26.32200 %, pantsettes økningen på 10 % til fordel for Danske Bank A/S stor NOK 40 000 000 000, skriver Norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
20.12.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
15181
Solveig Gas Norway AS, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 9.1.2020, endret foretaksnavn til Sval Energi AS.
22.01.2020
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
15675
Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Solveig Gas Norway AS sin 15.55300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 19.12.2019 (dok.nr.: 14883) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
18.12.2020
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
15720
Sval Energi AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
18.12.2020
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
15929
Sval Energi AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13.04.2021
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
16320
Pantobligasjon med dokumentnummer 15929 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp, filial i Norge foreligger datert 10.12.2021.
21.12.2021
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
16361
Pantobligasjon med dokumentnummer 15720 er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 7.12.2021.
21.12.2021
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
16367
Sval Energi AS har overdratt sin 15.553 % deltakerandel i tillatelsen til Hav Energy NCS Gas AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021
21.12.2021
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
16371
Hav Energy NCS Gas AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Stor NOK 5 500 000 000, skriver norske kroner Fem milliarder fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
21.12.2021
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
1866
SDØE overført til Petoro AS.
09.10.2002
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
2209
Tillatelsen er overdratt til interessentene i Gassled med virkning fra 01.01.2003.
15.12.2003
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
2210
Gassco har overtatt operatøransvaret.
15.12.2003
Andre meldinger
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
2218
Tillatelsen er forlenget til 31.12.2028.
16.12.2003
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
5086
Deltakerandeler oppdatert i henhold til Gassled participants agreement pr.1.1.2009.
22.01.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
5110
Norske Shell Pipelines AS overdrar sin 3,974 % deltakerandel til A/S Norske Shell med virkning fra 1.1.2010.
01.02.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
5143
Mobil Development Norway AS overdrar sin 4,142 % deltakerandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 1. januar 2009.
17.02.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
5395
Ref. godkjennelse i brev fra Olje- og energidepartemente datert 27.5.2010 ifm. overdragelse av Gjøa Gas Pipeline til Gassled samt endring av eierandeler i Gassled med virkning fra 1.6.2010.
18.06.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
5576
Deltakerandel i Gassled er justert med virkning fra og med 1.1.2011, i henhold til godkjennelse i brev fra Olje- og energidepartementet datert 14.12.2010.
04.01.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
5796
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 8,036 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Njord Gas Infrastructure AS med virkning fra 1.1.2011.
16.06.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
5816
Njord Gas Infrastructure AS pantsetter sin 8,036 % deltakerandel i transportsystemstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner timilliarder, EUR 1 500 000 000, skriver Euro enmilliardfemhundremillioner, GBP 1 000 000 000, skriver britiske pund enmilliard, USD 2 000 000 000, skriver amerikanske dollar tomilliarder. . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.2.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
16.06.2011
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
6048
A/S Norske Shell overdrar sin 5,006 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Infragas Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
28.12.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
6093
Total E&P Norge AS overdrar sin 6,102 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Silex Gas Norway AS med virkning fra 24.1.2012.
24.01.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
6117
Statoil Petroleum AS overdrar en 23,480 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Solveig Gas Norway AS med virkning fra 31.1.2012.
31.01.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
6137
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 23,480 % deltakerandel i transportsystemstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.12.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
31.01.2012
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
6601
Eni Norge AS overdrar sin 1,2760 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Solveig Gas Norway AS med virkning fra 31.10.2012.
31.10.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
6621
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder datert 31.1.2012 (dok. nr. 6137) hvor Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 23,480 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger.
31.10.2012
Sletting av pant
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
6641
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 24.756 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.12.2011 og 17.10.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
31.10.2012
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE I
947
Transportsystemtillatelse 12 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. OEDs oversikt.
06.08.1997
Ny tillatelse
EUROPIPE I
09.03.2022
124262
30.09.2023
EUROPIPE II
10088
CapeOmega AS pantsetter sin 0.98300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1 120 000 000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
30.11.2015
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
10222
ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 1.678000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
27.11.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
10226
CapeOmega AS pantsetter sin 1.67800 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1,120,000,000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
27.11.2015
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
10246
Dong E&P Norge AS har overdratt sin 0.98300 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
30.11.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
10743
Dok.nr. 10226Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
04.04.2016
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
10761
Dok.nr. 10088Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
04.04.2016
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
10812
GDF SUEZ E&P Norge AS har endret navn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
28.04.2016
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
11321
ENGIE E&P Norge AS har overdratt sin 0,304000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
21.12.2016
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
11343
CapeOmega AS pantsetter en 0,304000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Pantobligasjon stor NOK 1 600 000 000, skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
21.12.2016
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
11461
Dok. Nr. 10088, 10226 og 11343 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
20.02.2017
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
11691
Norsea Gas AS har overdratt en 0,234 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
11692
Norsea Gas AS har overdratt en 0,904 % deltakerandel i tillatelsen til Petoro AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
11693
Norsea Gas AS har overdratt en 0,326 % deltakerandel i tillatelsen til Silex Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
11702
Norsea Gas AS har overdratt sin 0,797 % deltakerandel i tillatelsen til Solveig Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12020
Dok. Nr 10226, 10088, 11343 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
30.11.2017
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12071
CapeOmega AS pantsetter sin 3.19900 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
20.12.2017
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12091
Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.98300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 30.11.2015 (dok.nr.: 10088) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12092
.Pantobligasjon pålydende NOK 1 600,000,000 skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.30400 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 21.12.2016 (dok.nr.: 11343) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12096
Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 1.67800 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 27.11.2015 (dok.nr.: 10226) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12097
Krysspant - Dok nr. 10761 12020 10743 og 11461 er slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr 11343, 10226 og 10088
20.12.2017
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12304
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver norske kroner tretti milliarder, hvor Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 24.756 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 30.10.2012 (dok.nr.: 6642), er slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert 8.12.2017.
25.01.2018
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12327
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 25.553 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Pantobligasjon stor NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner tretti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
25.01.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12384
CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
14.02.2018
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12452
Njord Gas Infrastructure AS har endret navn til CapeOmega AS fra 29.1.2018
06.03.2018
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12473
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000,000,000 skriver norske kroner ti milliarder, EUR 1 500 000 000 skriver euro en milliard femhundre millioner, GBP 1 000 000 000 skriver britiske pund en milliard, USD 2 000 000 000 skriver amerikanske dollar to milliarder, hvor Njord Gas Infrastructure AS pantsetter sin 8,036 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA datert 16.6.2011 (dok.nr.: 5817) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.3.2018.
15.03.2018
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12495
CapeOmega AS pantsetter sin 8,03600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
15.03.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12535
CapeOmega II AS har overdratt sin 3.19900 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
15.03.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12711
RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virking fra 13.3.2015.
07.05.2018
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
12746
Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
16.05.2018
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
13078
DEA Norge AS har overdratt sin 0.08100 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
31.05.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
13114
CapeOmega AS pantsetter sin 0.08100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.5.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
31.05.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
13643
Infragas Norge AS pantsetter sin 5.00600 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 12 000 000 000, skriver Twelve billion Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13.12.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
13742
Infragas Norge AS og CapeOmega Hjelpeselskap AS har fusjonert den 13.12.2018. Alle eiendeler i Infragas Norge AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega Hjelpeselskap AS.
24.01.2019
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
13763
CapeOmega Hjelpeselskap AS og CapeOmega AS har fusjonert den 15.12.2018. Alle eiendeler i CapeOmega Hjelpeselskap AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega AS.
24.01.2019
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14247
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 3.19900 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12071) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14248
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 8.03600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 15.3.2018 (dok.nr.: 12495) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14249
3. Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 0.08100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.5.2018 (dok.nr.: 13114) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14250
Pantobligasjon pålydende NOK 12 000 000 000 skriver tolv milliarder norske kroner, i CapeOmega AS (tidligere Infragas Norge AS), sin 5.00600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 13.12.2018 (dok.nr.: 13643) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14394
CapeOmega AS pantsetter sin 16.32200 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
29.08.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14864
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirty billion, i Solveig Gas Norway AS sin 25.553 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 15.1.2018 (dok.nr.: 12327) er slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert 19.12.2019
19.12.2019
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14887
Solveig Gas Norway AS pantsetter en 15.553 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) stor NOK 13 000 000 000, skriver Norwegian kroner thirteen billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
19.12.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14911
Solveig Gas Norway AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
19.12.2019
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
14930
I forbindelse med at CapeOmega AS har økt sin andel i tillatelsen med 10 % slik at andelen er 26.32200 %, pantsettes økningen på 10 % til fordel for Danske Bank A/S stor NOK 40 000 000 000, skriver Norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
20.12.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
1498
Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
05.06.2001
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
1499
SDØE andeler overført til Statoil ASA med 14.99%.
05.06.2001
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
15182
Solveig Gas Norway AS, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 9.1.2020, endret foretaksnavn til Sval Energi AS.
22.01.2020
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
15676
Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Solveig Gas Norway AS sin 15.55300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 19.12.2019 (dok.nr.: 14887) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
18.12.2020
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
15721
Sval Energi AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
18.12.2020
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
15930
Sval Energi AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13.04.2021
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
16321
Pantobligasjon med dokumentnummer 15930 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp, filial i Norge foreligger datert 10.12.2021.
21.12.2021
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
16358
Pantobligasjon med dokumentnummer 15721 er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 7.12.2021.
21.12.2021
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
16368
Sval Energi AS har overdratt sin 15.553 % deltakerandel i tillatelsen til Hav Energy NCS Gas AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021
21.12.2021
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
16373
Hav Energy NCS Gas AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Stor NOK 5 500 000 000, skriver norske kroner Fem milliarder fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
21.12.2021
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
1814
A/S Norske Shell har overdratt sin 1.1812 % andel i tillatelsen til Norske Shell Pipelines AS.
28.05.2002
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
1857
Neste Petroleum AS har endret navn til Fortum Petroleum AS.
02.09.2002
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
1867
SDØE overført til Petoro AS.
09.10.2002
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
2213
Tillatelsen er overdratt til interessentene i Gassled med virkning fra 01.01.2003.
15.12.2003
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
2214
Gassco har overtatt operatøransvaret.
15.12.2003
Andre meldinger
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
2220
Tillatelsen er forlenget til 31.12.2028.
16.12.2003
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
5087
Deltakerandeler oppdatert i henhold til Gassled participants agreement pr.1.1.2009.
22.01.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
5111
Norske Shell Pipelines AS overdrar sin 3,974 % deltakerandel til A/S Norske Shell med virkning fra 1.1.2010.
01.02.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
5144
Mobil Development Norway AS overdrar sin 4,142 % deltakerandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 1. januar 2009.
17.02.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
5396
Ref. godkjennelse i brev fra Olje- og energidepartemente datert 27.5.2010 ifm. overdragelse av Gjøa Gas Pipeline til Gassled samt endring av eierandeler i Gassled med virkning fra 1.6.2010.
18.06.2010
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
5577
Deltakerandel i Gassled er justert med virkning fra og med 1.1.2011, i henhold til godkjennelse i brev fra Olje- og energidepartementet datert 14.12.2010.
04.01.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
5797
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 8,036 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Njord Gas Infrastructure AS med virkning fra 1.1.2011.
16.06.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
5817
Njord Gas Infrastructure AS pantsetter sin 8,036 % deltakerandel i transportsystemstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner timilliarder, EUR 1 500 000 000, skriver Euro enmilliardfemhundremillioner, GBP 1 000 000 000, skriver britiske pund enmilliard, USD 2 000 000 000, skriver amerikanske dollar tomilliarder. . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.2.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
16.06.2011
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
6049
A/S Norske Shell overdrar sin 5,006 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Infragas Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
28.12.2011
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
6094
Total E&P Norge AS overdrar sin 6,102 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Silex Gas Norway AS med virkning fra 24.1.2012.
24.01.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
6118
Statoil Petroleum AS overdrar en 23,480 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Solveig Gas Norway AS med virkning fra 31.1.2012.
31.01.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
6138
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 23,480 % deltakerandel i transportsystemstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.12.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
31.01.2012
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
6602
Eni Norge AS overdrar sin 1,2760 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Solveig Gas Norway AS med virkning fra 31.10.2012.
31.10.2012
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
6622
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder datert 31.1.2012 (dok. nr. 6138) hvor Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 23,480 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger
31.10.2012
Sletting av pant
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
6642
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 24.756 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner trettimilliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.12.2011 og 17.10.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
31.10.2012
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
EUROPIPE II
949
Transportsystemtillatelse 14 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. OEDs oversikt.
06.08.1997
Ny tillatelse
EUROPIPE II
09.03.2022
2454909
30.09.2023
FRANPIPE
10087
CapeOmega AS pantsetter sin 0.98300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1 120 000 000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
30.11.2015
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
10216
ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 1.678000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
27.11.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
10228
CapeOmega AS pantsetter sin 1.67800 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1,120,000,000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
27.11.2015
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
10245
Dong E&P Norge AS har overdratt sin 0.98300 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
30.11.2015
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
10744
Dok.nr. 10228Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
04.04.2016
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
10764
Dok.nr. 10087Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
04.04.2016
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
10813
GDF SUEZ E&P Norge AS har endret navn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
28.04.2016
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
11322
ENGIE E&P Norge AS har overdratt sin 0,304000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
21.12.2016
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
11344
CapeOmega AS pantsetter en 0,304000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Pantobligasjon stor NOK 1 600 000 000, skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
21.12.2016
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
11460
Dok. Nr. 10087, 10228 og 11344 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
20.02.2017
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
11706
Norsea Gas AS har overdratt en 0,234 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
11710
Norsea Gas AS har overdratt en 0,904 % deltakerandel i tillatelsen til Petoro AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
11714
Norsea Gas AS har overdratt en 0,326 % deltakerandel i tillatelsen til Silex Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
11716
Norsea Gas AS har overdratt sin 0,797 % deltakerandel i tillatelsen til Solveig Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
03.07.2017
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12021
Dok. Nr 10228, 10087, 11344 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
30.11.2017
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12067
CapeOmega AS pantsetter sin 3.19900 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
20.12.2017
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12093
Pantobligasjon pålydende NOK 1 600,000,000 skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.30400 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 21.12.2016 (dok.nr.: 11344) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12094
Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard ett hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 1.67800 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 27.11.2015 (dok.nr.: 10228) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12095
Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.98300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 30.11.2015 (dok.nr.: 10087) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
20.12.2017
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12099
Krysspant - Dok nr. 10744, 10764, 11460 og 12021 er slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr 11344, 10228 og 10087.
20.12.2017
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12307
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver norske kroner tretti milliarder, hvor Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 24.756 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 30.10.2012 (dok.nr.: 6643), er slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert 8.12.2017.
25.01.2018
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12341
Solveig Gas Norway AS pantsetter sin 25.553 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. Pantobligasjon stor NOK 30 000 000 000, skriver norske kroner tretti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
25.01.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12385
CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
14.02.2018
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12453
Njord Gas Infrastructure AS har endret navn til CapeOmega AS fra 29.1.2018
06.03.2018
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12475
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000,000,000 skriver norske kroner ti milliarder, EUR 1 500 000 000 skriver euro en milliard femhundre millioner, GBP 1 000 000 000 skriver britiske pund en milliard, USD 2 000 000 000 skriver amerikanske dollar to milliarder, hvor Njord Gas Infrastructure AS pantsetter sin 8,036 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA datert 16.6.2011 (dok.nr.: 5818) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.3.2018.
15.03.2018
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12499
CapeOmega AS pantsetter sin 8,03600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
15.03.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12534
CapeOmega II AS har overdratt sin 3.19900 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
15.03.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12712
RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virking fra 13.3.2015.
07.05.2018
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
12747
Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
16.05.2018
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
13079
DEA Norge AS har overdratt sin 0.08100 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
31.05.2018
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
13100
CapeOmega AS pantsetter sin 0.08100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.5.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
31.05.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
13646
Infragas Norge AS pantsetter sin 5.00600 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 12 000 000 000, skriver Twelve billion Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13.12.2018
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
13743
Infragas Norge AS og CapeOmega Hjelpeselskap AS har fusjonert den 13.12.2018. Alle eiendeler i Infragas Norge AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega Hjelpeselskap AS.
24.01.2019
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
13764
CapeOmega Hjelpeselskap AS og CapeOmega AS har fusjonert den 15.12.2018. Alle eiendeler i CapeOmega Hjelpeselskap AS er ved fusjonen overtatt av CapeOmega AS.
24.01.2019
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14239
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 3.19900 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12067) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14241
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 8.03600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 15.3.2018 (dok.nr.: 12499) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14245
Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 0.08100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.5.2018 (dok.nr.: 13118) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14246
Pantobligasjon pålydende NOK 12 000 000 000 skriver tolv milliarder norske kroner, i CapeOmega AS (tidligere Infragas Norge AS), sin 5.00600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 13.12.2018 (dok.nr.: 13646) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
26.06.2019
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14396
CapeOmega AS pantsetter sin 16.32200 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
29.08.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14880
Pantobligasjon pålydende NOK 30 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirty billion, i Solveig Gas Norway AS sin 25.553 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. datert 15.1.2018 (dok.nr.: 12341) er slettet. Samtykke fra panthaver The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. foreligger datert 19.12.2019
19.12.2019
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14889
Solveig Gas Norway AS pantsetter en 15.553 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) stor NOK 13 000 000 000, skriver Norwegian kroner thirteen billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
19.12.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14918
Solveig Gas Norway AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
19.12.2019
Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
14932
I forbindelse med at CapeOmega AS har økt sin andel i tillatelsen med 10 % slik at andelen er 26.32200 %, pantsettes økningen på 10 % til fordel for Danske Bank A/S stor NOK 40 000 000 000, skriver Norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
20.12.2019
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
15183
Solveig Gas Norway AS, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 9.1.2020, endret foretaksnavn til Sval Energi AS.
22.01.2020
Andre meldinger
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
15677
Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Solveig Gas Norway AS sin 15.55300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 19.12.2019 (dok.nr.: 14889) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
18.12.2020
Sletting av pant
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
15722
Sval Energi AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
18.12.2020
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
FRANPIPE
15931
Sval Energi AS pantsetter sin 15.553 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13.04.2021
Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
FRANPIPE
09.03.2022
124202
30.09.2023
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.