Faktasider Oljedirektoratet

Tabell – Siste oppdateringer

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Dato oppdatert av OD
Survey navn
Tekst
Beskrivelse
NPDID for survey
02.12.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10483
02.12.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10421
01.12.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10421
30.11.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10501
28.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10421
28.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10461
25.11.2022
Status - satt av OD
Pågående
10465
25.11.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10465
25.11.2022
Status - satt av OD
Pågående
10462
25.11.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10462
23.11.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10444
23.11.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22309 sendt til saksbehandling
10501
23.11.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10501
23.11.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10444
22.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinkelse på fartøy
10462
22.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinkelse på fartøy
10465
21.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- OM det blir brukbare forhold.
10421
21.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Venter fortsatt på at fartøyet skal bli tilgjenglig og det forventes nå i løpet av denne uken.
10462
21.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Venter fortsatt på at fartøyet skal bli tilgjenglig og det forventes nå i løpet av denne uken.
10462
21.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Venter fortsatt på at fartøyet skal bli tilgjenglig og det forventes nå i løpet av denne uken.
10462
21.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Venter fortsatt på at fartøyet skal bli tilgjenglig og det forventes nå i løpet av denne uken.
10465
21.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Venter fortsatt på at fartøyet skal bli tilgjenglig og det forventes nå i løpet av denne uken.
10465
21.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Venter fortsatt på at fartøyet skal bli tilgjenglig og det forventes nå i løpet av denne uken.
10465
21.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10461
18.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10444
18.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10444
16.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Usikkerhet tilknyttet hvilket fartøy som blir levert. Oppdateres ved oppstart eller når detaljer er på plass.
10493
16.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart, pga fartøy tilgjengelighet.
10493
16.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Det kan ta litt lenger tid enn til 29 November, opprinnelig søkt for.
10421
16.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Det kan ta litt lenger tid enn til 29 November, opprinnelig søkt for.
10421
16.11.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det kan ta noe mer tid enn til 29 November, opprinnelig søkt for.
10421
15.11.2022
Status - satt av OD
Pågående
10421
15.11.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10421
15.11.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10410
15.11.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10491
15.11.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10491
14.11.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10491
14.11.2022
Status - satt av OD
Pågående
10491
14.11.2022
Status - satt av OD
Pågående
10461
14.11.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10461
14.11.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10410
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10461
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10461
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Grunnet forsinkelser på andre prosjekter har vi endret båt
10461
11.11.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsimket oppstart grunnet mye dårlig vær
10461
11.11.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10475
11.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10444
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket fartøy - estimert oppstart er 12.11.22
10491
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket fartøy - estimert oppstart 12.11.22
10491
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert som følge av forsinkelser på fartøy. Ny FLO benyttes da opprinnelig FLO ikke lengre er tilgjengelig
10462
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert som følge av forsinkelser
10462
11.11.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet vi skal benytte er forsinket og vi må derfor flytte estimert oppstart til 20.11.22
10462
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Endret datoer med tanke på forsinkelser
10465
11.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10465
11.11.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet vi skal benytte er forsinket og vi må forskyve oppstart til 20.11.22.
10465
11.11.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10475
10.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10483
10.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10483
10.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket pga dårlig vær
10483
09.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10444
09.11.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10447
09.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10444
09.11.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10444
09.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Det gjenstår ca. 12-14 times arbeide, hovedsaklig CPT'er. Men vi tar høide for at kan ta tid før vi får en periode med brukbart vær.
10410
09.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Det gjenstår ca. 12-14 times arbeide, hovedsaklig CPT'er. Men vi tar høide for at kan ta tid før vi får en periode med brukbart vær.
10410
09.11.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det gjenstår ca. 12-14 times arbeide, hovedsaklig CPT'er. Men vi tar høide for at kan ta tid før vi får en periode med brukbart vær.
10410
09.11.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10447
08.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
08.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
08.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
07.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Edda Fauna utfører undersøkelse av havbunnen i den sørlige delen med multibeam. - Edda Fauna utfører undersøkelse av havbunnen i den nordlige delen med multibeam.
10447
07.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
119 km seismikk + 341 km MBE data - 200 km MBE data om været tillater
10475
07.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Vi manger 6 CPT'er pluss noe analige data som ikke er gode nok.
10410
04.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- The 286 line km would finalize the seismic program of this survey.
10444
04.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10444
03.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ved mannskapskiftet ca. 9 November overtar Johannes Sævik som Fiskerikyndig.
10421
03.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ved mannskap skiftet ca. 9 November overtar Johannes Sævik som Fiskerikyndig.
10410
03.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye dårlig vær har hindret arbeidet med arbeidene i forkant av EQ22313 undersøkelsen slik at EQ22313 får en forsinket oppstart ser det ut til.
10421
03.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye dårlig vær har hindret arbeidet med arbeidene i forkant av EQ22313 undersøkelsen slik at EQ22313 får en forsinket oppstart ser det ut til.
10421
03.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye dårlig vær har hindret arbeidet med arbeidene i forkant av EQ22313 undersøkelsen slik at EQ22313 får en forsinket oppstart ser det ut til.
10421
03.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye dårlig vær har hindret arbeidet med EQ22311 undersøkelsen. Anmoder derfor om et par dager til om det skulle bli nødvendig.
10410
03.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye dårlig vær har hindret arbeidet med EQ22311 undersøkelsen. Anmoder derfor om et par dager til om det skulle bli nødvendig.
10410
03.11.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Mye dårlig vær har hindret arbeidet med EQ22311 undersøkelsen. Anmoder derfor om et par dager til om det skulle bli nødvendig.
10410
02.11.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Endringer på grunn av forsinkelser i fartøys-schedule
(M/V Ocean Resolution)
10493
01.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10475
01.11.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10410
01.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er fortsatt forsinket og vi estimerer nå oppstart - 10 November
10462
01.11.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er fortsatt forsinket og vi estimerer nå oppstart - 10 November
10465
31.10.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10401
31.10.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10493
31.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding

Route survey:
100% of CPT arbeid er ferdigstilt
50% av vibrocore er ferdigstilt - 100% av vibrocore vil bli ferdigstilt
100% av Multibeam/Side Scan Sonar vil bli ferdigstilt
10447
31.10.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10401
27.10.2022
Status - satt av OD
Pågående
10444
27.10.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10444
27.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10444
26.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
26.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
26.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
26.10.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10428
26.10.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10428
25.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forlenget i henhold til utvidelsen av tillatelsen.
10447
25.10.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10447
25.10.2022
Status - satt av OD
Pågående
10447
24.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ingen innsamling grunnet dårlig vær -
10475
23.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10428
23.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10410
23.10.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10438
23.10.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10438
21.10.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10401
21.10.2022
Status - satt av OD
Pågående
10401
21.10.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10402
21.10.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10402
19.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Edda Fauna mobilserer i Haugesund
10447
18.10.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10491
18.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi har ikke hatt mange dagene med brukbart vær, og det har gitt utsettelse for oppstart av denne under søkelsen.
10421
18.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi har ikke hatt mange dagene med brukbart vær, og det har gitt utsettelse for oppstart av denne under søkelsen.
10421
18.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Vi har ikke hatt mange dagene med brukbart vær, og det har gitt utsettelse for oppstart av denne under søkelsen.
10421
17.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10475
17.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10475
17.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forlengelse av innsamlingsperioden grunnet mye dårlig vær
10475
17.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10475
16.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Nedetid grunnet været. Kun en CPT gjennomført -
10428
16.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10428
16.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Dårlig vær. M/V "Ocean Observer" har vært langs kai i Kristiansund N denne uken. - Om det blir noe brukbart vær....gjør et forsøk i dag.
10410
16.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
M/V "Kommandor" har vært i Tørr Dokk på Halsnøy denne uken. Vi har nok likevel ikke gått glipp av noe arbeidsvær........ - Det er sjanser for noe mer brukbart vær senere i uken.
10438
13.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10483
13.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10402
13.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10402
13.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10438
13.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Bergen havn skal det være.
10438
13.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye vær har forsinket arbeidet / innsamlingen
10438
13.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Innsamlingen forsinket på grunn av mye vær.
10438
13.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Innsamlingen hr dradd ut i tid, og vi anmoder derfor om en forlenget innsamlings periode.
10410
13.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Equinor har blitt veldig forsinket med innsamlingen, og anmoder derfor om en forlenget innsamlings periode.
10410
13.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det har vært lite fremgang med denne innsamlingen, Equinor anmoder derfor om en forlenget innsamlings periode.
10410
12.10.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10483
10.10.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10331
10.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Inntak av de siste noder
10331
10.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10428
10.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet forventninger om mer vær nedetid ønskes undersøkelsesperioden utvidet.
10428
10.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Vær standby hele uken -
10428
10.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10475
09.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Store deler av kommende uke vil M/V KOmmandor være i tørrdokk på Halsnøy.
10438
09.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Det er ikke blitt samlet inn noe ny seismikk i løpet av uken. -
10410
06.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
06.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
06.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.10.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10470
05.10.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10470
04.10.2022
Status - satt av OD
Pågående
10470
04.10.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10470
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir høyst sannsynlig senere oppstart og avslutning for EQ22313 undersøkelsen.
10421
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart, og senere avslutning
10421
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Endring av kontakt person
10421
03.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Undersøkelsen får en forsinket oppstart.
10421
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet vårt er forsinket og estimert oppstart er 23.10.22 per dags dato
10462
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet vårt er forsinket og estimert oppstart er 23.10.22 per dags dato
10465
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10461
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10461
03.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10461
03.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10475
03.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10401
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vær, Tekniske problem og undersøkelse kom sent i gang gjør at Equinor anmoder om en forlenget innsamlings periode.
10410
03.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Flere grunner til forsinkelser: Undersøkelse kom sent i gang, noe tekniske problem og ikke minst vær.
10410
03.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Mye dårling vær og tekniske problem gjør at denne undersøkelsen har tatt tid.
10410
02.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10438
02.10.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10410
02.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet sen oppstart på prosjektet, endres oppstarts dato og det søkes om en forlengelse til 30.11.2022.
10447
02.10.2022
Status - satt av OD
Pågående
10428
02.10.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10428
02.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10428
02.10.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10428
01.10.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøy omprioritert til annet arbeid.
10470
01.10.2022
Status - satt av OD
Pause
10470
01.10.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10470
30.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10451
30.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10436
30.09.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10491
30.09.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22102 sendt til saksbehandling
10491
30.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10436
29.09.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10493
29.09.2022
Melding - Innmelding
Innmelding OKEA22300 sendt til saksbehandling
10493
29.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10454
29.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10451
29.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10454
28.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10490
28.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10490
27.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Pga forsinkelse på MV Meridian er realistisk oppstart satt til 1. Oktober med noe senere antatt avslutning.
10428
27.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10490
27.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10490
27.09.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10470
27.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10470
27.09.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10490
27.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10401
27.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10402
27.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10402
27.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10444
27.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Boat is delayed ...
10444
27.09.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10490
27.09.2022
Melding - Innmelding
Innmelding EQ22003 sendt til saksbehandling
10490
26.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10475
26.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Ny Fiskeri Kyndig fra i dag
10438
26.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Svein Davidsen overtar som Fiskerikyndig fra 26 September.
10438
26.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Tilbake fra Ferie
10438
26.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Det ble ikke samlet inn noe grunnet vær. - Om det blir OK vær.
10410
26.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Tilbake fra Ferie
10410
26.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Antatt siste uke med innsamling.
10451
26.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Undersøkelsen blir ferdigstilt 27. september og demob foregår
10454
25.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10321
25.09.2022
Status - satt av OD
Pause
10470
25.09.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10470
25.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10321
22.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
22.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
22.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10421
22.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10438
22.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10475
22.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10355
22.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10470
22.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10470
22.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10470
22.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10355
21.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Nede for vær i det meste av uken. -
10454
20.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet forsinkelser på foregående arbeid melder vi oppstart 26. September, med tilhørende endringer på sluttdato.
10428
19.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Mannskapsbytte og dårlig vær siste del av uka - Ferdigstille nordlig del første del av uka, området lenger sør siste del av uka.
10451
19.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10486
19.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10486
17.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Prosjektet er nå avsluttet - Prosjektet er avsluttet
10355
17.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10410
17.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10410
16.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10486
16.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10486
16.09.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10486
16.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøy forsinkelse
10470
15.09.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10486
15.09.2022
Melding - Innmelding
Innmelding NL22001 sendt til saksbehandling
10486
15.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ken Rainer Vottestad tar over som Fiskerikyndig ved mannskapsbytte 15/09/2022.
10436
15.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10331
13.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10439
13.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10321
13.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Nede for vær i en periode
10454
13.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10439
12.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10401
12.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10401
12.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10402
12.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10402
12.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
ukemelding - mannskapsbytte 14.9.22
10451
12.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10373
12.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10438
12.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10438
12.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10328
12.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10328
11.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Surveyfartøy fra leverandør er forsinket og vi er nødt til å øke innsamlingsområdet for surveyen i PL359. LU22300 vil også kjøres samtidig som LU22301 da disse er innfill surveys og så nærliggende hverandre.
10462
11.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket surveyfartøy samt at vi er nødt til å øke innsamlingsområdet i PL338 C.
10465
11.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10428
11.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10428
11.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10475
11.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10475
11.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10418
10.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10436
10.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10436
10.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10418
09.09.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10475
09.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10469
09.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Delayed vessel mobilization
10470
09.09.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10451
09.09.2022
Status - satt av OD
Pågående
10451
09.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10450
09.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10435
09.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
09.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Ramform Hyperion vil gjøre seg ferdig med det østlige området og bevege seg ned til den sørlige delen av prosjektet
10355
09.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10355
09.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Prosjektet på hold inntil Ramform Hyperion er på plass -
10355
09.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ramform Vanguard vil operere i området samtidig med Ramform Hyperion. Oppstart 12.09.2022 og hun vil være i området frem til 26 september 2022. Hun vil operere innenfor området som vi har tillatelse for, PGS22002
10355
09.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10469
09.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10450
09.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10435
08.09.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10483
08.09.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22307 sendt til saksbehandling
10483
06.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
På av forsinkelser på forutgående prosjekter forventer vi nå oppstart på WD22303 10/9/2022
10436
05.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10448
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10410
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10410
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10410
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppstart forinket grunnet mye dårlig vær tidligere i sommer. Dette betyr at innsamlingsperioden må forlenges
10421
05.09.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10434
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10421
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Justert antatt oppstartsdato
10451
05.09.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10451
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ukemelding -
10450
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Alle noder er lagt ut nå, og inntak av noder har srtartet. Regner med å avslutte innsamlingen 15 september.
10331
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10328
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10418
05.09.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Seilingskilometer -
10454
04.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10373
04.09.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10448
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.