Innhold

Brønnbaner på norsk kontinentalsokkel. For ODs retningslinjer for betegnelser og klassifisering av brønner og brønnbaner, vennligst klikk her.

Forkortelse

WDSS er forkortelse for "Well Data Summary Sheet".

Merknad

For en beskrivelse av hvordan skaffe kjerneprøver, borekaks, oljeprøver og geokjemiske standarder fra Oljedirektoratet, vennligst klikk her. For søknadsskjema for å søke om å ta geologiske prøver, vennligst klikk her.