Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.09.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

7120/1-3

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7120/1-3
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  WILDCAT
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av OD, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Pressemelding
  Faktakart i nytt vindu
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  BARENTS SEA
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7120/1-3
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  LN11M07 inline4730 & crossline 3311
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  Lundin Norway AS
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av OD.
  1457-L
  Boreinnretning
  ODs navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  84
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  16.07.2013
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  07.10.2013
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  07.10.2015
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  07.10.2015
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  WILDCAT
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  NO
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  OIL/GAS
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  YES
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se NPD bulletins for mer informasjon.
  PERMIAN
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se NPD bulletins for mer informasjon.
  RØYE FM
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  24.0
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  342.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  2542.0
  Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
  Vertikalt dybde fra dypet ved slutten av brønnbanen til boredekket. Vises bare på brønner som er frigitt. Referert til som sant vertikalt dyp (TVD: TrueVerticalDepth).
  2539.0
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  8
  Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
  Estimert temperatur ved bunnen av brønnbanen. Vises bare på brønner som er frigitt. Se beskrivelse.
  98
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  PERMIAN
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  RØYE FM
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  71° 54' 10.37'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  20° 16' 10.85'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  7978470.11
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  474678.91
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  34
  NPDID for brønnbanen
  ODs entydige nøkkel for brønnbanen.
  7210
 • Brønnhistorie

  General
  Well 7120/1-3 was drilled on the Gotha prospect on the southern end of the Loppa High in the Barents Sea, ca 1.8 km south-west from well 7120/1-1. An 8 ½" pilot hole was drilled from seabed at 366 m to 665 m to check for shallow gas, which was not observed. The primary objective was to test the reservoir properties and hydrocarbon potential in sandstones of the Snadd Formation and in karstified carbonate at the top of the Permian Røye Formation. The secondary objective was to test a 10 m sandstone sequence at the top of the Kobbe Formation.
  Operations and results
  Wildcat well 7120/1-3 was spudded with the semi-submersible installation Transocean Arctic on 16 July 2013 and drilled to TD at 2542 m in the Permian Røye Formation. The well was drilled with seawater and hi-vis sweeps down to 665 m and with KCl/Polymer/GEM water based mud from 665 m to TD.
  The well encountered sandstones in the Gotha Snadd target, but the reservoir proved water filled and the reservoir properties were found to be on the low side. The expected Kobbe Formation sandstone was poorly developed with only a tight siltstone present. Permian karstified carbonates were penetrated at 2281 m. These carbonates contained a gas column of 34 meters (GOC at 2310.3 m) and an oil column of 75 meters (OWC at 2389 m).
  First oil show was observed in a sandstone at 700 m in the Fruholmen Formation. A second interval in the Fruholmen Formation, from 770 to 780 m also had weak oil shows. Weak oil shows were described from 1758 to 1835 m in the Snadd Formation. The Røye Formation had oil shows throughout the petroleum-bearing reservoir. Oil shows (fluorescence, but no stain or odour) continued below the OWC down to TD in the well.
  A total of 50.15 m core (86% recovery) was recovered in six successive cores in the interval 2288.5 to 2346.8 m in the karstified carbonates. The core to log depth shifts for cores 1 to 6 were -3.25 m, -3.57 m, -3.67 m, -4.53 m, -4.91 m, and -4.91 m, respectively. RCI fluid samples were taken at 2305.5 m (gas), 2315.7 m (oil), 2361.6 m (oil), and 2477.5 m (water).
  The well was permanently abandoned on 7 October 2013.
  Testing
  A drill stem test was conducted over the interval 2336.8 to 2377.3 m in the Røye Formation carbonates. The DST produced after acid treatment of the formation approximately 683 Sm3 oil and 220000 Sm3 gas /day through a 44/64" The GOR was 322 Sm3/Sm3. The DST temperature at 2349 m was 91.2 °C. This was the first successful DST in Permian carbonates on the Norwegian Continental Shelf. The main flow of the reservoir was stable over 24 hours and confirmed good production properties of the reservoir.
 • Borekaks i OD

  Borekaks i OD
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
  Borekaks i OD
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  670.00
  2542.00
 • Borekjerner i OD

  Borekjerner i OD
  Kjerneprøve nummer
  Kjerneprøve - topp dybde
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Kjerneprøve dybde - enhet
  1
  2288.5
  2292.2
  [m ]
  2
  2293.5
  2293.9
  [m ]
  3
  2293.9
  2307.7
  [m ]
  4
  2310.0
  2336.1
  [m ]
  5
  2336.5
  2341.7
  [m ]
  6
  2344.0
  2345.2
  [m ]
  Borekjerner i OD
  Total kjerneprøve lengde [m]
  50.3
  Borekjerner i OD
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
 • Palynologiske preparater i OD

  Palynologiske preparater i OD
  Prøve dybde
  Dybde enhet
  Prøve type
  Laboratorie
  670.0
  [m]
  DC
  ROBERTSO
  680.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  700.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  720.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  740.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  760.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  780.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  800.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  820.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  840.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  860.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  880.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  900.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  920.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  940.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  960.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  980.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1000.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1020.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1040.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1060.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1080.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1100.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1120.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1140.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1160.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1180.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1200.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1220.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1240.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1260.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1280.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1300.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1320.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1340.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1360.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1380.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1400.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1420.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1440.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1460.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1480.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1500.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1520.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1540.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1560.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1580.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1600.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1620.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1640.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1661.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1679.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1700.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1718.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1736.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1754.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1772.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1790.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1808.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1826.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1844.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1862.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1880.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1898.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1916.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1934.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1952.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1970.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  1988.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2006.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2024.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2042.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2060.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2078.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2096.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2114.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2132.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2150.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2168.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2186.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2216.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2222.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2240.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2258.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2273.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2276.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2285.0
  [m]
  DC
  ROBERT
  2289.0
  [m]
  C
  APT
  2290.1
  [m]
  C
  APT
  2299.7
  [m]
  C
  APT
  2302.7
  [m]
  C
  APT
  2334.5
  [m]
  C
  APT
  2340.3
  [m]
  C
  APT
 • Oljeprøver i OD

  Oljeprøver i OD
  Test type
  Flaske nummer
  Topp dyp
  MD [m]
  Bunn dyp
  MD [m]
  Væske type
  Test tidspunkt
  Prøver tilgjengelig
  DST
  2315.70
  0.00
  OIL
  04.09.2013 - 00:00
  YES
  DST
  2361.60
  0.00
  OIL
  04.09.2013 - 00:00
  YES
 • Litostratigrafi

 • Borestrengtester (DST)

  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Fra dybde MD
  [m]
  Til dybde MD
  [m]
  Reduksjonsventil størrelse
  [mm]
  1.0
  2336
  2377
  17.5
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Endelig avstengningstrykk
  [MPa]
  Endelig strømningstrykk
  [MPa]
  Bunnhullstrykk
  [MPa]
  Borehullstemperatur
  [°C]
  1.0
  41
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Olje produksjon
  [Sm3/dag]
  Gass produksjon
  [Sm3/dag]
  Oljetetthet
  [g/cm3]
  Gasstyngde rel. luft
  GOR
  [m3/m3]
  1.0
  683
  220000
  322
 • Logger

  Logger
  Type logg
  Topp dyp for logg [m]
  Bunn dyp for logg [m]
  CN ZDL RTEX MLL GR
  2133
  2525
  MAXCOR GR
  1620
  2164
  MREX FLEX GR
  2175
  2525
  MWD - PWD GR RES NEU DEN SON DIR
  345
  2538
  PCOR GR
  2195
  2495
  RCX GR
  2204
  2478
  RCX GR
  2300
  2482
  RCX GR 6CAL
  1719
  1826
  STAR UXPL XMAC GR
  2172
  2524
  VSP GR
  1065
  2510
 • Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Type utforing
  Utforing diam.
  [tommer]
  Utforing dybde
  [m]
  Brønnbane diam.
  [tommer]
  Brønnbane dyp
  [m]
  LOT/FIT slam eqv.
  [g/cm3]
  Type formasjonstest
  CONDUCTOR
  30
  430.0
  36
  435.0
  0.00
  SURF.COND.
  20
  660.0
  26
  665.0
  1.35
  FIT
  INTERM.
  9 5/8
  1613.0
  12 1/4
  1622.0
  1.32
  LOT
  LINER
  7
  2175.0
  8 1/2
  2177.0
  1.34
  LOT
  LINER
  5
  2449.0
  6
  2542.0
  1.51
  LOT
 • Boreslam

  Boreslam
  Dybde MD [m]
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Flytegrense [Pa]
  Type slam
  Dato, måling
  378
  1.03
  1.0
  Water Based
  398
  1.03
  1.0
  Water Based
  487
  1.03
  1.0
  Water Based
  665
  1.11
  10.0
  Water Based
  1276
  1.16
  12.0
  Water Based
  1622
  0.00
  16.0
  Water Based
  2010
  0.00
  18.0
  Water Based
  2177
  1.21
  22.0
  Water Based
  2221
  1.27
  26.0
  Water Based
  2449
  1.14
  13.0
  Water Based
  2449
  1.11
  13.0
  Water Based
  2542
  0.00
  13.0
  Water Based