Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
08.02.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Innhold

Selskaper på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hvert selskap.