Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Faktasider

ODs faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på
den norske kontinentalsokkelen. Synkroniseres daglig med ODs databaser.

Abonnement

For å motta nyheter om ODs faktasider via e-post, vennligst abonner her.

Tilbakemelding

Vi tilstreber stadig forbedring av dette produktet, og setter pris på din tilbakemelding. Vennligst send kommentarer og spørsmål til factweb@npd.no. Se også oversikt over tidligere oppdateringer av Faktasider og faktakart.

Bruk av innhold

Data på Oljedirektoratets faktasider kan benyttes i henhold til reglene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Vi understreker i denne sammenheng at det kan være begrensninger i adgangen til bruk av informasjon som er underlagt tredjeparts rettigheter, som rapporter, kjernebilder, logger mv.

Andre nettsider

Nettstedet Norsk Petroleum inneholder deler av de samme dataene som Faktasidene. Se også Oljedirektoratets hovednettsted .

Petroleumsregister

Utvinningstillatelser
Transporttillatelser


Andre snarveier

Utvinningstillatelser
CO2 tillatelser
CO2 lagring brønner
Feltproduksjon
Brønnstatistikk

Karttjenester
Faktakart
Personvern
Tilgjengelighet