Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.09.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tabell – Prognose og resultat

Prognose og resultat for undersøkelsesbrønner eldre enn 20 år, som innrapportert av operatøren. Les mer..