Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.06.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tabell – Andre

Eksport:  EXCEL ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Brønnbane navn
Brønn navn
Type
Formål
Boreoperatør
Utvinningstillatelse
Boreinnretning
Borestart
Boreslutt
Boretillatelse
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
Vanndybde ved midlere havflate [m]
Hovedområde
Borestart år
Boreslutt år
Borestedsundersøkelse
Seismisk lokalisering
Geodetisk datum
Utvinningstill. for boremål
Plugget og forlatt dato
Plugget dato
NS grader
NS minutter
NS sekunder
NS kode
ØV grader
ØV minutter
ØV sekunder
ØV kode
NS desimalgrader
ØV desimalgrader
NS UTM [m]
ØV UTM [m]
UTM sone
Brønnbane navn, del 1
Brønnbane navn, del 2
Brønnbane navn, del 3
Brønnbane navn, del 4
Brønnbane navn, del 5
Brønnbane navn, del 6
NPDID for brønnbanen
NPDID for boresteds undersøkelsen
Url til Faktaside
Brønnbane alias navn
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert OD
1/2-U-1
1/2-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
143
BUCENTAUR
09.05.2009
09.05.2009
479-G1
111.0
3.0
74.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
56
55.58
N
2
27
5.01
E
56.9488
2.4514
6311958.73
466625.99
31
1
2
U
1
6148
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6148
26.10.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/2-U-2
1/2-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
143
BUCENTAUR
12.05.2009
12.05.2009
479-G2
108.0
3.0
74.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
56
56.95
N
2
27
7.69
E
56.9492
2.4521
6312000.73
466671.62
31
1
2
U
2
6149
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6149
26.10.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/2-U-3
1/2-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
143
BUCENTAUR
12.05.2009
12.05.2009
479-G3
107.0
3.0
74.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
56
54.99
N
2
27
8.52
E
56.9486
2.4524
6311940.01
466685.16
31
1
2
U
3
6150
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6150
26.10.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-1
1/3-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
BG Norge AS
274 BS
BUCENTAUR
10.10.2007
10.10.2007
411-G1
112.0
3.0
69.0
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
45
10.48
N
2
49
41.9
E
56.7529
2.8283
6290035.25
489500.39
31
1
3
U
1
5686
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5686
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-2
1/3-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
BG Norge AS
274 BS
BUCENTAUR
10.10.2007
10.10.2007
411-G2
107.0
3.0
69.0
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
45
8.33
N
2
49
41.91
E
56.7523
2.8283
6289968.77
489500.39
31
1
3
U
2
5687
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5687
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-3
1/3-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
BG Norge AS
274 BS
BUCENTAUR
10.10.2007
10.10.2007
411-G3
107.0
3.0
69.0
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
45
9.4
N
2
49
38.51
E
56.7526
2.8274
6290002.00
489442.72
31
1
3
U
3
5688
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5688
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-4
1/3-U-4
OTHER
SOIL DRILLING
BG Norge AS
274 BS
BUCENTAUR
11.10.2007
11.10.2007
411-G4
104.0
3.0
69.0
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
45
12.43
N
2
49
43.54
E
56.7535
2.8288
6290095.48
489528.40
31
1
3
U
4
5690
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5690
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-5
1/3-U-5
OTHER
SOIL DRILLING
BG Norge AS
274 BS
BUCENTAUR
11.10.2007
11.10.2007
411-G5
92.0
3.0
69.0
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
45
12.24
N
2
49
39.64
E
56.7534
2.8277
6290089.77
489462.14
31
1
3
U
5
5691
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5691
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-10
1/3-U-10
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
274
BUCENTAUR
01.03.2007
01.03.2007
389-G
106.0
3.6
72.0
NORTH SEA
2007
2007
BP9202
ED50
56
55
39.83
N
2
42
20.61
E
56.9277
2.7057
6309521.02
482087.93
31
1
3
U
10
5499
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5499
18.02.2023
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-11
1/3-U-11
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
274
BUCENTAUR
02.03.2007
03.03.2007
390-G
106.0
3.6
71.6
NORTH SEA
2007
2007
VGCNS04
ED50
56
50
58.34
N
2
43
15.35
E
56.8495
2.7209
6300813.05
482977.95
31
1
3
U
11
5500
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5500
18.02.2023
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-12
1/3-U-12
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
274
BUCENTAUR
15.09.2008
15.09.2008
456-G1
108.0
3.6
72.1
NORTH SEA
2008
2008
BP9202
ED50
56
55
55.01
N
2
40
16.99
E
56.9319
2.6714
6309999.93
480000.04
31
1
3
U
12
5928
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5928
18.02.2023
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-13
1/3-U-13
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
274
BUCENTAUR
15.09.2008
15.09.2008
456-G2
108.0
3.6
72.1
NORTH SEA
2008
2008
BP9202
ED50
56
55
55.01
N
2
40
16.99
E
56.9319
2.6714
6309999.93
480000.04
31
1
3
U
13
5929
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5929
18.02.2023
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-14
1/3-U-14
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
274
BUCENTAUR
15.09.2008
15.09.2008
456-G3
108.0
3.6
72.1
NORTH SEA
2008
2008
BP9202
ED50
56
55
55.01
N
2
40
16.99
E
56.9319
2.6714
6309999.93
480000.04
31
1
3
U
14
5930
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5930
18.02.2023
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-15
1/3-U-15
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
274
BUCENTAUR
29.12.2010
30.12.2010
529-G1
108.0
3.0
71.9
NORTH SEA
2010
2010
DG0902-108-1213 SP320& DG0902-108-411 SP370
ED50
56
55
53.62
N
2
40
16.3
E
56.9316
2.6712
6309957.00
479988.17
31
1
3
U
15
6520
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6520
18.02.2023
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-16
1/3-U-16
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
274
BUCENTAUR
30.12.2010
31.12.2010
529-G2
108.0
3.0
72.2
NORTH SEA
2010
2010
DG0902-108-1213 SP320& DG0902-108-411 SP370
ED50
56
55
53.46
N
2
40
16.36
E
56.9315
2.6712
6309952.05
479989.16
31
1
3
U
16
6521
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6521
18.02.2023
06.10.2015
04.06.2023
1/3-U-17
1/3-U-17
OTHER
SOIL DRILLING
OMV (Norge) AS
970
MV OCEAN VANTAGE
911-G
2.4
71.1
NORTH SEA
0
0
OMV20310-01016 / OMV20310-03016
ED50
56
50
2.29
N
2
44
23.92
E
56.8340
2.7400
6299075.33
484133.17
31
1
3
U
17
9246
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9246
02.03.2023
04.06.2023
1/3-U-18
1/3-U-18
OTHER
SOIL DRILLING
OMV (Norge) AS
970
MV OCEAN VANTAGE
912-G
2.4
71.1
NORTH SEA
0
0
OMV20310-01016 / OMV20310-03016
ED50
56
50
53.89
N
2
44
26.83
E
56.8483
2.7408
6300670.69
484188.53
31
1
3
U
18
9247
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9247
02.03.2023
04.06.2023
1/3-U-19
1/3-U-19
OTHER
SOIL DRILLING
OMV (Norge) AS
970
MV OCEAN VANTAGE
913-G
2.4
71.1
NORTH SEA
0
0
OMV20310-01016 / OMV20310-03016
ED50
56
50
54.47
N
2
44
22.84
E
56.8485
2.7397
6300688.88
484121.00
31
1
3
U
19
9248
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9248
02.03.2023
04.06.2023
1/3-U-20
1/3-U-20
OTHER
SOIL DRILLING
OMV (Norge) AS
970
MV OCEAN VANTAGE
914-G
2.4
71.1
NORTH SEA
0
0
OMV20310-01016 / OMV20310-03016
ED50
56
50
52.45
N
2
44
24.01
E
56.8479
2.7400
6300626.34
484140.58
31
1
3
U
20
9249
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9249
02.03.2023
04.06.2023
1/6-U-1
1/6-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
BG Norge AS
297
BUCENTAUR
12.10.2007
12.10.2007
412-G1
107.0
3.0
69.0
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
45
0.11
N
2
49
33.85
E
56.7500
2.8261
6289714.95
489362.83
31
1
6
U
1
5692
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5692
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
1/9-U-1
1/9-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
Den norske stats oljeselskap a.s
06.05.1986
07.05.1986
27-G
2.9
0.0
NORTH SEA
1986
1986
ED50
56
29
31.72
N
2
55
26.74
E
56.4921
2.9241
6260997.94
495326.04
31
1
9
U
1
980
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=980
23.02.2021
18.10.2014
04.06.2023
2/1-U-1
2/1-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
PHOLAS
01.08.1986
02.08.1986
42-G
2.9
66.0
NORTH SEA
1986
1986
ED50
56
54
18.84
N
3
5
3.6
E
56.9052
3.0843
6306981.28
505136.34
31
2
1
U
1
994
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=994
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-2
2/1-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
07.04.1987
08.04.1987
60-G
122.0
2.9
66.8
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
54
19.25
N
3
5
0.57
E
56.9053
3.0835
6306993.90
505085.06
31
2
1
U
2
1094
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1094
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-3
2/1-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
09.04.1987
10.04.1987
61-G
80.8
2.9
66.9
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
54
19.25
N
3
5
1.44
E
56.9053
3.0837
6306993.92
505099.78
31
2
1
U
3
1095
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1095
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-4
2/1-U-4
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
11.04.1987
12.04.1987
62-G
84.2
2.9
66.9
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
54
18.64
N
3
5
1.81
E
56.9052
3.0838
6306975.06
505106.06
31
2
1
U
4
1096
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1096
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-5
2/1-U-5
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
14.04.1987
15.04.1987
63-G
62.0
2.9
67.1
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
53
48.17
N
3
5
3.98
E
56.8967
3.0844
6306032.92
505143.94
31
2
1
U
5
1097
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1097
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-6
2/1-U-6
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
15.04.1987
16.04.1987
64-G
75.6
2.9
67.3
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
54
16.7
N
3
5
5.29
E
56.9046
3.0848
6306915.15
505165.01
31
2
1
U
6
1098
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1098
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-7
2/1-U-7
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
17.04.1987
18.04.1987
65-G
77.5
2.9
67.2
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
53
48.07
N
3
5
5.52
E
56.8967
3.0849
6306029.86
505170.00
31
2
1
U
7
1099
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1099
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-8
2/1-U-8
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
19.04.1987
20.04.1987
66-G
170.6
2.9
67.1
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
54
17.66
N
3
5
7.06
E
56.9049
3.0853
6306944.87
505194.92
31
2
1
U
8
1100
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1100
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-9
2/1-U-9
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
26.04.1987
27.04.1987
67-G
129.0
2.9
67.1
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
53
46.72
N
3
5
4.63
E
56.8963
3.0846
6305988.10
505154.99
31
2
1
U
9
1101
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1101
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-10
2/1-U-10
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
26.04.1987
27.04.1987
68-G
98.0
2.9
67.1
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
54
17.66
N
3
5
6.06
E
56.9049
3.0850
6306944.85
505178.00
31
2
1
U
10
1102
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1102
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-11
2/1-U-11
OTHER
SOIL DRILLING
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019
BUCENTAUR
26.04.1987
27.04.1987
69-G
103.0
2.9
67.1
NORTH SEA
1987
1987
ED50
56
54
16.24
N
3
5
4.7
E
56.9045
3.0846
6306900.91
505155.05
31
2
1
U
11
1103
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1103
2/1-U-10A
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-12
2/1-U-12
OTHER
SOIL DRILLING
Talisman Energy Norge AS
299
BUCENTAUR
13.04.2012
17.04.2012
588-G
110.4
2.9
67.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
17.04.2012
56
51
3.57
N
3
18
49.36
E
56.8510
3.3137
6300983.92
519134.29
31
2
1
U
12
6817
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6817
11.03.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-13
2/1-U-13
OTHER
SOIL DRILLING
Talisman Energy Norge AS
299
BUCENTAUR
13.04.2012
17.04.2012
589-G
111.2
2.9
67.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
17.04.2012
56
51
1.51
N
3
18
50.33
E
56.8504
3.3140
6300920.30
519151.02
31
2
1
U
13
6818
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6818
11.03.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-14
2/1-U-14
OTHER
SOIL DRILLING
Talisman Energy Norge AS
299
BUCENTAUR
13.04.2012
17.04.2012
590-G
106.6
2.9
67.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
17.04.2012
56
51
3.01
N
3
18
53.1
E
56.8508
3.3148
6300966.89
519197.73
31
2
1
U
14
6819
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6819
11.03.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-15
2/1-U-15
OTHER
SOIL DRILLING
Det norske oljeselskap ASA
542
BUCENTAUR
677-G
0.0
70.0
NORTH SEA
0
0
ED50
56
52
58
N
3
12
45.1
E
56.8828
3.2125
6304498.53
512951.80
31
2
1
U
15
7031
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7031
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-16
2/1-U-16
OTHER
SOIL DRILLING
Det norske oljeselskap ASA
542
BUCENTAUR
678-G
0.0
70.0
NORTH SEA
0
0
ED50
56
52
59.5
N
3
12
47.9
E
56.8832
3.2133
6304545.06
512999.06
31
2
1
U
16
7032
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7032
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/1-U-17
2/1-U-17
OTHER
SOIL DRILLING
Det norske oljeselskap ASA
542
BUCENTAUR
679-G
0.0
70.0
NORTH SEA
0
0
ED50
56
53
0
N
3
12
44.1
E
56.8833
3.2123
6304560.32
512934.68
31
2
1
U
17
7033
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7033
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-1
2/4-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
08.09.1989
10.09.1989
212-G
161.5
2.9
74.5
NORTH SEA
1989
1989
ED50
56
32
48.47
N
3
13
5.43
E
56.5468
3.2182
6267100.13
513415.00
31
2
4
U
1
1474
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1474
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-2
2/4-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
07.09.1989
08.09.1989
213-G
161.4
2.9
74.5
NORTH SEA
1989
1989
ED50
56
32
47.04
N
3
13
5.71
E
56.5464
3.2183
6267055.93
513419.93
31
2
4
U
2
1475
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1475
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-3
2/4-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
04.09.1989
10.09.1989
214-G
142.5
2.9
74.5
NORTH SEA
1989
1989
ED50
56
32
39.66
N
3
13
7.66
E
56.5444
3.2188
6266827.85
513453.96
31
2
4
U
3
1476
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1476
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-4
2/4-U-4
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
24.04.2010
24.04.2010
533-G
254.0
0.0
68.0
NORTH SEA
2010
2010
ED50
56
42
0.9
N
3
8
36.8
E
56.7003
3.1436
6284169.33
508791.12
31
2
4
U
4
6583
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6583
I geotekniske rapporter er boringen benevnt KL1001
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-5
2/4-U-5
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
28.04.2010
28.04.2010
534-G
96.0
0.0
29.2
NORTH SEA
2010
2010
ED50
56
41
58.9
N
3
8
37.2
E
56.6997
3.1437
6284107.50
508798.05
31
2
4
U
5
6584
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6584
I geotekniske rapporter er boringen benevnt KL1002
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-6
2/4-U-6
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
28.04.2010
28.04.2010
535-G
95.0
0.0
68.0
NORTH SEA
2010
2010
ED50
56
41
59.6
N
3
8
33.8
E
56.6999
3.1427
6284129.03
508740.17
31
2
4
U
6
6585
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6585
I geotekniske rapporter er boringen benevnt KL1003
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-7
2/4-U-7
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
11.06.2009
11.06.2009
580-G
123.0
3.0
74.5
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
31
12
N
3
14
17.23
E
56.5200
3.2381
6264121.38
514651.67
31
2
4
U
7
6778
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6778
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-8
2/4-U-8
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
11.06.2009
11.06.2009
581-G
111.0
3.0
73.2
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
31
14.05
N
3
14
18.97
E
56.5206
3.2386
6264184.87
514681.19
31
2
4
U
8
6779
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6779
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-9
2/4-U-9
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
10.06.2009
10.06.2009
582-G
114.0
3.0
73.9
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
31
12.19
N
3
14
21.31
E
56.5201
3.2393
6264127.50
514721.39
31
2
4
U
9
6780
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6780
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-10
2/4-U-10
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
11.06.2009
11.06.2009
583-G
112.0
3.0
74.4
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
31
10.86
N
3
14
14.32
E
56.5197
3.2373
6264085.96
514602.06
31
2
4
U
10
6781
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6781
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-11
2/4-U-11
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
23.08.2008
25.08.2008
430-G
143.0
3.0
79.2
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
35.06
N
3
13
32.16
E
56.5431
3.2256
6266686.97
513872.91
31
2
4
U
11
5889
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5889
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-12
2/4-U-12
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
22.08.2008
23.08.2008
431-G
142.0
3.0
79.2
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
35.61
N
3
13
30.04
E
56.5432
3.2250
6266703.86
513836.64
31
2
4
U
12
5890
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5890
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-13
2/4-U-13
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
06.08.2008
08.08.2008
432-G
159.0
3.0
79.3
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
33.89
N
3
13
31.15
E
56.5427
3.2253
6266650.74
513855.78
31
2
4
U
13
5891
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5891
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-14
2/4-U-14
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
30.07.2008
31.07.2008
433-G
141.0
3.0
78.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
34.45
N
3
13
29.04
E
56.5429
3.2247
6266667.94
513819.68
31
2
4
U
14
5892
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5892
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-15
2/4-U-15
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
15.08.2008
16.08.2008
434-G
144.0
3.0
80.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
39.5
N
3
13
27.57
E
56.5443
3.2243
6266824.00
513794.06
31
2
4
U
15
5893
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5893
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-16
2/4-U-16
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
11.08.2008
11.08.2008
435-G
126.0
3.0
80.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
40.15
N
3
13
26.63
E
56.5445
3.2241
6266844.05
513777.93
31
2
4
U
16
5894
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5894
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-17
2/4-U-17
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
14.08.2008
14.08.2008
436-G
143.0
3.0
80.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
39.11
N
3
13
26.28
E
56.5442
3.2240
6266811.87
513772.06
31
2
4
U
17
5895
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5895
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-18
2/4-U-18
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
08.08.2008
08.08.2008
437-G
128.0
3.0
80.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
39.67
N
3
13
25.46
E
56.5444
3.2237
6266829.14
513758.00
31
2
4
U
18
5896
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5896
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-19
2/4-U-19
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
27.08.2008
27.08.2008
438-G
143.0
3.0
79.4
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
39.74
N
3
13
37.52
E
56.5444
3.2271
6266831.98
513963.99
31
2
4
U
19
5897
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5897
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-20
2/4-U-20
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
28.08.2008
28.08.2008
439-G
143.0
3.0
79.5
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
40.55
N
3
13
35.42
E
56.5446
3.2265
6266856.91
513928.03
31
2
4
U
20
5898
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5898
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-21
2/4-U-21
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
17.08.2008
17.08.2008
440-G
144.0
3.0
80.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
38.74
N
3
13
36.4
E
56.5441
3.2268
6266801.00
513944.96
31
2
4
U
21
5899
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5899
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-22
2/4-U-22
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
25.08.2008
25.08.2008
441-G
143.0
3.0
79.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
39.49
N
3
13
34.12
E
56.5443
3.2261
6266824.06
513905.94
31
2
4
U
22
5900
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5900
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-23
2/4-U-23
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
25.07.2008
25.07.2008
442-G
128.0
3.0
79.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
42.65
N
3
13
38.93
E
56.5452
3.2275
6266922.04
513987.77
31
2
4
U
23
5901
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5901
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-24
2/4-U-24
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
26.07.2008
26.07.2008
443-G
127.0
3.0
79.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
41.53
N
3
13
35.37
E
56.5449
3.2265
6266887.20
513927.08
31
2
4
U
24
5902
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5902
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-25
2/4-U-25
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
29.07.2008
29.07.2008
444-G
127.0
3.0
79.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
40.39
N
3
13
38.92
E
56.5446
3.2275
6266852.16
513987.83
31
2
4
U
25
5903
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5903
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-26
2/4-U-26
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
07.08.2008
07.08.2008
445-G
127.0
3.0
79.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
44.05
N
3
13
40.4
E
56.5456
3.2279
6266965.41
514012.74
31
2
4
U
26
5904
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5904
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-27
2/4-U-27
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
29.08.2008
29.08.2008
457-G1
127.0
3.0
78.8
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
10.79
N
3
12
39.17
E
56.5363
3.2109
6265933.67
512970.07
31
2
4
U
27
5938
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5938
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-28
2/4-U-28
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
30.08.2008
30.08.2008
457-G2
117.0
3.0
78.8
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
10.78
N
3
12
43.26
E
56.5363
3.2120
6265933.58
513039.94
31
2
4
U
28
5939
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5939
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-29
2/4-U-29
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
31.08.2008
31.08.2008
457-G3
119.0
3.0
79.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
12.61
N
3
12
41.23
E
56.5368
3.2115
6265990.05
513005.09
31
2
4
U
29
5940
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5940
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-30
2/4-U-30
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
31.08.2008
31.08.2008
457-G4
119.0
3.0
78.7
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
32
9.82
N
3
12
36.12
E
56.5361
3.2100
6265903.52
512918.05
31
2
4
U
30
5941
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5941
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-31
2/4-U-31
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
07.06.2011
07.06.2011
538-G
103.0
0.0
68.0
NORTH SEA
2011
2011
ED50
56
42
15.6
N
3
7
56.7
E
56.7043
3.1324
6284622.49
508108.11
31
2
4
U
31
6631
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6631
KL2001
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-32
2/4-U-32
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
07.06.2011
07.06.2011
539-G
91.0
0.0
68.0
NORTH SEA
2011
2011
ED50
56
42
16.4
N
3
7
53.4
E
56.7046
3.1315
6284647.12
508051.94
31
2
4
U
32
6632
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6632
KL2002
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-33
2/4-U-33
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
06.06.2011
06.06.2011
540-G
103.0
0.0
68.0
NORTH SEA
2011
2011
ED50
56
42
17.6
N
3
7
56.4
E
56.7049
3.1323
6284684.32
508102.89
31
2
4
U
33
6633
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6633
KL2003
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-34
2/4-U-34
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
07.06.2011
07.06.2011
541-G
100.0
0.0
67.8
NORTH SEA
2011
2011
ED50
56
41
42.2
N
3
8
25.5
E
56.6951
3.1404
6283590.72
508600.08
31
2
4
U
34
6634
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6634
KL2004
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-35
2/4-U-35
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
08.06.2011
08.06.2011
542-G
102.0
0.0
68.0
NORTH SEA
2011
2011
ED50
56
41
43
N
3
8
25.1
E
56.6953
3.1403
6283615.44
508593.23
31
2
4
U
35
6635
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6635
KL2005
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-36
2/4-U-36
OTHER
SOIL DRILLING
Statoil Petroleum AS
146
BUCENTAUR
08.06.2011
08.06.2011
543-G
101.0
0.0
67.8
NORTH SEA
2011
2011
ED50
56
41
44.2
N
3
8
28.1
E
56.6956
3.1411
6283652.65
508644.19
31
2
4
U
36
6636
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6636
KL2008
17.12.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-37
2/4-U-37
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
21.06.1994
22.06.1994
602-G
140.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
51.47
N
3
13
6.56
E
56.5476
3.2185
6267192.95
513434.01
31
2
4
U
37
6860
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6860
Ekofisk 2/4-X location. Borehole X1.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-38
2/4-U-38
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
23.06.1994
25.06.1994
603-G
180.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
51.47
N
3
13
9.72
E
56.5476
3.2194
6267193.13
513487.98
31
2
4
U
38
6861
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6861
Ekofisk 2/4-X location. Borehole X2.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-39
2/4-U-39
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
29.06.1994
30.06.1994
604-G
180.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
56.15
N
3
13
12.91
E
56.5489
3.2203
6267338.00
513542.00
31
2
4
U
39
6862
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6862
Ekofisk 2/4-X location. Borehole X3.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-40
2/4-U-40
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
02.07.1994
04.07.1994
605-G
168.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
53.95
N
3
13
13.01
E
56.5483
3.2203
6267269.99
513543.93
31
2
4
U
40
6863
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6863
Ekofisk 2/4-X location. Borehole X4.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-41
2/4-U-41
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
05.07.1994
06.07.1994
606-G
163.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
55.28
N
3
13
11.09
E
56.5487
3.2197
6267311.00
513511.00
31
2
4
U
41
6864
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6864
Ekofisk 2/4-X location. Borehole X5.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-42
2/4-U-42
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
07.07.1994
08.07.1994
607-G
110.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
50.4
N
3
13
6.26
E
56.5473
3.2184
6267159.85
513428.99
31
2
4
U
42
6865
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6865
Ekofisk 2/4-X location. Borehole X6.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-43
2/4-U-43
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
08.07.1994
09.07.1994
608-G
167.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
50.34
N
3
13
6.85
E
56.5473
3.2186
6267158.03
513439.07
31
2
4
U
43
6866
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6866
Ekofisk 2/4-X location. Borehole X6A.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-44
2/4-U-44
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
28.06.1994
28.06.1994
609-G
121.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
50.05
N
3
13
26.28
E
56.5472
3.2240
6267150.13
513770.96
31
2
4
U
44
6867
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6867
Ekofisk 2/4-NFP location. Borehole F1.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-45
2/4-U-45
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
04.07.1994
05.07.1994
610-G
140.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
48.11
N
3
13
25.22
E
56.5467
3.2237
6267090.09
513753.05
31
2
4
U
45
6868
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6868
Ekofisk 2/4-NFP location. Borehole F2.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-46
2/4-U-46
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
25.06.1994
26.06.1994
611-G
180.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
49.52
N
3
13
15.16
E
56.5471
3.2209
6267133.13
513581.09
31
2
4
U
46
6869
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6869
Ekofisk 2/4-J location. Borehole J1.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-47
2/4-U-47
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
26.06.1994
28.06.1994
612-G
181.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
49.57
N
3
13
20.19
E
56.5471
3.2223
6267134.95
513666.99
31
2
4
U
47
6870
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6870
Ekofisk 2/4-J location. Borehole J2.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-48
2/4-U-48
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
01.07.1994
02.07.1994
613-G
165.0
2.9
77.0
NORTH SEA
1994
1994
ED50
56
32
46.99
N
3
13
16.9
E
56.5464
3.2214
6267055.00
513611.06
31
2
4
U
48
6871
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6871
Ekofisk 2/4-J location. Borehole J3.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-49
2/4-U-49
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
11.02.1996
12.02.1996
614-G
102.0
2.9
71.0
NORTH SEA
1996
1996
ED50
56
29
25.54
N
3
19
48.7
E
56.4904
3.3302
6260853.12
520332.92
31
2
4
U
49
6872
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6872
Y-piece pipeline structure loc. Borehole BH1.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-50
2/4-U-50
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
01.07.2001
01.07.2001
615-G
104.0
2.9
75.0
NORTH SEA
2001
2001
ED50
56
33
51.99
N
3
12
7.63
E
56.5644
3.2021
6269061.14
512422.01
31
2
4
U
50
6873
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6873
Mærsk Giant loc. at EkoB. Borehole EKOB-B1A
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-51
2/4-U-51
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
03.07.2001
03.07.2001
616-G
105.0
2.9
76.0
NORTH SEA
2001
2001
ED50
56
33
47.26
N
3
12
12
E
56.5631
3.2033
6268915.11
512497.05
31
2
4
U
51
6874
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6874
Mærsk Giant loc. EkoB ESO-B1
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-52
2/4-U-52
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
13.09.2002
14.09.2002
617-G
142.0
2.9
79.0
NORTH SEA
2002
2002
ED50
56
32
45.27
N
3
13
19.58
E
56.5459
3.2221
6267001.96
513657.00
31
2
4
U
52
6875
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6875
Ekofisk 2/4-M. Borehole BH1A.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-53
2/4-U-53
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
13.09.2002
13.09.2002
618-G
109.0
2.9
79.0
NORTH SEA
2002
2002
ED50
56
32
43.16
N
3
13
24.95
E
56.5453
3.2236
6266937.02
513748.94
31
2
4
U
53
6876
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6876
Ekofisk 2/4-M. Borehole BH2.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-54
2/4-U-54
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
12.09.2002
12.09.2002
619-G
143.0
2.9
79.0
NORTH SEA
2002
2002
ED50
56
32
42.13
N
3
13
22.2
E
56.5450
3.2228
6266905.02
513702.07
31
2
4
U
54
6877
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6877
Ekofisk 2/4-M. Borehole BH3.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-55
2/4-U-55
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO EXPLORER
23.10.2006
23.10.2006
620-G
98.0
0.0
68.0
NORTH SEA
2006
2006
ED50
56
36
42.1
N
3
8
39.16
E
56.6117
3.1442
6274311.98
508851.99
31
2
4
U
55
6878
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6878
Well 2/4-20 Ekof.Borehole BH2
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-56
2/4-U-56
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO EXPLORER
24.10.2006
24.10.2006
621-G
99.0
0.0
68.0
NORTH SEA
2006
2006
ED50
56
36
44.07
N
3
8
38.35
E
56.6122
3.1440
6274372.87
508838.05
31
2
4
U
56
6879
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6879
Well 2/4-20 Ekof.Borehole BH3
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-57
2/4-U-57
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
10.02.2011
11.02.2011
622-G
117.0
0.0
76.0
NORTH SEA
2011
2011
ED50
56
31
12.83
N
3
13
24.42
E
56.5202
3.2235
6264144.01
513748.97
31
2
4
U
57
6880
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6880
Mærsk Innovator, Ekof.Borehole U01.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/4-U-58
2/4-U-58
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
13.10.2017
13.10.2017
790-G
123.2
4.2
73.8
NORTH SEA
2017
2017
ED50
56
31
18.48
N
3
14
36.49
E
56.5218
3.2435
6264322.89
514980.15
31
2
4
U
58
8243
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8243
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-59
2/4-U-59
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
11.10.2017
13.10.2017
791-G
11.7
4.2
74.1
NORTH SEA
2017
2017
ED50
56
31
20.43
N
3
14
38.41
E
56.5223
3.2440
6264383.30
515012.75
31
2
4
U
59
8244
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8244
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-60
2/4-U-60
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
12.10.2017
13.10.2017
792-G
109.4
4.2
73.3
NORTH SEA
2017
2017
ED50
56
31
18.76
N
3
14
40.37
E
56.5219
3.2445
6264331.79
515046.44
31
2
4
U
60
8245
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8245
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-61
2/4-U-61
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
14.10.2017
14.10.2017
793-G
115.0
4.2
73.9
NORTH SEA
2017
2017
ED50
56
31
17.13
N
3
14
32.65
E
56.5214
3.2424
6264280.92
514914.67
31
2
4
U
61
8246
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8246
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-62
2/4-U-62
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
13.07.2018
13.07.2018
840-G
77.8
0.0
67.9
NORTH SEA
2018
2018
ED50
13.07.2018
56
38
26.82
N
3
18
27.15
E
56.6408
3.3075
6277582.94
518863.03
31
2
4
U
62
8509
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8509
2-4YB_62
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-63
2/4-U-63
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
13.07.2018
13.07.2018
841-G
108.3
0.0
67.8
NORTH SEA
2018
2018
ED50
13.07.2018
56
38
27.22
N
3
18
24.87
E
56.6409
3.3069
6277595.13
518824.13
31
2
4
U
63
8510
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8510
JU1-1_63
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-64
2/4-U-64
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
13.07.2018
13.07.2018
842-G
107.7
0.0
68.0
NORTH SEA
2018
2018
ED50
13.07.2018
56
38
27.92
N
3
18
28.45
E
56.6411
3.3079
6277617.05
518885.02
31
2
4
U
64
8511
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8511
JU1-2_64
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-65
2/4-U-65
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
14.07.2018
14.07.2018
843-G
101.8
0.0
67.8
NORTH SEA
2018
2018
ED50
14.07.2018
56
38
29.32
N
3
18
25.53
E
56.6415
3.3071
6277660.12
518835.08
31
2
4
U
65
8512
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8512
JU1-3_65
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-66
2/4-U-66
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
15.07.2018
15.07.2018
844-G
107.5
0.0
67.7
NORTH SEA
2018
2018
ED50
15.07.2018
56
38
35.41
N
3
18
21.55
E
56.6432
3.3060
6277848.12
518766.43
31
2
4
U
66
8513
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8513
JU1-S01_66
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-67
2/4-U-67
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
15.07.2018
15.07.2018
845-G
77.7
0.0
67.7
NORTH SEA
2018
2018
ED50
15.07.2018
56
38
20.95
N
3
17
57.96
E
56.6392
3.2994
6277399.24
518366.50
31
2
4
U
67
8514
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8514
2-4YA_67
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-68
2/4-U-68
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
15.07.2018
15.07.2018
846-G
107.8
0.0
67.8
NORTH SEA
2018
2018
ED50
15.07.2018
56
38
21.34
N
3
17
55.67
E
56.6393
3.2988
6277411.13
518327.43
31
2
4
U
68
8515
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8515
JU2-1_68
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-69
2/4-U-69
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
16.07.2018
16.07.2018
847-G
107.8
0.0
67.8
NORTH SEA
2018
2018
ED50
16.07.2018
56
38
22.05
N
3
17
59.26
E
56.6395
3.2998
6277433.35
518388.50
31
2
4
U
69
8516
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8516
JU2-2_69
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-70
2/4-U-70
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
17.07.2018
17.07.2018
848-G
107.4
0.0
67.8
NORTH SEA
2018
2018
ED50
17.07.2018
56
38
23.45
N
3
17
56.32
E
56.6398
3.2990
6277476.42
518338.22
31
2
4
U
70
8517
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8517
JU2-3_70
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-71
2/4-U-71
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
17.07.2018
17.07.2018
849-G
108.9
0.0
67.9
NORTH SEA
2018
2018
ED50
17.07.2018
56
38
29.81
N
3
17
52.18
E
56.6416
3.2978
6277672.76
518266.83
31
2
4
U
71
8518
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8518
JU2-S01_71
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-72
2/4-U-72
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
18.07.2018
18.07.2018
850-G
108.2
0.0
68.1
NORTH SEA
2018
2018
ED50
18.07.2018
56
38
13.15
N
3
17
44.55
E
56.6370
3.2957
6277157.07
518139.06
31
2
4
U
72
8519
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8519
JU_RW1_72
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-73
2/4-U-73
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
19.07.2018
19.07.2018
851-G
107.8
0.0
67.4
NORTH SEA
2018
2018
ED50
19.07.2018
56
38
57.53
N
3
17
35.61
E
56.6493
3.2932
6278528.66
517980.86
31
2
4
U
73
8520
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8520
JU_RW1_73
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-74
2/4-U-74
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
852-G
0.0
67.0
NORTH SEA
0
0
ED50
56
38
32.04
N
3
19
33.52
E
56.6422
3.3260
6277749.56
519993.03
31
2
4
U
74
8536
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8536
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-75
2/4-U-75
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
853-G
0.0
67.0
NORTH SEA
0
0
ED50
56
38
29.92
N
3
19
34.93
E
56.6416
3.3264
6277684.13
520017.37
31
2
4
U
75
8537
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8537
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-76
2/4-U-76
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
FUGRO SCOUT
854-G
0.0
67.0
NORTH SEA
0
0
ED50
56
38
30.43
N
3
19
31.53
E
56.6418
3.3254
6277699.62
519959.37
31
2
4
U
76
8538
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8538
11.05.2022
04.06.2023
2/4-U-77
2/4-U-77
OTHER
SHALLOW GAS
Aker BP ASA
146
DEEPSEA NORDKAPP
30.07.2021
31.07.2021
925-G
1222.0
32.7
70.0
NORTH SEA
2021
2021
Seismic Inline: ST13306-UHRS-TELEDYNE-01044. Seismic Crossline: ST13306-UHRS-TELEDYNE-03047
ED50
31.07.2021
56
41
59.49
N
3
7
9.88
E
56.6999
3.1194
6284122.90
507312.63
31
2
4
U
77
9356
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9356
21.12.2022
04.06.2023
2/5-U-1
2/5-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
Lundin Norway AS
006 C
BUCENTAUR
22.01.2008
22.01.2008
417-G1
110.0
3.0
67.7
NORTH SEA
2008
2008
ED50
22.01.2008
56
36
24.57
N
3
26
1.98
E
56.6068
3.4339
6273844.85
526636.03
31
2
5
U
1
5735
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5735
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/5-U-2
2/5-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
Lundin Norway AS
006 C
BUCENTAUR
23.01.2008
23.01.2008
417-G2
104.0
3.0
67.2
NORTH SEA
2008
2008
ED50
23.01.2008
56
36
24.32
N
3
25
58.34
E
56.6068
3.4329
6273836.73
526574.01
31
2
5
U
2
5736
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5736
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/5-U-3
2/5-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
Lundin Norway AS
006 C
BUCENTAUR
23.01.2008
23.01.2008
417-G3
107.0
3.0
67.7
NORTH SEA
2008
2008
ED50
23.01.2008
56
36
26.16
N
3
25
59.77
E
56.6073
3.4333
6273893.78
526598.04
31
2
5
U
3
5737
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5737
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/6-U-1
2/6-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
810-G
2.4
69.5
NORTH SEA
0
0
MOL17300-03006 / MOL 17300-11034
ED50
0
0
0
N
0
0
0
E
0.0000
0.0000
0.00
166008.30
31
2
6
U
1
8412
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8412
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-2
2/6-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
811-G
2.4
69.5
NORTH SEA
0
0
MOL17300-01016 / MOL17300-03016
ED50
0
0
0
N
0
0
0
E
0.0000
0.0000
0.00
166008.30
31
2
6
U
2
8413
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8413
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-3
2/6-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
18.04.2018
19.04.2018
812-G
112.8
2.4
69.1
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-01030 / MOL17300-03019
ED50
56
30
40.56
N
3
54
47.1
E
56.5113
3.9131
6263497.32
556194.78
31
2
6
U
3
8414
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8414
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-4
2/6-U-4
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
21.04.2018
22.04.2018
813-G
117.7
2.4
69.1
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-01030 / MOL17300-03019 CGM2013RM inline 44374. Xline107657
ED50
56
30
40.73
N
3
54
49.22
E
56.5113
3.9137
6263503.05
556230.95
31
2
6
U
4
8415
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8415
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-5
2/6-U-5
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
18.04.2018
20.04.2018
814-G
111.5
2.4
69.1
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-01030 / MOL17300-03019
ED50
56
30
41.84
N
3
54
49.95
E
56.5116
3.9139
6263537.54
556242.97
31
2
6
U
5
8416
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8416
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-6
2/6-U-6
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
23.04.2018
23.04.2018
815-G
99.7
2.4
69.1
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-01030 / MOL17300-03019
ED50
56
30
42.55
N
3
54
46.53
E
56.5118
3.9129
6263558.71
556184.22
31
2
6
U
6
8417
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8417
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-7
2/6-U-7
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
27.04.2018
28.04.2018
817-G
113.2
2.4
69.5
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-03006 / MOL17300-11034
ED50
56
30
49.38
N
3
53
48.54
E
56.5137
3.8968
6263756.83
555190.14
31
2
6
U
7
8432
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8432
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-8
2/6-U-8
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
28.04.2018
30.04.2018
818-G
112.2
2.4
69.5
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-03006 / MOL17300-11034
ED50
56
30
48.67
N
3
53
51.96
E
56.5135
3.8978
6263735.64
555248.89
31
2
6
U
8
8433
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8433
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-9
2/6-U-9
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
03.05.2018
04.05.2018
819-G
113.5
2.4
69.5
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-03006 / MOL17300-11034
ED50
56
30
49.38
N
3
53
48.54
E
56.5137
3.8968
6263756.83
555190.14
31
2
6
U
9
8434
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8434
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-10
2/6-U-10
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
04.05.2018
05.05.2018
820-G
110.6
2.4
68.2
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-01016 / MOL17300-03016
ED50
56
30
17.56
N
3
54
38.3
E
56.5049
3.9106
6262784.20
556053.77
31
2
6
U
10
8435
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8435
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-11
2/6-U-11
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
05.05.2018
06.05.2018
821-G
110.6
2.4
68.2
NORTH SEA
2018
2018
MOL17300-01016 / MOL17300-03016
ED50
56
30
18.85
N
3
54
41.45
E
56.5052
3.9115
6262824.80
556107.10
31
2
6
U
11
8436
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8436
11.03.2022
04.06.2023
2/6-U-12
2/6-U-12
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
860
MV OCEAN VANTAGE
822-G
105.4
2.4
68.2
NORTH SEA
0
0
MOL17300-01016 / MOL17300-03016
ED50
56
30
19.56
N
3
54
37.73
E
56.5054
3.9105
6262845.91
556043.21
31
2
6
U
12
8437
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8437
11.03.2022
04.06.2023
2/7-U-1
2/7-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
22.04.1990
23.04.1990
215-G
163.0
2.9
70.3
NORTH SEA
1990
1990
ED50
56
20
0.68
N
3
14
54.11
E
56.3335
3.2484
6243366.93
515356.99
31
2
7
U
1
1553
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1553
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-2
2/7-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
24.04.1990
25.04.1990
216-G
165.0
2.9
71.2
NORTH SEA
1990
1990
ED50
56
19
59.33
N
3
14
52.47
E
56.3331
3.2479
6243325.09
515328.97
31
2
7
U
2
1468
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=1468
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-11
2/7-U-11
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
01.08.2008
01.08.2008
446-G
138.0
3.0
74.1
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
5.34
N
3
13
16.95
E
56.4182
3.2214
6252781.01
513657.89
31
2
7
U
11
5905
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5905
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-12
2/7-U-12
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
18.07.2008
18.07.2008
447-G
139.0
3.0
74.0
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
4.85
N
3
13
15.4
E
56.4180
3.2209
6252765.78
513631.38
31
2
7
U
12
5906
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5906
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-13
2/7-U-13
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
02.08.2008
02.08.2008
448-G
138.0
3.0
73.9
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
3.66
N
3
13
15.68
E
56.4177
3.2210
6252729.00
513636.29
31
2
7
U
13
5907
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5907
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-14
2/7-U-14
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
10.08.2008
10.08.2008
449-G
139.0
3.0
74.1
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
4.15
N
3
13
17.83
E
56.4178
3.2216
6252744.27
513673.09
31
2
7
U
14
5908
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5908
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-15
2/7-U-15
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
22.07.2008
22.07.2008
450-G
106.0
3.0
73.9
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
5.8
N
3
13
22.02
E
56.4183
3.2228
6252795.52
513744.73
31
2
7
U
15
5909
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5909
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-16
2/7-U-16
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
15.07.2008
15.07.2008
451-G
123.0
3.0
73.8
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
4.01
N
3
13
19.53
E
56.4178
3.2221
6252740.03
513702.24
31
2
7
U
16
5910
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5910
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-17
2/7-U-17
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
19.07.2008
19.07.2008
452-G
102.0
3.0
73.9
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
6.1
N
3
13
17.98
E
56.4184
3.2217
6252804.57
513675.47
31
2
7
U
17
5911
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5911
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-18
2/7-U-18
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
14.07.2008
14.07.2008
453-G
122.0
3.0
73.7
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
6.43
N
3
13
24.71
E
56.4185
3.2235
6252815.14
513790.77
31
2
7
U
18
5912
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5912
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-19
2/7-U-19
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
16.07.2008
16.07.2008
454-G
137.0
3.0
73.5
NORTH SEA
2008
2008
ED50
56
25
8.27
N
3
13
13.65
E
56.4190
3.2205
6252871.42
513601.05
31
2
7
U
19
5913
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5913
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-20
2/7-U-20
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
06.06.2009
06.06.2009
477-G
136.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
29
N
3
15
48.99
E
56.3747
3.2636
6247956.32
516282.02
31
2
7
U
20
6129
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6129
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-21
2/7-U-21
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
02.06.2009
02.06.2009
477-G1
158.0
3.0
73.7
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
27.33
N
3
15
45.17
E
56.3743
3.2625
6247904.43
516216.68
31
2
7
U
21
6156
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6156
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-22
2/7-U-22
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
01.06.2009
01.06.2009
597-G
136.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
27
N
3
15
43.26
E
56.3742
3.2620
6247894.10
516183.95
31
2
7
U
22
6836
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6836
Eldfisk 2/7-S. NCS Prod. Platf. Borehole 2/7S-NW
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-23
2/7-U-23
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
06.06.2009
07.06.2009
477-G2
136.0
3.0
72.8
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
27.09
N
3
15
45.87
E
56.3742
3.2627
6247897.06
516228.72
31
2
7
U
23
6130
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6130
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-24
2/7-U-24
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
02.06.2009
02.06.2009
477-G3
136.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
26.07
N
3
15
43.4
E
56.3739
3.2621
6247865.36
516186.46
31
2
7
U
24
6131
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6131
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-25
2/7-U-25
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
02.06.2009
04.06.2009
477-G4
136.0
0.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
24.02
N
3
15
46.28
E
56.3733
3.2629
6247802.16
516236.12
31
2
7
U
25
6132
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6132
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-26
2/7-U-26
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
07.06.2009
07.06.2009
477-G5
139.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
25.11
N
3
15
48.79
E
56.3736
3.2636
6247836.03
516279.05
31
2
7
U
26
6133
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6133
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-27
2/7-U-27
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
08.06.2009
08.06.2009
477-G6
112.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
24.61
N
3
15
50.04
E
56.3735
3.2639
6247820.65
516300.56
31
2
7
U
27
6134
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6134
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-28
2/7-U-28
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
09.06.2009
09.06.2009
477-G7
111.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
23.22
N
3
15
46.83
E
56.3731
3.2630
6247777.46
516245.65
31
2
7
U
28
6135
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6135
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-29
2/7-U-29
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
09.06.2009
09.06.2009
477-G8
121.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
22.37
N
3
15
50.62
E
56.3729
3.2641
6247751.43
516310.78
31
2
7
U
29
6136
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6136
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-30
2/7-U-30
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
10.06.2009
10.06.2009
477-G9
111.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2009
2009
ED50
56
22
21.09
N
3
15
52.4
E
56.3725
3.2646
6247711.97
516341.47
31
2
7
U
30
6155
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6155
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-31
2/7-U-31
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
20.06.1998
21.06.1998
591-G1
106.0
3.0
72.0
NORTH SEA
1998
1998
ED50
56
20
12.06
N
3
5
13.55
E
56.3367
3.0871
6243694.49
505385.01
31
2
7
U
31
6824
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6824
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-32
2/7-U-32
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
21.06.1998
21.06.1998
591-G2
105.0
3.0
72.0
NORTH SEA
1998
1998
ED50
56
20
14.44
N
3
5
12.01
E
56.3373
3.0867
6243768.05
505358.47
31
2
7
U
32
6825
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6825
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-33
2/7-U-33
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
21.06.1998
21.06.1998
591-G3
106.0
3.0
72.0
NORTH SEA
1998
1998
ED50
56
20
13.57
N
3
5
16.26
E
56.3371
3.0879
6243741.24
505431.49
31
2
7
U
33
6826
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6826
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-34
2/7-U-34
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
DYVI STENA
25.06.1988
26.06.1988
598-G
131.0
25.0
70.0
NORTH SEA
1988
1988
ED50
56
20
0
N
3
14
54.69
E
56.3333
3.2485
6243345.94
515367.02
31
2
7
U
34
6837
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6837
2/7-20 South Eldfisk-later called Embla. B-hole B
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-35
2/7-U-35
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
DYVI STENA
27.06.1988
28.06.1988
599-G
145.0
25.0
70.0
NORTH SEA
1988
1988
ED50
56
19
59.97
N
3
14
53.82
E
56.3333
3.2483
6243344.96
515352.09
31
2
7
U
35
6838
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6838
2/7-20 syd Eldfisk-senere Embla. Borehole A
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-36
2/7-U-36
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
18.10.1997
18.10.1997
600-G
176.0
3.0
72.0
NORTH SEA
1997
1997
ED50
56
22
30.6
N
3
15
53.08
E
56.3752
3.2647
6248006.06
516352.01
31
2
7
U
36
6839
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6839
Eldfisk 2/7-E. Borehole B1A.
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-37
2/7-U-37
OTHER
SOIL DRILLING
Phillips Petroleum Company Norway
018
BUCENTAUR
18.10.1997
19.10.1997
601-G
153.0
3.0
72.0
NORTH SEA
1997
1997
ED50
56
22
29.5
N
3
15
54.59
E
56.3749
3.2652
6247972.15
516378.04
31
2
7
U
37
6840
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6840
Eldfisk 2/7-E. Borehole B2
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-38
2/7-U-38
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
21.11.2012
22.11.2012
684-G
113.0
3.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
4
N
3
16
43.4
E
56.3678
3.2787
6247187.02
517218.68
31
2
7
U
38
7065
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7065
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-39
2/7-U-39
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
23.11.2012
24.11.2012
685-G
113.0
3.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
3.79
N
3
16
39.38
E
56.3677
3.2776
6247180.25
517149.72
31
2
7
U
39
7066
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7066
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-40
2/7-U-40
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
24.11.2012
24.11.2012
686-G
114.0
3.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
5.82
N
3
16
41.03
E
56.3683
3.2781
6247243.13
517177.78
31
2
7
U
40
7067
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7067
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-41
2/7-U-41
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
24.11.2012
25.11.2012
687-G
112.0
3.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
25.92
N
3
14
31.47
E
56.3739
3.2421
6247856.20
514952.33
31
2
7
U
41
7068
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7068
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-42
2/7-U-42
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
26.11.2012
26.11.2012
688-G
111.0
3.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
25.8
N
3
14
27.38
E
56.3738
3.2409
6247852.24
514882.17
31
2
7
U
42
7069
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7069
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-43
2/7-U-43
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
26.11.2012
27.11.2012
689-G
112.0
3.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
27.88
N
3
14
29.07
E
56.3744
3.2414
6247916.66
514910.94
31
2
7
U
43
7070
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7070
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-44
2/7-U-44
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
27.11.2012
28.11.2012
691-G
113.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
26.11
N
3
15
36.5
E
56.3739
3.2601
6247866.15
516068.07
31
2
7
U
44
7081
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7081
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-45
2/7-U-45
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
28.11.2012
28.11.2012
692-G
112.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
26.27
N
3
15
40.35
E
56.3740
3.2612
6247871.34
516134.11
31
2
7
U
45
7082
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7082
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-46
2/7-U-46
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
28.11.2012
29.11.2012
693-G
113.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
25.19
N
3
15
40.42
E
56.3737
3.2612
6247837.96
516135.43
31
2
7
U
46
7083
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7083
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-47
2/7-U-47
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
29.11.2012
29.11.2012
694-G
113.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
24.95
N
3
15
36.7
E
56.3736
3.2602
6247830.29
516071.64
31
2
7
U
47
7084
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7084
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/7-U-48
2/7-U-48
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
BUCENTAUR
29.11.2012
29.11.2012
699-G
98.0
3.0
73.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
22
25.88
N
3
15
36.08
E
56.3739
3.2600
6247859.01
516060.89
31
2
7
U
48
7104
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7104
11.05.2022
06.10.2015
04.06.2023
2/8-U-1
2/8-U-1
OTHER
SHALLOW GAS
Aker BP ASA
006 B
TRANSOCEAN ARCTIC
04.04.2018
05.04.2018
809-G
521.0
24.0
69.2
NORTH SEA
2018
2018
BPN16302T16 IL:1088 XL:1459
ED50
56
15
6.14
N
3
20
58.36
E
56.2517
3.3495
6234287.39
521659.44
31
2
8
U
1
8354
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8354
23.02.2021
04.06.2023
2/8-U-2
2/8-U-2
OTHER
SHALLOW GAS
Aker BP ASA
006 B
DEEPSEA STAVANGER
10.04.2021
11.04.2021
919-G
349.0
32.0
75.0
NORTH SEA
2021
2021
Survey BPN14301 (LSIS1). 24826 In-line. 14853 Cross-line
ED50
11.04.2021
56
16
31.24
N
3
23
57.1
E
56.2753
3.3992
6236935.25
524720.72
31
2
8
U
2
9291
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9291
11.04.2023
04.06.2023
2/8-U-3
2/8-U-3
OTHER
SHALLOW GAS
Aker BP ASA
006 B
DEEPSEA STAVANGER
11.04.2021
12.04.2021
920-G
349.0
32.0
75.0
NORTH SEA
2021
2021
Survey BPN14301 (LSIS1). 24845 In-line. 14899 Cross-line
ED50
12.04.2021
56
16
27.82
N
3
24
3.85
E
56.2744
3.4011
6236830.18
524837.45
31
2
8
U
3
9292
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9292
13.04.2023
04.06.2023
2/8-U-4
2/8-U-4
OTHER
SHALLOW GAS
Aker BP ASA
006 B
DEEPSEA STAVANGER
921-G
32.0
75.0
NORTH SEA
0
0
Survey BPN14301 (LSIS1). 24828 In-line. 14865 Cross-line
ED50
56
16
30.19
N
3
23
58.33
E
56.2751
3.3995
6236902.90
524742.07
31
2
8
U
4
9293
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9293
13.04.2021
04.06.2023
2/9-U-1
2/9-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
273
BUCENTAUR
13.10.2007
13.10.2007
401-G1
110.0
3.0
69.8
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
16
27.76
N
3
48
45.14
E
56.2744
3.8125
6237052.78
550318.49
31
2
9
U
1
5631
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5631
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/9-U-2
2/9-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
273
BUCENTAUR
14.10.2007
14.10.2007
401-G2
105.0
3.0
70.1
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
16
28.29
N
3
48
41.69
E
56.2745
3.8116
6237068.47
550258.95
31
2
9
U
2
5632
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5632
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/9-U-3
2/9-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
ConocoPhillips Skandinavia AS
273
BUCENTAUR
14.10.2007
15.10.2007
401-G3
105.0
3.0
70.2
NORTH SEA
2007
2007
ED50
56
16
29.68
N
3
48
44.26
E
56.2749
3.8123
6237111.96
550302.65
31
2
9
U
3
5633
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5633
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/9-U-4
2/9-U-4
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
25.09.2019
25.09.2019
880-G
105.1
4.1
71.1
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01023/MOL19300-03061
ED50
25.09.2019
56
21
35.35
N
3
53
2.8
E
56.3598
3.8841
6246617.23
554628.53
31
2
9
U
4
8912
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8912
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-5
2/9-U-5
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
24.09.2019
25.09.2019
881-G
104.9
4.1
70.8
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01023/MOL19300-03061
ED50
56
21
36.7
N
3
53
6
E
56.3602
3.8850
6246659.67
554682.91
31
2
9
U
5
8913
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8913
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-6
2/9-U-6
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
24.09.2019
24.09.2019
882-G
4.1
70.7
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01023/MOL19300-03061
ED50
25.09.2019
56
21
37.55
N
3
53
2.27
E
56.3604
3.8840
6246685.13
554618.56
31
2
9
U
6
8914
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8914
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-7
2/9-U-7
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
22.09.2019
24.09.2019
883-G
154.7
4.1
70.9
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01023/MOL19300-03061
ED50
24.09.2019
56
21
35.4
N
3
53
5.25
E
56.3598
3.8848
6246619.32
554670.56
31
2
9
U
7
8915
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8915
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-8
2/9-U-8
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
26.09.2019
26.09.2019
884-G
101.8
4.1
67.8
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01030/MOL19300-03047
ED50
26.09.2019
56
21
47.24
N
3
52
22.52
E
56.3631
3.8729
6246976.01
553932.53
31
2
9
U
8
8916
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8916
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-9
2/9-U-9
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
25.09.2019
26.09.2019
885-G
101.9
4.1
67.6
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01030/MOL19300-03047
ED50
26.09.2019
56
21
48.68
N
3
52
25.79
E
56.3635
3.8738
6247021.25
553988.09
31
2
9
U
9
8917
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8917
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-10
2/9-U-10
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
25.09.2019
25.09.2019
886-G
101.5
4.1
67.5
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01030/MOL19300-03047
ED50
25.09.2019
56
21
49.5
N
3
52
21.99
E
56.3638
3.8728
6247045.77
553922.55
31
2
9
U
10
8918
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8918
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-11
2/9-U-11
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
27.09.2019
27.09.2019
887-G
105.2
4.1
71.7
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01013/MOL19300-03045
ED50
27.09.2019
56
21
19.82
N
3
52
15.81
E
56.3555
3.8711
6246126.79
553828.11
31
2
9
U
11
8919
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8919
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-12
2/9-U-12
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
27.09.2019
27.09.2019
888-G
106.8
4.1
71.8
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01013/MOL19300-03045
ED50
27.09.2019
56
21
21.21
N
3
52
19.03
E
56.3559
3.8720
6246170.47
553882.84
31
2
9
U
12
8920
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8920
11.03.2022
04.06.2023
2/9-U-13
2/9-U-13
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
617
FUGRO SYNERGY
26.09.2019
27.09.2019
889-G
104.5
4.1
70.5
NORTH SEA
2019
2019
MOL19300-01013/MOL19300-03045
ED50
27.09.2019
56
21
22.04
N
3
52
15.1
E
56.3561
3.8709
6246195.28
553815.05
31
2
9
U
13
8921
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8921
11.03.2022
04.06.2023
2/11-U-1
2/11-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
09.06.2012
09.06.2012
657-G
108.5
0.0
71.5
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
34.17
N
3
28
9.57
E
56.1928
3.4693
6227777.83
529126.18
31
2
11
U
1
6941
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6941
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-2
2/11-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
14.06.2012
14.06.2012
658-G
107.6
0.0
71.5
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
34.77
N
3
28
6.51
E
56.1930
3.4685
6227796.02
529073.30
31
2
11
U
2
6942
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6942
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-3
2/11-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
14.06.2012
15.06.2012
659-G
108.2
0.0
71.5
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
35.89
N
3
28
8.59
E
56.1933
3.4691
6227830.89
529108.92
31
2
11
U
3
6943
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6943
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-4
2/11-U-4
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
11.06.2012
12.06.2012
660-G
169.0
0.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
37.45
N
3
28
1.74
E
56.1937
3.4672
6227878.32
528990.51
31
2
11
U
4
6944
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6944
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-5
2/11-U-5
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
11.06.2012
11.06.2012
661-G
75.0
0.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
37.6
N
3
28
1.77
E
56.1938
3.4672
6227882.96
528991.00
31
2
11
U
5
6945
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6945
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-6
2/11-U-6
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
09.06.2012
11.06.2012
662-G
170.0
0.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
38.55
N
3
28
3.53
E
56.1940
3.4676
6227912.54
529021.14
31
2
11
U
6
6946
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6946
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-7
2/11-U-7
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
07.06.2012
09.06.2012
663-G
173.0
0.0
71.5
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
38.54
N
3
28
0.19
E
56.1940
3.4667
6227911.84
528963.56
31
2
11
U
7
6947
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6947
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-8
2/11-U-8
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
12.06.2012
14.06.2012
664-G
168.5
0.0
71.5
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
39.68
N
3
28
1.83
E
56.1944
3.4672
6227947.28
528991.60
31
2
11
U
8
6948
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6948
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-9
2/11-U-9
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
12.06.2012
12.06.2012
665-G
74.5
0.0
71.5
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
39.49
N
3
28
1.84
E
56.1943
3.4672
6227941.41
528991.81
31
2
11
U
9
6949
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6949
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-10
2/11-U-10
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
14.06.2012
14.06.2012
667-G
84.0
0.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
37.28
N
3
28
4.03
E
56.1937
3.4678
6227873.33
529030.02
31
2
11
U
10
6966
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6966
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-11
2/11-U-11
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
14.06.2012
14.06.2012
668-G
99.0
0.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
37.42
N
3
28
3.84
E
56.1937
3.4677
6227877.64
529026.72
31
2
11
U
11
6967
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6967
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-12
2/11-U-12
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
07.06.2012
07.06.2012
669-G
110.0
0.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
37.01
N
3
28
2.42
E
56.1936
3.4673
6227864.80
529002.33
31
2
11
U
12
6968
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6968
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-13
2/11-U-13
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
07.06.2012
07.06.2012
670-G
109.0
0.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
38.16
N
3
28
4.56
E
56.1939
3.4679
6227900.60
529038.97
31
2
11
U
13
6969
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6969
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-14
2/11-U-14
OTHER
SOIL DRILLING
BP Norge AS
033
BUCENTAUR
06.06.2012
07.06.2012
671-G
113.5
0.0
72.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
56
11
36.48
N
3
28
5.39
E
56.1935
3.4682
6227848.76
529053.63
31
2
11
U
14
6970
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6970
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
2/11-U-16
2/11-U-16
OTHER
SHALLOW GAS
Aker BP ASA
033 B
MAERSK INVINCIBLE
27.01.2019
29.01.2019
862-G
550.0
67.6
66.7
NORTH SEA
2019
2019
ED50
29.01.2019
56
13
39.66
N
3
26
15.08
E
56.2277
3.4375
6231644.73
527127.90
31
2
11
U
16
8646
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8646
23.02.2021
04.06.2023
2/11-U-17
2/11-U-17
OTHER
SHALLOW GAS
Aker BP ASA
033
MAERSK INVINCIBLE
01.09.2020
01.09.2020
905-G
530.0
57.0
73.0
NORTH SEA
2020
2020
ABP17219 IL1602. XL2873
ED50
01.09.2020
56
10
47.66
N
3
27
56.49
E
56.1799
3.4657
6226338.32
528910.41
31
2
11
U
17
9115
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9115
01.09.2022
04.06.2023
3/7-U-7
3/7-U-7
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
289
BUCENTAUR
04.03.2007
04.03.2007
391-G
108.0
3.6
65.0
NORTH SEA
2007
2007
DG04M01
ED50
56
24
10.32
N
4
18
2.92
E
56.4029
4.3008
6251817.03
580284.06
31
3
7
U
7
5501
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5501
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
3/7-U-8
3/7-U-8
OTHER
SOIL DRILLING
DONG E&P Norge AS
289
BUCENTAUR
466-G
3.6
65.0
NORTH SEA
0
0
sURVEY: SH9302:
ED50
56
22
54.8
N
4
14
15.07
E
56.3819
4.2375
6249410.14
576420.05
31
3
7
U
8
6026
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6026
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
3/7-U-9
3/7-U-9
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
26.06.2018
27.06.2018
830-G
108.9
2.4
66.2
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-12012/MOL17301-04013
ED50
27.06.2018
56
21
48.19
N
4
8
44.84
E
56.3634
4.1458
6247252.67
570790.05
31
3
7
U
9
8473
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8473
23.02.2021
04.06.2023
3/7-U-10
3/7-U-10
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
24.06.2018
25.06.2018
831-G
109.2
2.4
66.2
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-12012/MOL17301-04013
ED50
25.06.2018
56
21
48
N
4
8
42.45
E
56.3633
4.1451
6247246.11
570749.13
31
3
7
U
10
8474
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8474
23.02.2021
04.06.2023
3/7-U-11
3/7-U-11
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
12.07.2018
13.07.2018
832-G
108.9
2.4
66.2
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-12012/MOL17301-04013
ED50
13.07.2018
56
21
49.46
N
4
8
45.36
E
56.3637
4.1459
6247292.08
570798.32
31
3
7
U
11
8475
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8475
26.10.2021
04.06.2023
3/7-U-12
3/7-U-12
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
13.07.2018
13.07.2018
833-G
110.1
2.4
66.3
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-12012/MOL17301-04013
ED50
13.07.2018
56
21
50
N
4
8
41.92
E
56.3639
4.1450
6247307.79
570739.00
31
3
7
U
12
8476
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8476
23.02.2021
04.06.2023
3/7-U-13
3/7-U-13
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
13.07.2018
14.07.2018
834-G
109.2
2.4
66.4
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-12018/MOL17301-04007
ED50
14.07.2018
56
21
45.56
N
4
7
57.3
E
56.3627
4.1326
6247157.85
569975.55
31
3
7
U
13
8477
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8477
23.02.2021
04.06.2023
3/7-U-14
3/7-U-14
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
835-G
109.2
2.4
66.2
NORTH SEA
0
0
MOL17301-12018/MOL17301-04007
ED50
56
21
46.84
N
4
8
0.38
E
56.3630
4.1334
6247198.29
570027.75
31
3
7
U
14
8478
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8478
23.02.2021
04.06.2023
3/7-U-15
3/7-U-15
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
15.07.2018
16.07.2018
836-G
108.8
2.4
66.4
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-12018/MOL17301-04007
ED50
16.07.2018
56
21
47.55
N
4
7
56.97
E
56.3632
4.1325
6247219.28
569968.87
31
3
7
U
15
8479
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8479
23.02.2021
04.06.2023
3/7-U-16
3/7-U-16
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
16.07.2018
17.07.2018
837-G
110.6
2.4
68.0
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-02005/MOL17301-04012
ED50
17.07.2018
56
21
16.59
N
4
9
7.59
E
56.3546
4.1521
6246282.22
571196.82
31
3
7
U
16
8480
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8480
23.02.2021
04.06.2023
3/7-U-17
3/7-U-17
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
17.07.2018
17.07.2018
838-G
110.8
2.4
68.1
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-02005/MOL17301-04012
ED50
17.07.2018
56
21
17.86
N
4
9
10.42
E
56.3550
4.1529
6246322.30
571244.73
31
3
7
U
17
8481
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8481
23.02.2021
04.06.2023
3/7-U-18
3/7-U-18
OTHER
SOIL DRILLING
MOL Norge AS
539
MV OCEAN VANTAGE
18.07.2018
18.07.2018
839-G
110.5
2.4
67.8
NORTH SEA
2018
2018
MOL17301-02005/MOL17301-04012
ED50
18.07.2018
56
21
18.57
N
4
9
7.01
E
56.3552
4.1519
6246343.27
571185.84
31
3
7
U
18
8482
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=8482
23.02.2021
04.06.2023
3/8-U-1
3/8-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
Lundin Norway AS
400
BUCENTAUR
22.09.2009
23.09.2009
522-G1
108.6
3.0
65.3
NORTH SEA
2009
2009
ED50
23.09.2009
56
27
15.69
N
4
25
6.14
E
56.4544
4.4184
6257691.29
587420.98
31
3
8
U
1
6431
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6431
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
3/8-U-2
3/8-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
Lundin Norway AS
400
BUCENTAUR
23.09.2009
23.09.2009
522-G2
109.2
3.0
65.7
NORTH SEA
2009
2009
ED50
23.09.2009
56
27
16.21
N
4
25
2.49
E
56.4545
4.4174
6257706.07
587358.16
31
3
8
U
2
6432
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6432
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
3/8-U-3
3/8-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
Lundin Norway AS
400
BUCENTAUR
23.09.2009
24.09.2009
522-G3
109.3
3.0
65.9
NORTH SEA
2009
2009
ED50
24.09.2009
56
27
17.73
N
4
25
5.1
E
56.4549
4.4181
6257753.99
587401.87
31
3
8
U
3
6433
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6433
23.02.2021
06.10.2015
04.06.2023
4/4-U-1
4/4-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
Repsol Exploration Norge AS
541
BUCENTAUR
11.12.2012
12.12.2012
695-G
124.0
2.9
61.9
NORTH SEA
2012
2012
RE12300-D-007
ED50
12.12.2012
56
38
8.65
N
5
8
11.57
E
56.6357
5.1365
6279019.94
631050.61
31
4
4
U
1
7100
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7100
11.03.2022
06.10.2015
04.06.2023
4/4-U-2
4/4-U-2
OTHER
SOIL DRILLING
Repsol Exploration Norge AS
541
BUCENTAUR
11.12.2012
11.12.2012
696-G
108.0
2.9
62.1
NORTH SEA
2012
2012
RE12300-D-026
ED50
11.12.2012
56
38
10.02
N
5
8
12.12
E
56.6361
5.1367
6279062.58
631058.66
31
4
4
U
2
7101
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7101
11.03.2022
06.10.2015
04.06.2023
4/4-U-3
4/4-U-3
OTHER
SOIL DRILLING
Repsol Exploration Norge AS
541
BUCENTAUR
06.12.2012
06.12.2012
697-G
85.0
2.9
61.8
NORTH SEA
2012
2012
RE12300-D-024
ED50
06.12.2014
56
38
8.47
N
5
8
9.13
E
56.6357
5.1359
6279013.08
631009.22
31
4
4
U
3
7102
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7102
11.03.2022
06.10.2015
04.06.2023
4/4-U-4
4/4-U-4
OTHER
SOIL DRILLING
Repsol Exploration Norge AS
541
BUCENTAUR
12.12.2012
13.12.2012
698-G
94.0
2.9
61.9
NORTH SEA
2012
2012
RE12300-D-009
ED50
56
38
10.58
N
5
8
8.3
E
56.6363
5.1356
6279077.86
630993.05
31
4
4
U
4
7103
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7103
11.03.2022
06.10.2015
04.06.2023
4/4-U-5
4/4-U-5
OTHER
SHALLOW GAS
Repsol Exploration Norge AS
541
MÆRSK GIANT
13.09.2013
19.09.2013
714-G
960.0
43.3
62.0
NORTH SEA
2013
2013
ED50
19.09.2013
56
38
8.69
N
5
8
11.46
E
56.6357
5.1365
6279021.12
631048.70
31
4
4
U
5
7262
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=7262
11.03.2022
06.10.2015
04.06.2023
7/1-U-1
7/1-U-1
OTHER
SOIL DRILLING
Talisman Energy Norge AS
568
BUCENTAUR
13.04.2012
14.04.2012
585-G
2.9
83.0
NORTH SEA
2012
2012
ED50
14.04.2012