Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.12.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Brønnbane

Innhold

Brønnbaner på norsk kontinentalsokkel. Se ODs retningslinjer for betegnelser og klassifisering av brønner og brønnbaner for mer informasjon.

Forkortelse

WDSS er forkortelse for "Well Data Summary Sheet".

Merknad

Se beskrivelse av hvordan skaffe kjerneprøver, borekaks, oljeprøver og geokjemiske standarder fra Oljedirektoratet. Et søknadsskjema for å søke om å ta geologiske prøver er også tilgjengelig.

Geokjemisk database

Geokjemiske database for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet er nå tilgjengelig.
For spørsmål og kommentarer send epost til geochemistry@npd.no.
En tabseparert fil av dataene finnes her.