Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 30.11.2021 - 01:33

Tabell – Utvinning

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Brønnbane navn
Brønn navn
Boreoperatør
Boret i utvinningstillatelse
Status
Formål
Opprinnelig formål
Innhold
Type
Havbunn
Borestart
Boreslutt
Borestart for forboring
Boreslutt for forboring
Felt
Boretillatelse
Funn
Funnbrønnbane
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
Vanndybde ved midlere havflate [m]
Utborings dyp [m RKB]
Hovedområde
Boreinnretning
Boreinnretning, type
Boreinnretning, kategori
Produksjonsinnretning
Tildeling
Flergrensbønn
Innhold - planlagt
Borestart år
Boreslutt år
Reklassifisert fra/til brønnbane
Plugget og forlatt dato
Plugget dato
Utvinningstill. for boremål
Plottesymbol
Geodetisk datum
NS grader
NS minutter
NS sekunder
NS kode
ØV grader
ØV minutter
ØV sekunder
ØV kode
NS desimalgrader
ØV desimalgrader
NS UTM [m]
ØV UTM [m]
UTM sone
Brønnbane navn, del 1
Brønnbane navn, del 2
Brønnbane navn, del 3
Brønnbane navn, del 4
Brønnbane navn, del 5
Brønnbane navn, del 6
Url til Faktaside
Faktakart
DISKOS brønn type
DISKOS brønnbane mor
NPDID for brønnbanen
NPDID for funnet
NPDID for feltet
Publiseringsdato
Frigitt dato
NPDID for utvinningstillatelse boret i
NPDID for utvinningstill. boremål
NPDID for boreinnretningen
NPDID for produksjonsinnretningen
NPDID for reklassifisert fra brønnbane
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert OD
1/3-A-1 H
1/3-A-1
DONG E&P Norge AS
274
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
YES
22.07.2011
21.09.2011
OSELVAR
3365-P
1/3-6 Oselvar
NO
45.0
3163.0
5927.0
72.0
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
OSELVAR
NST2001
NO
OIL
2011
2011
05.08.2021
24.07.2021
50
ED50
56
55
55.06
N
2
40
16.66
E
56.931961
2.671294
6310001.50
479994.47
31
1
3
A
1
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6612
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6612
initial
6612
43832
5506919
21.09.2013
2060266
278245
410592
0
07.08.2021
06.10.2015
30.11.2021
1/3-A-2 H
1/3-A-2
DONG E&P Norge AS
274
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
YES
18.11.2011
19.01.2012
19.06.2011
04.07.2011
OSELVAR
3366-P
1/3-6 Oselvar
NO
45.0
3170.0
5882.0
72.0
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
OSELVAR
NST2001
NO
OIL
2011
2012
05.08.2021
18.05.2021
50
ED50
56
55
54.89
N
2
40
16.67
E
56.931914
2.671297
6309996.24
479994.61
31
1
3
A
2
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6613
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6613
initial
6613
43832
5506919
19.01.2014
2060266
278245
410592
0
07.08.2021
06.10.2015
30.11.2021
1/3-A-3 H
1/3-A-3
DONG E&P Norge AS
274
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
YES
04.03.2012
14.05.2012
05.07.2011
21.07.2011
OSELVAR
3367-P
1/3-6 Oselvar
NO
45.0
3171.0
6665.0
72.0
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
OSELVAR
NST2001
NO
OIL
2012
2012
05.08.2021
11.07.2021
50
ED50
56
55
55.07
N
2
40
17.32
E
56.931964
2.671478
6310001.76
480005.63
31
1
3
A
3
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6614
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6614
initial
6614
43832
5506919
14.05.2014
2060266
278245
410592
0
07.08.2021
06.10.2015
30.11.2021
1/3-K-1
1/3-K-1
BP Amoco Norge AS
065
PRODUCING
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
08.05.1998
31.07.1998
TAMBAR
1942-P
1/3-3 Tambar
NO
50.0
4386.0
4543.0
68.0
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
1998
1998
1/3-9 S
50
ED50
56
58
57.93
N
2
57
31.44
E
56.982758
2.958733
6315608.87
497491.85
31
1
3
K
1
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4320
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4320
initial
4320
43826
1028599
31.07.2000
21316
296191
280793
3362
22.08.2021
06.10.2015
30.11.2021
1/3-K-2
1/3-K-2
Aker BP ASA
065
PLUGGED
OBSERVATION
PRODUCTION
NOT APPLICABLE
DEVELOPMENT
NO
02.01.2018
19.01.2018
27.10.2017
03.11.2017
TAMBAR
4277-P
1/3-3 Tambar
NO
70.0
4379.0
4911.0
67.4
NORTH SEA
MAERSK INTERCEPTOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
2018
2018
19.01.2018
99
ED50
56
58
57.99
N
2
57
31.52
E
56.982775
2.958756
6315610.72
497493.21
31
1
3
K
2
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=8286
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=8286
initial
8286
43826
1028599
19.01.2020
21316
436222
280793
0
23.02.2021
30.11.2021
1/3-K-2 A
1/3-K-2
Aker BP ASA
065
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
20.01.2018
26.01.2018
TAMBAR
4620-P
1/3-3 Tambar
NO
69.4
4270.0
5355.0
67.4
4470.0
NORTH SEA
MAERSK INTERCEPTOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
2018
2018
01.03.2021
50
ED50
56
58
57.99
N
2
57
31.52
E
56.982775
2.958756
6315610.72
497493.21
31
1
3
K
2
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=8359
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=8359
sidetrack
1/3-K-2
8359
43826
1028599
26.01.2020
21316
436222
280793
0
04.03.2021
30.11.2021
1/3-K-2 B
1/3-K-2
Aker BP ASA
065
PRODUCING
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
03.03.2021
30.03.2021
TAMBAR
5200-P
1/3-3 Tambar
NO
69.4
6565.0
67.4
1957.0
NORTH SEA
MAERSK INTEGRATOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
2021
2021
50
ED50
56
58
57.99
N
2
57
31.52
E
56.982775
2.958756
6315610.72
497493.21
31
1
3
K
2
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9254
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9254
sidetrack
1/3-K-2 A
9254
43826
1028599
30.03.2023
21316
439774
280793
0
23.06.2021
30.11.2021
1/3-K-3
1/3-K-3
BP Amoco Norge AS
065
CLOSED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
08.09.2001
24.10.2001
TAMBAR
2003-P
1/3-3 Tambar
NO
50.3
4286.0
4710.0
67.4
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
2001
2001
50
ED50
56
58
58.05
N
2
57
31.61
E
56.982792
2.958781
6315612.58
497494.73
31
1
3
K
3
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4396
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4396
initial
4396
43826
1028599
24.10.2003
21316
296191
280793
0
12.04.2021
06.10.2015
30.11.2021
1/3-K-4
1/3-K-4
Aker BP ASA
065
PRODUCING
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
06.11.2017
15.12.2017
21.10.2017
25.10.2017
TAMBAR
4278-P
1/3-3 Tambar
NO
70.0
4355.0
6436.0
67.4
NORTH SEA
MAERSK INTERCEPTOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
2017
2017
50
ED50
56
58
57.92
N
2
57
31.58
E
56.982756
2.958772
6315608.56
497494.22
31
1
3
K
4
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=8287
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=8287
initial
8287
43826
1028599
15.12.2019
21316
436222
280793
0
22.11.2021
30.11.2021
1/3-K-5
1/3-K-5
BP Norge AS
065
PLUGGED
OBSERVATION
OBSERVATION
OIL
DEVELOPMENT
NO
13.03.2007
29.06.2007
TAMBAR ØST
2808-P
1/3-K-5 Tambar Øst
YES
45.0
4295.0
5268.0
67.4
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
2007
2007
29.06.2007
99
ED50
56
58
57.97
N
2
57
31.67
E
56.982769
2.958797
6315610.10
497495.74
31
1
3
K
5
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5485
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5485
initial
5485
4999519
4999528
29.06.2009
21316
292114
280793
0
12.04.2021
06.10.2015
30.11.2021
1/3-K-5 A
1/3-K-5
BP Norge AS
065
CLOSED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
02.07.2007
10.07.2007
TAMBAR ØST
2809-P
1/3-K-5 Tambar Øst
NO
45.0
4190.0
6301.0
67.4
4843.0
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
2007
2007
50
ED50
56
58
57.97
N
2
57
31.67
E
56.982769
2.958797
6315610.10
497495.74
31
1
3
K
5
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5486
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5486
sidetrack
1/3-K-5
5486
4999519
4999528
10.07.2009
21316
292114
280793
0
28.10.2021
06.10.2015
30.11.2021
1/3-K-6
1/3-K-6
BP Amoco Norge AS
065
CLOSED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
06.06.2001
18.08.2001
TAMBAR
1945-P
1/3-3 Tambar
NO
50.0
4204.0
5713.0
67.4
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OIL
2001
2001
50
ED50
56
58
57.9
N
2
57
31.72
E
56.982750
2.958811
6315607.94
497496.58
31
1
3
K
6
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4325
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4325
initial
4325
43826
1028599
18.08.2003
21316
296191
280793
0
22.08.2021
06.10.2015
30.11.2021
1/6-A-1
1/6-A-1
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
25.06.1978
08.03.1979
ALBUSKJELL
113-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3397.9
3640.8
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1978
1979
24.05.2004
90
ED50
56
38
33.73
N
2
56
24.23
E
56.642703
2.940064
6277755.92
496324.01
31
1
6
A
1
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=526
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=526
initial
526
43844
43437
08.03.1981
20844
271357
271357
0
23.02.2021
12.07.2019
30.11.2021
1/6-A-3
1/6-A-3
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
26.07.1979
17.09.1979
ALBUSKJELL
154-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3336.4
3641.1
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1979
1979
30.12.2004
90
ED50
56
38
33.64
N
2
56
23.9
E
56.642678
2.939972
6277753.14
496318.38
31
1
6
A
3
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=527
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=527
initial
527
43844
43437
17.09.1981
20844
271357
271357
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
1/6-A-4
1/6-A-4
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
03.09.1978
23.11.1978
ALBUSKJELL
117-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3430.5
3634.4
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1978
1978
09.12.2004
90
ED50
56
38
33.64
N
2
56
23.73
E
56.642678
2.939925
6277753.15
496315.49
31
1
6
A
4
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=528
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=528
initial
528
43844
43437
23.11.1980
20844
271357
271357
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
1/6-A-7
1/6-A-7
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
21.02.1986
07.06.1986
ALBUSKJELL
346-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3425.0
3689.0
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1986
1986
09.05.2004
90
ED50
56
38
33.73
N
2
56
23.85
E
56.642703
2.939958
6277755.93
496317.53
31
1
6
A
7
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=903
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=903
initial
903
43844
43437
07.06.1988
20844
271357
271357
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
1/6-A-8
1/6-A-8
Phillips Petroleum Company Norway
011
JUNKED
PRODUCTION
PRODUCTION
NOT APPLICABLE
DEVELOPMENT
NO
18.09.1979
04.01.1980
ALBUSKJELL
162-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3349.6
3851.1
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1979
1980
20.11.2004
81
ED50
56
38
33.7
N
2
56
23.68
E
56.642694
2.939911
6277755.00
496314.64
31
1
6
A
8
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=529
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=529
initial
529
43844
43437
04.01.1982
20844
271357
271357
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
1/6-A-10
1/6-A-10
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
12.01.1981
26.05.1981
ALBUSKJELL
198-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
4173.0
4176.0
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1981
1981
15.07.2004
90
ED50
56
38
33.83
N
2
56
23.97
E
56.642731
2.939992
6277759.02
496319.58
31
1
6
A
10
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=530
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=530
initial
530
43844
43437
26.05.1983
20844
271357
271357
0
23.02.2021
21.04.2021
30.11.2021
1/6-A-13
1/6-A-13
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
09.01.1980
16.04.1980
ALBUSKJELL
172-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3411.5
4444.0
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1980
1980
18.12.2004
90
ED50
56
38
33.93
N
2
56
24.08
E
56.642758
2.940022
6277762.11
496321.46
31
1
6
A
13
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=531
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=531
initial
531
43844
43437
16.04.1982
20844
271357
271357
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
1/6-A-15
1/6-A-15
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
14.01.1979
05.07.1979
ALBUSKJELL
138-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3440.9
3596.6
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1979
1979
28.08.2004
90
ED50
56
38
33.86
N
2
56
23.75
E
56.642739
2.939931
6277759.95
496315.83
31
1
6
A
15
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=532
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=532
initial
532
43844
43437
05.07.1981
20844
271357
271357
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
1/6-A-16
1/6-A-16
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
25.06.1980
01.01.1981
ALBUSKJELL
186-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3406.1
4187.0
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1980
1981
04.07.2004
90
ED50
56
38
33.83
N
2
56
23.58
E
56.642731
2.939883
6277759.02
496312.94
31
1
6
A
16
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=533
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=533
initial
533
43844
43437
01.01.1983
20844
271357
271357
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
1/6-A-19
1/6-A-19
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
23.11.1978
14.01.1979
ALBUSKJELL
134-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3443.3
3932.5
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1978
1979
20.01.2005
90
ED50
56
38
33.93
N
2
56
23.7
E
56.642758
2.939917
6277762.11
496314.98
31
1
6
A
19
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=534
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=534
initial
534
43844
43437
14.01.1981
20844
271357
271357
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
1/6-A-20
1/6-A-20
Phillips Petroleum Company Norway
011
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
NO
17.04.1980
27.06.1980
ALBUSKJELL
181-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3403.2
4008.1
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
GAS
1980
1980
13.06.2004
90
ED50
56
38
33.89
N
2
56
23.53
E
56.642747
2.939869
6277760.88
496312.08
31
1
6
A
20
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=535
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=535
initial
535
43844
43437
27.06.1982
20844
271357
271357
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
1/9-A-1 H
1/9-A-1
Den norske stats oljeselskap a.s
044
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
YES
22.09.1986
14.11.1986
TOMMELITEN GAMMA
370-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
22.0
3469.0
3575.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
GAS
1986
1986
23.11.1986
90
ED50
56
29
31.76
N
2
55
27.66
E
56.492156
2.924350
6260999.16
495341.78
31
1
9
A
1
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1006
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1006
initial
1006
43856
43444
14.11.1988
21140
296245
272869
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
1/9-A-1 AH
1/9-A-1
Den norske stats oljeselskap a.s
044
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
YES
15.04.1987
01.05.1987
TOMMELITEN GAMMA
399-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
22.0
3392.0
3485.0
75.0
2303.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
GAS
1987
1987
05.04.2001
16.09.2000
90
ED50
56
29
31.76
N
2
55
27.66
E
56.492156
2.924350
6260999.16
495341.78
31
1
9
A
1
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1077
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1077
sidetrack
1/9-A-1 H
1077
43856
43444
01.05.1989
21140
296245
272869
0
23.02.2021
30.07.2019
30.11.2021
1/9-A-2 H
1/9-A-2
Den norske stats oljeselskap a.s
044
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
YES
25.11.1986
30.12.1986
20.09.1986
21.09.1986
TOMMELITEN GAMMA
380-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
22.0
3420.0
3435.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
GAS
1986
1986
16.04.2001
90
ED50
56
29
31.66
N
2
55
26.88
E
56.492128
2.924133
6260996.08
495328.43
31
1
9
A
2
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1016
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1016
initial
1016
43856
43444
30.12.1988
21140
296245
272869
0
23.02.2021
30.07.2019
30.11.2021
1/9-A-3 H
1/9-A-3
Den norske stats oljeselskap a.s
044
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
YES
04.01.1987
11.02.1987
18.09.1986
19.09.1986
TOMMELITEN GAMMA
387-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
22.0
3291.0
3329.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
GAS
1987
1987
18.04.2001
90
ED50
56
29
31.5
N
2
55
27.13
E
56.492083
2.924203
6260991.13
495332.71
31
1
9
A
3
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1021
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1021
initial
1021
43856
43444
11.02.1989
21140
296245
272869
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
1/9-A-4 H
1/9-A-4
Den norske stats oljeselskap a.s
044
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
YES
19.02.1987
27.03.1987
22.09.1986
22.09.1986
TOMMELITEN GAMMA
391-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
22.0
3437.5
3481.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
GAS
1987
1987
18.04.2001
90
ED50
56
29
31.92
N
2
55
27.41
E
56.492200
2.924281
6261004.11
495337.51
31
1
9
A
4
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1035
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1035
initial
1035
43856
43444
27.03.1989
21140
296245
272869
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
1/9-A-5 H
1/9-A-5
Den norske stats oljeselskap a.s
044
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
YES
31.12.1987
13.02.1988
TOMMELITEN GAMMA
433-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
22.0
3293.0
3575.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
GAS
1987
1988
16.04.2001
90
ED50
56
29
31.63
N
2
55
27.39
E
56.492119
2.924275
6260995.14
495337.16
31
1
9
A
5
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1059
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1059
initial
1059
43856
43444
13.02.1990
21140
296245
272869
0
23.02.2021
30.07.2019
30.11.2021
1/9-A-6 H
1/9-A-6
Den norske stats oljeselskap a.s
044
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
GAS
DEVELOPMENT
YES
20.02.1988
03.04.1988
TOMMELITEN GAMMA
442-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
22.0
3235.0
3538.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
GAS
1988
1988
17.04.2001
90
ED50
56
29
31.79
N
2
55
27.14
E
56.492164
2.924206
6261000.09
495332.89
31
1
9
A
6
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1244
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1244
initial
1244
43856
43444
03.04.1990
21140
296245
272869
0
23.02.2021
30.07.2019
30.11.2021
2/1-A-1
2/1-A-1
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
26.05.1989
19.07.1989
08.05.1989
14.05.1989
GYDA
512-P
2/1-3 Gyda
NO
25.0
4269.0
4900.0
66.0
NORTH SEA
VILDKAT EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
GYDA
1-A
NO
OIL
1989
1989
12.10.2019
50
ED50
56
54
17.55
N
3
5
7.04
E
56.904875
3.085289
6306941.47
505194.59
31
2
1
A
1
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1385
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1385
initial
1385
44012
43492
19.07.1991
20924
297028
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-2
2/1-A-2
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
21.02.1989
03.05.1989
GYDA
500-P
2/1-3 Gyda
NO
25.0
3796.0
5060.0
66.0
NORTH SEA
VILDKAT EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
GYDA
1-A
NO
OIL
1989
1989
16.02.2007
50
ED50
56
54
17.61
N
3
5
6.93
E
56.904892
3.085258
6306943.32
505192.72
31
2
1
A
2
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1368
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1368
initial
1368
44012
43492
03.05.1991
20924
297028
272337
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-2 A
2/1-A-2
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
17.02.2007
17.03.2007
GYDA
2815-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3802.0
5289.0
65.5
4111.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2007
2007
14.02.2021
50
ED50
56
54
17.61
N
3
5
6.93
E
56.904892
3.085258
6306943.32
505192.72
31
2
1
A
2
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5503
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5503
sidetrack
2/1-A-2
5503
44012
43492
17.03.2009
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-3
2/1-A-3
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
29.12.1988
17.02.1989
26.09.1988
01.10.1988
GYDA
480-P
2/1-3 Gyda
NO
25.0
3899.0
4747.0
66.0
NORTH SEA
VILDKAT EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
GYDA
1-A
NO
WATER
1988
1989
09.09.2019
173
ED50
56
54
17.67
N
3
5
6.82
E
56.904908
3.085228
6306945.17
505190.86
31
2
1
A
3
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=54
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=54
initial
54
44012
43492
17.02.1991
20924
297028
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-4
2/1-A-4
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
05.05.1988
17.06.1988
GYDA
453-P
2/1-3 Gyda
NO
25.0
3973.0
4550.0
66.0
NORTH SEA
VILDKAT EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
GYDA
1-A
NO
OIL
1988
1988
14.05.2019
50
ED50
56
54
17.73
N
3
5
6.71
E
56.904925
3.085197
6306947.03
505189.00
31
2
1
A
4
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1263
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1263
initial
1263
44012
43492
17.06.1990
20924
297028
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-5
2/1-A-5
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
18.03.1988
30.04.1988
GYDA
443-P
2/1-3 Gyda
NO
25.0
4015.0
4595.0
66.0
NORTH SEA
VILDKAT EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
GYDA
1-A
NO
WATER
1988
1988
21.02.2021
173
ED50
56
54
17.49
N
3
5
6.93
E
56.904858
3.085258
6306939.61
505192.73
31
2
1
A
5
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1252
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1252
initial
1252
44012
43492
30.04.1990
20924
297028
272337
0
24.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-6
2/1-A-6
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
DRY
DEVELOPMENT
NO
28.07.1988
24.09.1988
GYDA
473-P
2/1-3 Gyda
NO
25.0
3868.0
4897.0
66.0
NORTH SEA
VILDKAT EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
GYDA
1-A
NO
OIL
1988
1988
27.11.1990
81
ED50
56
54
17.55
N
3
5
6.82
E
56.904875
3.085228
6306941.46
505190.86
31
2
1
A
6
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1300
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1300
initial
1300
44012
43492
24.09.1990
20924
297028
272337
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-6 A
2/1-A-6
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
06.02.1991
05.03.1991
GYDA
606-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3960.0
4507.0
66.0
2712.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1991
1991
03.10.2019
50
ED50
56
54
17.55
N
3
5
6.82
E
56.904875
3.085228
6306941.46
505190.86
31
2
1
A
6
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1685
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1685
sidetrack
2/1-A-6
1685
44012
43492
05.03.1993
20924
272337
272337
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-7
2/1-A-7
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
13.01.1988
10.03.1988
GYDA
436-P
2/1-3 Gyda
NO
25.0
3956.0
4215.0
66.0
NORTH SEA
VILDKAT EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
GYDA
1-A
NO
OIL
1988
1988
04.08.2005
50
ED50
56
54
17.61
N
3
5
6.71
E
56.904892
3.085197
6306943.32
505189.00
31
2
1
A
7
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1222
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1222
initial
1222
44012
43492
10.03.1990
20924
297028
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-7 A
2/1-A-7
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
05.08.2005
04.10.2005
GYDA
2584-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3961.0
5163.0
65.5
2706.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2005
2005
26.08.2019
50
ED50
56
54
17.61
N
3
5
6.71
E
56.904892
3.085197
6306943.32
505189.00
31
2
1
A
7
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5144
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5144
sidetrack
2/1-A-7
5144
44012
43492
04.10.2007
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-8
2/1-A-8
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
18.11.1987
10.01.1988
GYDA
430-P
2/1-3 Gyda
NO
25.0
3981.0
4220.0
66.0
NORTH SEA
VILDKAT EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
GYDA
1-A
NO
OIL
1987
1988
20.10.2002
50
ED50
56
54
17.67
N
3
5
6.6
E
56.904908
3.085167
6306945.17
505187.14
31
2
1
A
8
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1210
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1210
initial
1210
44012
43492
10.01.1990
20924
297028
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-8 A
2/1-A-8
BP Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
21.10.2002
15.12.2002
GYDA
2189-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3912.9
4751.0
65.5
2846.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2002
2002
05.05.2019
50
ED50
56
54
17.67
N
3
5
6.6
E
56.904908
3.085167
6306945.17
505187.14
31
2
1
A
8
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4620
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4620
sidetrack
2/1-A-8
4620
44012
43492
15.12.2004
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-9
2/1-A-9
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
11.07.1991
21.08.1991
GYDA
662-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4098.0
4187.0
65.5
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1991
1991
26.09.2007
173
ED50
56
54
17.43
N
3
5
6.6
E
56.904842
3.085167
6306937.75
505187.15
31
2
1
A
9
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1797
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1797
initial
1797
44012
43492
21.08.1993
20924
272337
272337
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-9 A
2/1-A-9
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
29.09.2007
12.10.2007
GYDA
2903-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4105.0
4202.0
65.5
3781.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
2007
2007
20.10.2019
173
ED50
56
54
17.43
N
3
5
6.6
E
56.904842
3.085167
6306937.75
505187.15
31
2
1
A
9
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5635
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5635
initial
5635
44012
43492
12.10.2009
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-10
2/1-A-10
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
22.01.2008
05.05.2008
GYDA
2926-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4254.0
7273.0
65.5
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2008
2008
21.11.2020
50
ED50
56
54
17.49
N
3
5
6.71
E
56.904858
3.085197
6306939.60
505189.01
31
2
1
A
10
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1852
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1852
initial
1852
44012
43492
05.05.2010
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-11
2/1-A-11
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
25.08.1994
06.10.1994
GYDA
951-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4107.0
4801.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1994
1994
30.06.2021
173
ED50
56
54
17.55
N
3
5
6.61
E
56.904875
3.085169
6306941.46
505187.31
31
2
1
A
11
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2214
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2214
initial
2214
44012
43492
06.10.1996
20924
272337
272337
0
08.07.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-12
2/1-A-12
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
09.05.1996
29.07.1996
GYDA
1156-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4250.0
6024.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1996
1996
09.06.2019
173
ED50
56
54
17.61
N
3
5
6.49
E
56.904892
3.085136
6306943.31
505185.28
31
2
1
A
12
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2818
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2818
initial
2818
44012
43492
29.07.1998
20924
272337
272337
0
23.02.2021
31.05.2016
30.11.2021
2/1-A-13
2/1-A-13
BP Norway Limited U.A.
019 B
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
01.02.1994
08.05.1995
GYDA
630-P
2/1-9 Gyda Sør
NO
56.0
4135.0
7268.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1994
1995
05.09.2021
50
ED50
56
54
17.37
N
3
5
6.72
E
56.904825
3.085200
6306935.89
505189.18
31
2
1
A
13
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1674
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1674
initial
1674
44018
43492
08.05.1997
20924
272337
272337
0
07.09.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-14
2/1-A-14
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
DRY
DEVELOPMENT
NO
16.11.1992
19.12.1992
GYDA
756-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3943.0
4130.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1992
1992
19.03.1996
81
ED50
56
54
17.43
N
3
5
6.6
E
56.904842
3.085167
6306937.75
505187.15
31
2
1
A
14
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2047
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2047
initial
2047
44012
43492
19.12.1994
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-14 A
2/1-A-14
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
20.03.1996
22.04.1996
GYDA
1137-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4100.0
4747.0
66.0
2615.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1996
1996
13.06.2002
50
ED50
56
54
17.43
N
3
5
6.6
E
56.904842
3.085167
6306937.75
505187.15
31
2
1
A
14
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2784
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2784
sidetrack
2/1-A-14
2784
44012
43492
22.04.1998
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-14 B
2/1-A-14
BP Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
DRY
DEVELOPMENT
NO
14.06.2002
13.10.2002
GYDA
2135-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4149.0
5444.0
65.5
1012.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2002
2002
13.10.2002
81
ED50
56
54
17.43
N
3
5
6.6
E
56.904842
3.085167
6306937.75
505187.15
31
2
1
A
14
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4553
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4553
sidetrack
2/1-A-14 A
4553
44012
43492
13.10.2004
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-14 C
2/1-A-14
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
29.04.2007
09.05.2007
GYDA
2844-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4180.0
5631.0
65.5
5442.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
2007
2007
12.10.2021
173
ED50
56
54
17.43
N
3
5
6.6
E
56.904842
3.085167
6306937.75
505187.15
31
2
1
A
14
C
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5535
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5535
sidetrack
2/1-A-14 B
5535
44012
43492
09.05.2009
20924
272337
272337
0
19.10.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-15
2/1-A-15
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
24.06.1992
26.07.1992
GYDA
722-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4113.0
4360.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1992
1992
07.04.2021
50
ED50
56
54
17.49
N
3
5
6.5
E
56.904858
3.085139
6306939.60
505185.45
31
2
1
A
15
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1980
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1980
initial
1980
44012
43492
26.07.1994
20924
272337
272337
0
12.04.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-16
2/1-A-16
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
26.10.1991
03.01.1992
GYDA
676-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4255.0
4972.0
65.5
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1991
1992
19.07.2004
173
ED50
56
54
17.55
N
3
5
6.38
E
56.904875
3.085106
6306941.45
505183.42
31
2
1
A
16
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1863
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1863
initial
1863
44012
43492
03.01.1994
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-16 AY2
2/1-A-16
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
01.12.2004
08.12.2004
GYDA
2445-P2
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4109.0
5102.0
65.5
4784.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
YES
OIL
2004
2004
13.02.2009
50
ED50
56
54
17.55
N
3
5
6.38
E
56.904875
3.085106
6306941.45
505183.42
31
2
1
A
16
AY
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2048
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2048
multilateral
2/1-A-16 AY1
2048
44012
43492
08.12.2006
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-16 AY1
2/1-A-16
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
20.07.2004
30.11.2004
GYDA
2445-P1
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4126.0
4978.0
65.5
3372.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
YES
OIL
2004
2004
13.02.2009
50
ED50
56
54
17.55
N
3
5
6.38
E
56.904875
3.085106
6306941.45
505183.42
31
2
1
A
16
AY
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4961
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4961
multilateral
2/1-A-16
4961
44012
43492
30.11.2006
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-16 B
2/1-A-16
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
14.02.2009
31.03.2009
GYDA
3072-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4083.0
4938.0
65.5
965.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2009
2009
16.12.2020
50
ED50
56
54
17.55
N
3
5
6.38
E
56.904875
3.085106
6306941.45
505183.42
31
2
1
A
16
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6051
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6051
sidetrack
2/1-A-16 AY2
6051
44012
43492
31.03.2011
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-17
2/1-A-17
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
05.12.1990
23.01.1991
GYDA
608-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4100.0
4423.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1990
1991
29.02.2004
173
ED50
56
54
17.31
N
3
5
6.6
E
56.904808
3.085167
6306934.04
505187.15
31
2
1
A
17
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1675
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1675
initial
1675
44012
43492
23.01.1993
20924
272337
272337
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-17 A
2/1-A-17
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
01.03.2004
10.05.2004
GYDA
2379-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3738.0
5354.0
65.5
1112.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2004
2004
03.11.2019
50
ED50
56
54
17.31
N
3
5
6.6
E
56.904808
3.085167
6306934.04
505187.15
31
2
1
A
17
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4876
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4876
sidetrack
2/1-A-17
4876
44012
43492
10.05.2006
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-18
2/1-A-18
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
22.05.1993
08.09.1993
GYDA
815-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4100.0
4622.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1993
1993
09.10.2021
50
ED50
56
54
17.37
N
3
5
6.51
E
56.904825
3.085142
6306935.89
505185.63
31
2
1
A
18
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2140
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2140
initial
2140
44012
43492
08.09.1995
20924
272337
272337
0
13.10.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-19
2/1-A-19
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
10.01.1992
08.03.1992
GYDA
691-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4193.0
4580.0
65.5
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1992
1992
13.11.2010
50
ED50
56
54
17.42
N
3
5
6.38
E
56.904839
3.085106
6306937.43
505183.43
31
2
1
A
19
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1910
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1910
initial
1910
44012
43492
08.03.1994
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-19 A
2/1-A-19
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
14.11.2010
25.11.2010
GYDA
3302-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4234.0
4630.0
65.5
4133.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2010
2010
23.05.2021
50
ED50
56
54
17.42
N
3
5
6.38
E
56.904839
3.085106
6306937.43
505183.43
31
2
1
A
19
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6496
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6496
sidetrack
2/1-A-19
6496
44012
43492
25.11.2012
20924
272337
272337
0
28.05.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-20
2/1-A-20
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
PRODUCTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
07.04.1993
15.05.1993
GYDA
798-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4024.0
4387.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1993
1993
23.04.2019
173
ED50
56
54
17.48
N
3
5
6.28
E
56.904856
3.085078
6306939.29
505181.73
31
2
1
A
20
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2127
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2127
initial
2127
44012
43492
15.05.1995
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-21
2/1-A-21
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
27.11.1997
05.06.1998
GYDA
1384-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4123.0
8417.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1997
1998
15.07.2021
173
ED50
56
54
17.25
N
3
5
6.49
E
56.904792
3.085136
6306932.18
505185.29
31
2
1
A
21
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2722
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2722
initial
2722
44012
43492
05.06.2000
20924
272337
272337
0
20.07.2021
24.05.2016
30.11.2021
2/1-A-22
2/1-A-22
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
PRODUCTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
04.09.1991
16.10.1991
GYDA
669-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4214.0
4441.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1991
1991
18.01.2008
173
ED50
56
54
17.3
N
3
5
6.4
E
56.904806
3.085111
6306933.72
505183.77
31
2
1
A
22
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1796
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1796
initial
1796
44012
43492
16.10.1993
20924
272337
272337
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-23
2/1-A-23
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
18.04.1991
29.06.1991
GYDA
636-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4307.0
4975.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1991
1991
09.03.2020
50
ED50
56
54
17.37
N
3
5
6.29
E
56.904825
3.085081
6306935.89
505181.90
31
2
1
A
23
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1676
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1676
initial
1676
44012
43492
29.06.1993
20924
272337
272337
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-24
2/1-A-24
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
NOT APPLICABLE
DEVELOPMENT
NO
18.09.1992
14.11.1992
GYDA
740-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4377.0
5423.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1992
1992
14.11.1992
82
ED50
56
54
17.42
N
3
5
6.18
E
56.904839
3.085050
6306937.43
505180.04
31
2
1
A
24
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2028
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2028
initial
2028
44012
43492
14.11.1994
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-24 A
2/1-A-24
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
25.12.1992
30.01.1993
GYDA
768-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4342.0
5115.0
66.0
3439.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1992
1993
17.08.1995
50
ED50
56
54
17.42
N
3
5
6.18
E
56.904839
3.085050
6306937.43
505180.04
31
2
1
A
24
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2073
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2073
sidetrack
2/1-A-24
2073
44012
43492
30.01.1995
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-24 B
2/1-A-24
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
21.08.1995
07.10.1995
GYDA
1056-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4235.0
5200.0
66.0
3238.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1995
1995
13.07.2021
173
ED50
56
54
17.42
N
3
5
6.18
E
56.904839
3.085050
6306937.43
505180.04
31
2
1
A
24
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2638
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2638
sidetrack
2/1-A-24 A
2638
44012
43492
07.10.1997
20924
272337
272337
0
20.07.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-25
2/1-A-25
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
22.01.1996
04.03.1996
GYDA
1119-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3967.0
5370.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1996
1996
12.03.1996
50
ED50
56
54
17.19
N
3
5
6.38
E
56.904775
3.085106
6306930.32
505183.43
31
2
1
A
25
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2756
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2756
initial
2756
44012
43492
04.03.1998
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-25 A
2/1-A-25
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
31.01.2011
06.05.2011
GYDA
3296-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4284.0
7115.0
65.5
334.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2011
2011
24.01.2020
50
ED50
56
54
17.19
N
3
5
6.38
E
56.904775
3.085106
6306930.32
505183.43
31
2
1
A
25
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6482
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6482
sidetrack
2/1-A-25
6482
44012
43492
06.05.2013
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-26
2/1-A-26
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
03.08.1992
12.09.1992
GYDA
732-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4075.0
4172.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1992
1992
20.01.2021
50
ED50
56
54
17.25
N
3
5
6.29
E
56.904792
3.085081
6306932.17
505181.91
31
2
1
A
26
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1851
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1851
initial
1851
44012
43492
12.09.1994
20924
272337
272337
0
23.02.2021
29.07.2019
30.11.2021
2/1-A-27
2/1-A-27
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
24.04.1992
14.06.1992
GYDA
707-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4313.0
4820.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1992
1992
09.11.2007
173
ED50
56
54
17.31
N
3
5
6.18
E
56.904808
3.085050
6306934.03
505180.05
31
2
1
A
27
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1795
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1795
initial
1795
44012
43492
14.06.1994
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-27 A
2/1-A-27
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
10.11.2007
11.12.2007
GYDA
2908-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4153.0
4452.0
66.0
1039.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2007
2007
28.10.2020
50
ED50
56
54
17.31
N
3
5
6.18
E
56.904808
3.085050
6306934.03
505180.05
31
2
1
A
27
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5689
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5689
sidetrack
2/1-A-27
5689
44012
43492
11.12.2009
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-28
2/1-A-28
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
30.10.1995
31.12.1995
GYDA
1034-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4140.0
4968.0
65.5
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1995
1995
16.07.2008
50
ED50
56
54
17.37
N
3
5
6.03
E
56.904825
3.085008
6306935.88
505177.51
31
2
1
A
28
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2563
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2563
initial
2563
44012
43492
31.12.1997
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
2/1-A-28 A
2/1-A-28
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
17.07.2008
07.08.2008
GYDA
2998-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4192.0
4850.0
65.5
3333.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
2008
2008
22.06.2019
173
ED50
56
54
17.37
N
3
5
6.03
E
56.904825
3.085008
6306935.88
505177.51
31
2
1
A
28
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5884
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5884
sidetrack
2/1-A-28
5884
44012
43492
07.08.2010
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-29
2/1-A-29
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
PRODUCTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
21.08.1997
13.10.1997
GYDA
1346-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4130.1
6211.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1997
1997
15.01.2020
173
ED50
56
54
17.13
N
3
5
6.28
E
56.904758
3.085078
6306928.46
505181.74
31
2
1
A
29
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=3178
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=3178
initial
3178
44012
43492
13.10.1999
20924
272337
272337
0
23.02.2021
31.05.2016
30.11.2021
2/1-A-30
2/1-A-30
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
23.07.1993
20.11.1993
GYDA
827-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4226.0
5699.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1993
1993
20.11.1993
50
ED50
56
54
17.19
N
3
5
6.19
E
56.904775
3.085053
6306930.32
505180.22
31
2
1
A
30
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2166
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2166
initial
2166
44012
43492
20.11.1995
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-30 A
2/1-A-30
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
24.11.1993
04.05.1994
GYDA
865-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4233.0
5747.0
66.0
1108.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1993
1994
09.02.2020
50
ED50
56
54
17.19
N
3
5
6.19
E
56.904775
3.085053
6306930.32
505180.22
31
2
1
A
30
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2264
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2264
sidetrack
2/1-A-30
2264
44012
43492
04.05.1996
20924
272337
272337
0
23.02.2021
24.11.2021
30.11.2021
2/1-A-31
2/1-A-31
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
05.02.1993
19.03.1993
GYDA
783-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4326.0
5074.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
1993
1993
03.11.2004
50
ED50
56
54
17.25
N
3
5
6.07
E
56.904792
3.085019
6306932.17
505178.19
31
2
1
A
31
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2089
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2089
initial
2089
44012
43492
19.03.1995
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-31 A
2/1-A-31
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
02.01.2005
14.04.2005
GYDA
2513-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4264.0
6705.0
66.0
3153.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2005
2005
26.02.2020
50
ED50
56
54
17.25
N
3
5
6.07
E
56.904792
3.085019
6306932.17
505178.19
31
2
1
A
31
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5045
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5045
sidetrack
2/1-A-31
5045
44012
43492
14.04.2007
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-32
2/1-A-32
BP Norway Limited U.A.
019 B
PLUGGED
INJECTION
INJECTION
WATER
DEVELOPMENT
NO
20.05.1994
03.08.1994
GYDA
917-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4255.0
5897.0
66.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
WATER
1994
1994
30.09.2006
173
ED50
56
54
17.31
N
3
5
5.95
E
56.904808
3.084986
6306934.02
505176.15
31
2
1
A
32
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2353
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2353
initial
2353
44012
43492
03.08.1996
20924
272337
272337
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/1-A-32 A
2/1-A-32
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
01.10.2006
25.01.2007
GYDA
2707-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3814.0
6134.0
65.5
3979.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2006
2007
25.01.2007
50
ED50
56
54
17.31
N
3
5
5.95
E
56.904808
3.084986
6306934.02
505176.15
31
2
1
A
32
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5324
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5324
sidetrack
2/1-A-32
5324
44012
43492
25.01.2009
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-32 B
2/1-A-32
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
08.06.2008
08.07.2008
GYDA
2961-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4200.0
4438.0
65.5
953.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2008
2008
10.11.2012
50
ED50
56
54
17.31
N
3
5
5.95
E
56.904808
3.084986
6306934.02
505176.15
31
2
1
A
32
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5832
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5832
sidetrack
2/1-A-32 A
5832
44012
43492
08.07.2010
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-32 C
2/1-A-32
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
OBSERVATION
OBSERVATION
OIL
DEVELOPMENT
NO
08.12.2012
25.04.2013
GYDA
3357-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
3996.0
6939.0
65.5
306.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2012
2013
25.04.2013
99
ED50
56
54
17.31
N
3
5
5.95
E
56.904808
3.084986
6306934.02
505176.15
31
2
1
A
32
C
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6598
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6598
sidetrack
2/1-A-32 B
6598
44012
43492
25.04.2015
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/1-A-32 D
2/1-A-32
Talisman Energy Norge AS
019 B
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
27.04.2013
14.08.2013
GYDA
3560-P
2/1-3 Gyda
NO
56.0
4098.0
8408.0
65.5
4324.0
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
GYDA
1-A
NO
OIL
2013
2013
12.08.2019
50
ED50
56
54
17.31
N
3
5
5.95
E
56.904808
3.084986
6306934.02
505176.15
31
2
1
A
32
D
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=7076
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=7076
sidetrack
2/1-A-32 C
7076
44012
43492
14.08.2015
20924
272337
272337
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-A-1
2/4-A-1
Phillips Petroleum Company Norway
018
JUNKED
PRODUCTION
PRODUCTION
NOT APPLICABLE
DEVELOPMENT
NO
18.09.1978
06.02.1979
EKOFISK
119-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3328.0
4553.1
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1978
1979
28.09.1987
81
ED50
56
31
15.15
N
3
13
23.04
E
56.520875
3.223067
6264215.67
513725.15
31
2
4
A
1
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=555
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=555
initial
555
44072
43506
06.02.1981
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-1 A
2/4-A-1
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
30.09.1987
16.01.1988
EKOFISK
422-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3301.0
4454.0
70.0
487.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1987
1988
01.12.2016
50
ED50
56
31
15.15
N
3
13
23.04
E
56.520875
3.223067
6264215.67
513725.15
31
2
4
A
1
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1217
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1217
sidetrack
2/4-A-1
1217
44072
43506
16.01.1990
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-2
2/4-A-2
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
08.01.1975
23.02.1975
EKOFISK
21-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3305.0
3636.3
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1975
1975
07.10.1994
50
ED50
56
31
15.1
N
3
13
22.87
E
56.520861
3.223019
6264214.11
513722.25
31
2
4
A
2
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=557
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=557
initial
557
44072
43506
23.02.1977
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-2 A
2/4-A-2
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
08.10.1994
27.11.1994
EKOFISK
958-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3137.0
5472.0
70.0
495.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1994
1994
01.09.2015
50
ED50
56
31
15.1
N
3
13
22.87
E
56.520861
3.223019
6264214.11
513722.25
31
2
4
A
2
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2423
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2423
sidetrack
2/4-A-2
2423
44072
43506
27.11.1996
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-3
2/4-A-3
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
28.03.1975
14.07.1975
EKOFISK
28-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3281.0
4158.4
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1975
1975
06.12.2016
50
ED50
56
31
15.06
N
3
13
22.72
E
56.520850
3.222978
6264212.87
513719.69
31
2
4
A
3
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=559
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=559
initial
559
44072
43506
14.07.1977
20900
271385
271385
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
2/4-A-4
2/4-A-4
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
08.11.1979
22.01.1980
EKOFISK
166-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3365.0
4082.2
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1979
1980
12.01.1989
50
ED50
56
31
15
N
3
13
22.59
E
56.520833
3.222942
6264211.00
513717.47
31
2
4
A
4
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=561
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=561
initial
561
44072
43506
22.01.1982
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-4 A
2/4-A-4
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
17.02.1989
19.03.1989
EKOFISK
502-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3335.0
3827.0
70.0
1961.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1989
1989
15.12.2016
50
ED50
56
31
15
N
3
13
22.59
E
56.520833
3.222942
6264211.00
513717.47
31
2
4
A
4
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1376
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1376
sidetrack
2/4-A-4
1376
44072
43506
19.03.1991
20900
271385
271385
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
2/4-A-5
2/4-A-5
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
26.10.1974
02.12.1974
EKOFISK
17-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3399.0
3564.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1974
1974
21.12.2016
50
ED50
56
31
14.96
N
3
13
22.41
E
56.520822
3.222892
6264209.76
513714.40
31
2
4
A
5
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=576
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=576
initial
576
44072
43506
02.12.1976
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-6
2/4-A-6
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
01.02.1984
22.05.1984
EKOFISK
265-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3316.0
3684.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1984
1984
12.04.1994
50
ED50
56
31
15.24
N
3
13
22.98
E
56.520900
3.223050
6264218.45
513724.12
31
2
4
A
6
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=577
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=577
initial
577
44072
43506
22.05.1986
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-6 A
2/4-A-6
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
14.04.1994
10.05.1994
EKOFISK
899-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3313.0
3729.0
70.0
2006.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1994
1994
20.08.2015
50
ED50
56
31
15.24
N
3
13
22.98
E
56.520900
3.223050
6264218.45
513724.12
31
2
4
A
6
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2306
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2306
sidetrack
2/4-A-6
2306
44072
43506
10.05.1996
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-7
2/4-A-7
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
25.04.1974
12.06.1974
EKOFISK
5-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3271.0
3457.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1974
1974
01.12.2016
50
ED50
56
31
15.2
N
3
13
22.8
E
56.520889
3.223000
6264217.20
513721.04
31
2
4
A
7
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=579
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=579
initial
579
44072
43506
12.06.1976
20900
271385
271385
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
2/4-A-8
2/4-A-8
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
12.06.1974
02.08.1974
EKOFISK
7-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3328.0
3328.4
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1974
1974
11.12.2016
50
ED50
56
31
15.15
N
3
13
22.66
E
56.520875
3.222961
6264215.65
513718.66
31
2
4
A
8
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=581
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=581
initial
581
44072
43506
02.08.1976
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-9
2/4-A-9
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
03.08.1974
07.09.1974
EKOFISK
10-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3292.0
3438.4
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1974
1974
16.12.2016
50
ED50
56
31
15.1
N
3
13
22.51
E
56.520861
3.222919
6264214.09
513716.10
31
2
4
A
9
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=583
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=583
initial
583
44072
43506
07.09.1976
20900
271385
271385
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
2/4-A-10
2/4-A-10
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
27.07.1979
08.11.1979
EKOFISK
155-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3306.0
3589.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1979
1979
20.12.2016
50
ED50
56
31
15.06
N
3
13
22.33
E
56.520850
3.222869
6264212.84
513713.02
31
2
4
A
10
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=585
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=585
initial
585
44072
43506
08.11.1981
20900
271385
271385
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
2/4-A-11
2/4-A-11
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
15.07.1975
20.08.1975
EKOFISK
37-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3337.0
3639.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1975
1975
13.05.1993
50
ED50
56
31
15.32
N
3
13
22.9
E
56.520922
3.223028
6264220.92
513722.74
31
2
4
A
11
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=587
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=587
initial
587
44072
43506
20.08.1977
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-11 A
2/4-A-11
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
14.05.1993
15.06.1993
EKOFISK
793-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3344.0
3670.0
70.0
488.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1993
1993
10.07.1994
50
ED50
56
31
15.32
N
3
13
22.9
E
56.520922
3.223028
6264220.92
513722.74
31
2
4
A
11
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2122
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2122
sidetrack
2/4-A-11
2122
44072
43506
15.06.1995
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-11 B
2/4-A-11
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
11.07.1994
01.08.1994
EKOFISK
934-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3347.0
3649.0
70.0
491.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1994
1994
27.11.2016
50
ED50
56
31
15.32
N
3
13
22.9
E
56.520922
3.223028
6264220.92
513722.74
31
2
4
A
11
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2385
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2385
sidetrack
2/4-A-11 A
2385
44072
43506
01.08.1996
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-12
2/4-A-12
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
22.09.1975
01.11.1975
15.12.1974
03.01.1975
EKOFISK
42-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3311.0
4043.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1975
1975
02.11.1986
50
ED50
56
31
15.28
N
3
13
22.72
E
56.520911
3.222978
6264219.67
513719.67
31
2
4
A
12
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=588
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=588
initial
588
44072
43506
01.11.1977
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-12 A
2/4-A-12
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
03.12.1986
28.01.1987
EKOFISK
395-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3350.0
4109.0
70.0
2278.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1986
1987
14.02.1990
50
ED50
56
31
15.28
N
3
13
22.72
E
56.520911
3.222978
6264219.67
513719.67
31
2
4
A
12
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1049
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1049
sidetrack
2/4-A-12
1049
44072
43506
28.01.1989
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-12 B
2/4-A-12
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
21.02.1990
26.04.1990
EKOFISK
560-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3331.0
4076.7
70.0
482.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1990
1990
07.09.2015
50
ED50
56
31
15.28
N
3
13
22.72
E
56.520911
3.222978
6264219.67
513719.67
31
2
4
A
12
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1496
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1496
sidetrack
2/4-A-12 A
1496
44072
43506
26.04.1992
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-13
2/4-A-13
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
13.11.1973
24.04.1974
EKOFISK
1-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3356.0
3444.5
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1973
1974
26.12.1993
50
ED50
56
31
15.24
N
3
13
22.55
E
56.520900
3.222931
6264218.42
513716.77
31
2
4
A
13
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=590
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=590
initial
590
44072
43506
24.04.1976
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-13 A
2/4-A-13
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
27.12.1992
26.01.1993
EKOFISK
761-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3311.0
3522.0
70.0
1229.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1992
1993
12.12.2016
50
ED50
56
31
15.24
N
3
13
22.55
E
56.520900
3.222931
6264218.42
513716.77
31
2
4
A
13
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2053
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2053
sidetrack
2/4-A-13
2053
44072
43506
26.01.1995
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-14
2/4-A-14
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
17.08.1975
22.09.1975
EKOFISK
40-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3332.0
3790.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1975
1975
18.12.2016
50
ED50
56
31
15.2
N
3
13
22.4
E
56.520889
3.222889
6264217.18
513714.21
31
2
4
A
14
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=592
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=592
initial
592
44072
43506
22.09.1977
20900
271385
271385
0
23.02.2021
06.06.2016
30.11.2021
2/4-A-15
2/4-A-15
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
10.09.1974
26.10.1974
EKOFISK
12-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3292.0
3853.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1974
1974
10.04.1987
50
ED50
56
31
15.17
N
3
13
22.26
E
56.520881
3.222850
6264216.24
513711.82
31
2
4
A
15
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=595
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=595
initial
595
44072
43506
26.10.1976
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-15 A
2/4-A-15
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
12.04.1987
12.06.1987
EKOFISK
401-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3307.1
4114.5
70.0
514.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1987
1987
23.08.1994
50
ED50
56
31
15.17
N
3
13
22.26
E
56.520881
3.222850
6264216.24
513711.82
31
2
4
A
15
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1079
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1079
sidetrack
2/4-A-15
1079
44072
43506
12.06.1989
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-15 B
2/4-A-15
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
25.08.1994
13.09.1994
EKOFISK
949-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3297.0
4234.0
70.0
1766.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1994
1994
19.12.2016
50
ED50
56
31
15.17
N
3
13
22.26
E
56.520881
3.222850
6264216.24
513711.82
31
2
4
A
15
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2412
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2412
sidetrack
2/4-A-15 A
2412
44072
43506
13.09.1996
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-16
2/4-A-16
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
30.07.1991
10.09.1991
19.06.1990
24.06.1990
EKOFISK
658-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3382.0
3460.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1991
1991
29.11.2016
50
ED50
56
31
15.17
N
3
13
22.91
E
56.520881
3.223031
6264216.28
513722.93
31
2
4
A
16
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1606
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1606
initial
1606
44072
43506
10.09.1993
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-17
2/4-A-17
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
27.03.1991
06.05.1991
15.06.1990
19.06.1990
EKOFISK
638-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3327.0
3440.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1991
1991
09.12.2016
50
ED50
56
31
15.12
N
3
13
22.77
E
56.520867
3.222992
6264214.72
513720.54
31
2
4
A
17
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1605
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1605
initial
1605
44072
43506
06.05.1993
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-18
2/4-A-18
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
22.09.1991
29.10.1991
09.06.1990
15.06.1990
EKOFISK
672-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3388.0
3464.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1991
1991
08.12.2016
50
ED50
56
31
15.07
N
3
13
22.6
E
56.520853
3.222944
6264213.17
513717.64
31
2
4
A
18
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1567
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1567
initial
1567
44072
43506
29.10.1993
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-19
2/4-A-19
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
10.02.1993
21.03.1993
03.06.1990
09.06.1990
EKOFISK
781-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3346.0
3460.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1993
1993
22.12.2016
50
ED50
56
31
15.02
N
3
13
22.44
E
56.520839
3.222900
6264211.61
513714.91
31
2
4
A
19
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1568
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1568
initial
1568
44072
43506
21.03.1995
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-20
2/4-A-20
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
25.06.1990
07.09.1990
EKOFISK
573-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3266.0
4023.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1990
1990
04.12.2016
50
ED50
56
31
15.25
N
3
13
22.82
E
56.520903
3.223006
6264218.75
513721.38
31
2
4
A
20
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1526
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1526
initial
1526
44072
43506
07.09.1992
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-21
2/4-A-21
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
OBSERVATION
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
DEVELOPMENT
NO
27.06.1993
11.08.1993
16.05.1990
21.05.1990
EKOFISK
819-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3305.0
4942.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
NOT AVAILABLE
1993
1993
24.08.1993
99
ED50
56
31
15.21
N
3
13
22.67
E
56.520892
3.222964
6264217.50
513718.82
31
2
4
A
21
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1565
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1565
initial
1565
44072
43506
11.08.1995
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-21 A
2/4-A-21
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
31.08.1993
24.09.1993
EKOFISK
834-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3200.0
5528.0
70.0
4516.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1993
1993
25.08.2015
50
ED50
56
31
15.21
N
3
13
22.67
E
56.520892
3.222964
6264217.50
513718.82
31
2
4
A
21
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2176
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2176
sidetrack
2/4-A-21
2176
44072
43506
24.09.1995
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-22
2/4-A-22
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
25.09.1990
17.11.1990
22.05.1990
27.05.1990
EKOFISK
597-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3321.0
3900.2
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1990
1990
09.12.2016
50
ED50
56
31
15.17
N
3
13
22.51
E
56.520881
3.222919
6264216.26
513716.09
31
2
4
A
22
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1566
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1566
initial
1566
44072
43506
17.11.1992
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-23
2/4-A-23
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
26.05.1991
07.07.1991
27.05.1990
03.06.1990
EKOFISK
649-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3320.0
3599.0
70.0
NORTH SEA
EKOFISK A
JACKET 8 LEGS
FIXED
EKOFISK A
1-A
NO
OIL
1991
1991
23.12.2016
50
ED50
56
31
15.12
N
3
13
22.35
E
56.520867
3.222875
6264214.70
513713.36
31
2
4
A
23
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1569
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1569
initial
1569
44072
43506
07.07.1993
20900
271385
271385
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-A-92
2/4-A-92
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
18.09.1969
24.12.1969
EKOFISK
1-PA
2/4-2 Ekofisk
NO
28.0
3305.0
70.0
NORTH SEA
GULFTIDE
JACK-UP 4 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
OIL
1969
1969
50
ED50
56
32
8.65
N
3
11
54.57
E
56.535736
3.198492
6265865.23
512208.29
31
2
4
A
92
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6934
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6934
initial
6934
44072
43506
24.12.1971
20900
288307
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-A-93
2/4-A-93
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
27.01.1970
31.05.1970
EKOFISK
1-PB
2/4-2 Ekofisk
NO
28.0
3431.0
71.0
NORTH SEA
GULFTIDE
JACK-UP 4 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
OIL
1970
1970
50
ED50
56
32
42.12
N
3
14
55.49
E
56.545033
3.248747
6266910.18
515295.52
31
2
4
A
93
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6935
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6935
initial
6935
44072
43506
31.05.1972
20900
288307
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-A-94
2/4-A-94
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
02.06.1970
01.08.1970
EKOFISK
1-PC
2/4-2 Ekofisk
NO
28.0
3424.0
71.0
NORTH SEA
GULFTIDE
JACK-UP 4 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
OIL
1970
1970
50
ED50
56
30
47.9
N
3
12
39.48
E
56.513306
3.210967
6263370.75
512983.23
31
2
4
A
94
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6936
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6936
initial
6936
44072
43506
01.08.1972
20900
288307
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-A-95
2/4-A-95
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
21.06.1970
27.08.1970
EKOFISK
1-PD
2/4-2 Ekofisk
NO
28.0
3320.0
68.0
NORTH SEA
GULFTIDE
JACK-UP 4 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
OIL
1970
1970
50
ED50
56
34
27.24
N
3
12
11.82
E
56.574233
3.203283
6270151.28
512490.31
31
2
4
A
95
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6937
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6937
initial
6937
44072
43506
27.08.1972
20900
288307
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-B-1
2/4-B-1
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
20.05.1975
12.07.1975
EKOFISK
31-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3301.0
3629.3
71.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1975
1975
27.08.1993
50
ED50
56
33
54.86
N
3
12
14.26
E
56.565239
3.203961
6269150.22
512534.93
31
2
4
B
1
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=599
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=599
initial
599
44072
43506
12.07.1977
20900
271413
271413
0
30.04.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-B-1 A
2/4-B-1
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
29.08.1993
14.10.1993
EKOFISK
818-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3345.0
3566.0
71.0
515.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1993
1993
28.04.2021
06.11.2020
50
ED50
56
33
54.86
N
3
12
14.26
E
56.565239
3.203961
6269150.22
512534.93
31
2
4
B
1
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=2152
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=2152
sidetrack
2/4-B-1
2152
44072
43506
14.10.1995
20900
271413
271413
0
30.04.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-B-2
2/4-B-2
Phillips Petroleum Company Norway
018
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
17.03.1975
20.05.1975
EKOFISK
25-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3311.0
4697.6
71.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1975
1975
23.05.1988
50
ED50
56
33
54.83
N
3
12
14.08
E
56.565231
3.203911
6269149.28
512531.86
31
2
4
B
2
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=600
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=600
initial
600
44072
43506
20.05.1977
20900
271413
271413
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-B-2 A
2/4-B-2
Phillips Petroleum Company Norway
018
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
24.05.1988
18.05.1989
EKOFISK
462-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3345.0
4267.0
71.0
500.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1988
1989
13.11.2002
50
ED50
56
33
54.83
N
3
12
14.08
E
56.565231
3.203911
6269149.28
512531.86
31
2
4
B
2
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1293
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1293
sidetrack
2/4-B-2
1293
44072
43506
18.05.1991
20900
271413
271413
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-B-2 B
2/4-B-2
ConocoPhillips Norge
018
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
14.11.2002
22.12.2002
EKOFISK
2186-P
2/4-2 Ekofisk
NO
51.0
3301.0
3597.0
73.0
801.0
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
2002
2002
11.12.2010
50
ED50
56
33
54.83
N
3
12
14.08
E
56.565231
3.203911
6269149.28
512531.86
31
2
4
B
2
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4617
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4617
sidetrack
2/4-B-2 A
4617
44072
43506
22.12.2004
20900
278245
271413
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-B-2 C
2/4-B-2
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
PRODUCING
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
15.12.2010
08.05.2011
EKOFISK
3291-P
2/4-2 Ekofisk
NO
52.7
3211.0
3899.0
73.2
529.0
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
2010
2011
50
ED50
56
33
54.83
N
3
12
14.08
E
56.565231
3.203911
6269149.28
512531.86
31
2
4
B
2
C
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6470
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6470
sidetrack
2/4-B-2 B
6470
44072
43506
08.05.2013
20900
296002
271413
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-B-3
2/4-B-3
Phillips Petroleum Company Norway
018
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
28.06.1974
17.09.1974
EKOFISK
8-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3322.0
4161.0
71.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1974
1974
09.10.1988
50
ED50
56
33
54.79
N
3
12
13.9
E
56.565219
3.203861
6269148.03
512528.79
31
2
4
B
3
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=601
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=601
initial
601
44072
43506
17.09.1976
20900
271413
271413
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-B-3 A
2/4-B-3
Phillips Petroleum Company Norway
018
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
10.10.1988
05.11.1988
EKOFISK
481-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3282.0
4191.0
71.0
2677.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1988
1988
25.03.2004
50
ED50
56
33
54.79
N
3
12
13.9
E
56.565219
3.203861
6269148.03
512528.79
31
2
4
B
3
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1344
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1344
sidetrack
2/4-B-3
1344
44072
43506
05.11.1990
20900
271413
271413
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-B-3 B
2/4-B-3
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
PRODUCING
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
26.03.2004
23.04.2004
EKOFISK
2384-P
2/4-2 Ekofisk
NO
51.0
3314.0
4070.0
73.0
519.0
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
2004
2004
50
ED50
56
33
54.79
N
3
12
13.9
E
56.565219
3.203861
6269148.03
512528.79
31
2
4
B
3
B
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4880
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4880
sidetrack
2/4-B-3 A
4880
44072
43506
23.04.2006
20900
296002
271413
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-B-4
2/4-B-4
Phillips Petroleum Company Norway
018
PLUGGED
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
17.06.1989
31.07.1989
EKOFISK
518-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3262.0
3380.2
71.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1989
1989
28.09.2005
50
ED50
56
33
54.76
N
3
12
13.77
E
56.565211
3.203825
6269147.10
512526.58
31
2
4
B
4
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1409
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1409
initial
1409
44072
43506
31.07.1991
20900
271413
271413
0
23.02.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-B-4 A
2/4-B-4
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
PRODUCING
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
29.09.2005
05.11.2005
EKOFISK
2597-P
2/4-2 Ekofisk
NO
49.0
3283.0
3429.0
73.0
766.0
NORTH SEA
MÆRSK INNOVATOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
2005
2005
50
ED50
56
33
54.76
N
3
12
13.77
E
56.565211
3.203825
6269147.10
512526.58
31
2
4
B
4
A
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5180
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5180
sidetrack
2/4-B-4
5180
44072
43506
05.11.2007
20900
297838
271413
0
23.02.2021
06.10.2015
30.11.2021
2/4-B-5
2/4-B-5
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
31.05.1975
18.07.1975
EKOFISK
32-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3283.0
3681.4
71.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1975
1975
21.06.1991
50
ED50
56
33
54.68
N
3
12
13.57
E
56.565189
3.203769
6269144.62
512523.17
31
2
4
B
5
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=602
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=602
initial
602
44072
43506
18.07.1977
20900
271413
271413
0
19.05.2021
09.03.2019
30.11.2021
2/4-B-5 A
2/4-B-5
Phillips Petroleum Company Norway
018
P&A
PRODUCTION
PRODUCTION
OIL
DEVELOPMENT
NO
23.06.1991
11.08.1991
EKOFISK
648-P
2/4-2 Ekofisk
NO
33.0
3304.0
3596.0
71.0
221.0
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
EKOFISK B
1-A
NO
OIL
1991
1991
14.05.2021
06.05.2021
50
ED50
56
33
54.68
N
3
12
13.57
E