Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 16.08.2022 - 01:43

Faktasider

ODs faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på
den norske kontinentalsokkelen. Synkroniseres daglig med ODs databaser.

Abonnement

For å motta nyheter om ODs faktasider via e-post, vennligst abonner her.

Tilbakemelding

Vi tilstreber stadig forbedring av dette produktet, og setter pris på din tilbakemelding. Vennligst send kommentarer og spørsmål til factweb@npd.no. Se også oversikt over tidligere oppdateringer av Faktasider og faktakart.

Bruk av innhold

Data på Oljedirektoratets faktasider kan benyttes i henhold til reglene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Vi understreker i denne sammenheng at det kan være begrensninger i adgangen til bruk av informasjon som er underlagt tredjeparts rettigheter, som rapporter, kjernebilder, logger mv.

NorskPetroleum.no

Nettstedet Norsk Petroleum inneholder deler av den samme informasjonen som Faktasider.
Petroleumsregister
Utvinningstillatelser
Transporttillatelser


Snarveier
Utnyttelsestillatelse
Feltproduksjon
Brønnstatistikk
Karttjenester
Faktakart
Personvern
Tilgjengelighet