Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 29.05.2022 - 01:38

Tabell – Siste oppdateringer

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Dato oppdatert av OD
Survey navn
Tekst
Beskrivelse
NPDID for survey
27.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10420
27.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10416
27.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10418
27.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10373
27.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10373
27.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Northern Ocean melder om forsinkelse i pågående prosjekt som medfører forsinket ankomts to ABP22103
10363
26.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10323
26.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10323
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10413
25.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10428
25.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding NEP22300 sendt til saksbehandling
10428
25.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10428
25.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22002 sendt til saksbehandling
10427
25.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10427
25.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10427
25.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22001 sendt til saksbehandling
10424
25.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10424
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
3 FLOs i løpet av juni måned
10373
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Following initial discussions with the FLOs, we decided to reinforce their presence by adding a 3rd FLO to the project during the month of June.
Edmund and Bengt will cover the whole survey, assisted by Roy Arild Espedal during June.
10373
25.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Survey planned start and end dates updated according to the most recent estimate
10373
25.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10392
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Support vessel Linde-G is replaced by Tess.
Telephone number updated accordingly.

Start and end dates of the survey were also updated according to the most recent estimate we have.
10373
25.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10426
25.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding EMG22257 sendt til saksbehandling
10426
25.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10426
25.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10415
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet får en noe forsinket oppstart grunnet undersøkelsen som pågår nå har tatt lenger tid enn forventet.
10317
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet blir noe forsinket på grunn at innværende arbeid har tatt lenger tid enn forventet.
10317
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10317
25.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10424
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
justert oppstartsdato og antatt sluttdato
10354
25.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
justert oppstartdato og antatt sluttdato
10354
25.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Justert starttidspunkt og antatt avsluttningsdato
10354
24.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10355
24.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding EQ22313 sendt til saksbehandling
10421
24.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10421
24.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10421
23.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket.
10359
23.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10320
23.05.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10320
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10320
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Conqueror begynner på CGG22001 ca 26/27 mai.
10321
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
God progresjon - Ferdigstille linjer i sør frem til kveld 24.5.22 , deretter mannskapsbytte i Florø , før området inntegnet starter
10327
23.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10324
23.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10314
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Grunnet andre operasjoner som rig og annen seismikkinnsamling har det ikke vært mulig å samle inn data i denne perioden -
10366
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10367
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Survey ferdig
10314
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10314
23.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10387
23.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10387
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10323
23.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10342
23.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Om det blir brukbart vær.
10353
23.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10399
23.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10314
23.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10342
22.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10358
21.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10420
21.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding WD22102 sendt til saksbehandling
10420
21.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10420
20.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10415
20.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10381
20.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10408
20.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10408
20.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10381
20.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10324
19.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10387
19.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Nettto og Bruttuområdet er endret
10418
19.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10386
19.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Området utvidet litt mot Nord for å inkludere kommende tiebrønner.
10377
19.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10386
18.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10384
18.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Båten som skal gjennomføre dette prosjektet jobber for tiden på undersøkelsen NL22001 (Northern Lights). Denne undersøkelsen har hatt usedvanlig lite nedetid, og ligger per idag en uke i forkant av det opprinnelige tidsskjemaet. Det er mulig at båten fremdeles ikke starter opp på EQ22001 (Visund) før den tidligere innmeldte datoen 1/6, men det kan være marginalt. Derfor er oppstartdato nå satt til 28/5.
10335
18.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10413
18.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10386
18.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10386
18.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding EQ22312 sendt til saksbehandling
10418
18.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10418
18.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10418
18.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10416
18.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22106 sendt til saksbehandling
10416
18.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10416
18.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Geir W. Simensen er nå prosjektleder for EQ22001 Visund 4D
10335
18.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10335
18.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10389
18.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10389
18.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Alle mottakere er droppet og vi har avsluttet transmittering av kilden - Vi skal plukke opp alle mottakere og vil deretter avslutte innsamlingen.
10381
18.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10384
17.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10313
17.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10313
16.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10323
16.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10327
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet har fått nye telefon numre. Første nummer er til Bro, andre til Kaptein, tredje er til Party Chief og fjerde er til Equinor Representant.
10328
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet har fått nye telefon numre. Første nummer er til Bro, andre til Kaptein, tredje er til Party Chief og fjerde er til Equinor Representant.
10410
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet har fått nye telefon numre. Første nummer er til Bro, andre til Kaptein, tredje er til Party Chief og fjerde er til Equinor Representant
10377
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet har fått nye telefon numre. Første nummer er til Bro, andre til Kaptein, tredje er til Party Chief og fjerde er til Equinor Representant.

11. Juni er en mer realistisk Oppstarts dato.
10319
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
11. Juni er en mer realistisk Oppstarts dato.
10319
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
11. Juni er mer realistisk oppstartsdato.
10319
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
26. Mai er en mer realistisk oppstarts dato.
10317
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet har fått nye telefon numre. Første nummer er til Bro, andre til Kaptein, tredje er til Party Chief og fjerde er til Equinor Representant.

En mer realistisk Oppstarts dato er 26. Mai.
10317
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10317
16.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet har fått nye telefon numre. Første nummer er til Bro, andre til Kaptein, tredje er til Party Chief og fjerde er til Equinor Representant.
10353
16.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Avsluttet swath 3 i helgen. Kjører en liten test med hexasource - Kjører en test med hexasource på 1 dag. Recover utstyret og avslutter prosjektet i kommende uke
10342
16.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet melder om en liten forsinkelse som skyver på oppstartsdato for ABP22104
10408
16.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart
10385
16.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10353
16.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10353
16.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10308
15.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10379
15.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10379
15.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøy kommer inn senere.
10379
15.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10308
13.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10415
13.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding EMG22256 sendt til saksbehandling
10415
13.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10415
13.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10390
13.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10392
13.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10389
13.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10389
13.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10365
13.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10365
13.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10387
12.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fortsatte forsinkelser i fremdriften pga utstyrsfeil og usikkert vær i uken som kommer, gjør det nødvendig å søke om ytterligere en uke forlengelse av undersøkelsens sluttdato.
10324
12.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Området er noe endret i sør, på grunn av en tilleggs lokasjo som ønskes dekket med site survey linjer.
10319
12.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10365
12.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10365
12.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet vil kunne være tilgjengelig noe tidligere enn planlagt.
10365
11.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10384
11.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10384
11.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10308
11.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10308
10.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Thomas Steen vil være ombord Warrior fra ca 12 mai som assisterende FLO
10321
10.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10313
10.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10313
10.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10313
10.05.2022
Status - satt av OD
Pause
10332
10.05.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10332
10.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
2DHR undersøkelse er avlyst.
- 2DHR undersøkelse er avlyst.
10324
10.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Startet på siste swath - Skyte ferdig siste swath og start testing med mexasource
10342
09.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vessel mobilization planned on 10.05.2022 in Stavanger
10308
09.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vessel mobilization planned on 10.05.2022 in Stavanger
10308
09.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10355
09.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10355
09.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10384
09.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10399
09.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10413
09.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding PGU22300 sendt til saksbehandling
10413
09.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10413
09.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10323
09.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10314
09.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket pga dårlig vær.
10359
09.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10320
09.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10381
09.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10381
09.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10327
07.05.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10374
07.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10366
07.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10366
07.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10367
07.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10367
07.05.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10374
06.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10381
06.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Pga dårlig værog tekniske problemer, er det sannsynlig at undersøkelsen vil strekke seg utover den opprinelige sluttdatoen 15.5.
10324
06.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10324
06.05.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10412
06.05.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22105 sendt til saksbehandling
10412
06.05.2022
Status - satt av OD
Utkast
10412
05.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
God produksjon hele uken - Ferdigstille swath 2 og flytte kalber til siste swath
10342
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10359
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøy forsinket
10359
04.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Planlagt oppstart 12/5 istedenfor 15/5
10386
04.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppstart 12/5 istedenfor 15/5
10385
04.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10363
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ut i fra undersøkelsene vi har planlagt, ser vi at det går mot en senere oppstart enn tidligere antatt.
10377
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ut i fra undersøkelsene vi har planlagt, ser vi at det går mot en senere oppstart enn tidligere antatt.
10377
04.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ut i fra undersøkelsene vi har planlagt, ser vi at det går mot en senere oppstart enn tidligere antatt.
10377
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ny oppstartsdato er mer realistisk.
10319
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Realistisk, klarer vi nok ikke starte før ny oppstarts dato
10319
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Realistisk, kan vi nok ikke starte før ny oppstarts dato.
10319
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen er flyttet for å unngå annen seismikk i nærheten.
10328
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen er flyttet til senere for å unngå annen seismikk i området.
10328
04.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Undersøkelsen flyttet til et senere tidspunkt for å unngå annen seismikk i området.
10328
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Hei Det blir en noe senere oppstart enn først antatt.
10353
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir en noe senere oppstart enn forventet.
10353
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi venter en noe senere oppstart.
10353
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi får fartøyet senere enn det som var planlagt.
10317
04.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet kommer senere enn det som var planlagt.
10317
04.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet kommer sener enn det som var planlagt.
10317
03.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10408
03.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10410
03.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10402
03.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10401
03.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10389
03.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10313
03.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10313
02.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10373
02.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10359
02.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10361
02.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10379
02.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10385
02.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10386
02.05.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10399
02.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10323
02.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10323
02.05.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10355
02.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10314
02.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10321
02.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10321
02.05.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Oppstart -
10327
01.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Unexpected delay on vessel availability
10308
01.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Unexpected delay on vessel availability
10308
01.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Unexpected delay on vessel availability
10308
01.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
01.05.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Avventer utreise pga vær
10323
01.05.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10327
01.05.2022
Status - satt av OD
Pågående
10327
30.04.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10374
30.04.2022
Status - satt av OD
Pågående
10374
30.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10313
29.04.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22200 sendt til saksbehandling
10411
29.04.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10411
29.04.2022
Status - satt av OD
Utkast
10411
29.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Karim Souissi is the Equinor project manager of this Krafla survey
10373
29.04.2022
Melding - Innmelding
Innmelding EQ22311 sendt til saksbehandling
10410
29.04.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10410
29.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
FLOs for this survey have been selected and their names entered here.
As already communicated, 2 FLOs will be onboard the seismic vessel at all times. Bengt will be onboard for the whole duration of the survey, while Edmund will start and then will be replaced early July by Ronald.
10373
29.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Support vessel Linde-G replaces Tess
Updated telephone number of all vessels
10373
29.04.2022
Status - satt av OD
Utkast
10410
29.04.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22104 sendt til saksbehandling
10408
29.04.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10408
29.04.2022
Status - satt av OD
Utkast
10408
28.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10381
28.04.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Survey layout har blitt endret fra nord-sør retning til øst-vest retning i den sørlige delen av undersøkelsesområdet og vi har derfor måtte endre området. Området med mottakere/noder vil ikke endre seg, og vi vil ikke droppe mottakere/noder innenfor Sula-revet. Kilden vår vil derimot være aktiv.
10356
27.04.2022
Status - satt av OD
Pågående
10332
27.04.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10332
27.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10331
27.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10331
27.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
27.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
27.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
26.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
26.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
26.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
26.04.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10384
26.04.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Området justert for å få tie til en ny Brønn.
10353
26.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10381
26.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10381
26.04.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22303 sendt til saksbehandling
10402
26.04.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10402
26.04.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22304 sendt til saksbehandling
10401
26.04.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10401
26.04.2022
Status - satt av OD
Utkast
10402
26.04.2022
Status - satt av OD
Utkast
10401
26.04.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøy forsinket, andre del utsatt.
10320
26.04.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10320
26.04.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket. Programmet noe justert, men ikke økt.
10359
25.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10381
25.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10381
25.04.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10314
25.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ivan vil overta ansvaret som kontaktperson from til 5. Mai
10324
25.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10353
25.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10353
25.04.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10353
25.04.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Swath 1 av 3 er nå ferdig. Legger ut kalberl for swath 2 - Produksjon swath 2
10342
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10356
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10384
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10387
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10392
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10390
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10374
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10377
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10378
22.04.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10365
22.04.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Included option for a 2D line North - South in the survey area
10381
22.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Prøve endringen er ferdig
10324
22.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Test
10324
21.04.2022
Status - satt av OD
Pågående
10324
21.04.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10324
21.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fra oppstart 21.04
10324
21.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Oppstart 21.04.22
10324
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10389
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
2D seismisk del av undersøkelsen er kansellert
10324
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10374
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10374
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
2D seismisk del av undersøkelsen er kansellert
10324
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10374
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10374
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
2D seismisk del av undersøkelsen er kansellert
10324
20.04.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10389
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10358
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
20.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
19.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Unexpected delay on vessel availability
Survey starting date now early May
10308
19.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Unexpected delay on vessel availability
Survey starting day now early May
10308
19.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Pågående forsinkelse relaterte til utstyrsfeil i foregående undersøkelse.
Usikkerhet i tid som kreves for å skaffe reservedeler/utstyr. Startdato vil bli oppdatert igjen når dette er kjent.
10324
19.04.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Avslutt swath 1 og flytte bunnkabler
10342
18.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelse forskjøvet i tid på grunn av fartøyet ikke blir tilgjengelig i tide.
10317
18.04.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelse forskjøvet i tid på grunn av fartøyet ikke blir tilgjengelig i tide, og omprioritering av undersøkelsene.
10319
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.