Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
10.12.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

6607/3-1 S

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  6607/3-1 S
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  WILDCAT
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av OD.
  1945-L
  Boreinnretning
  ODs navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Planlagt posisjon - NS
  Beskrivelse ikke definert
  66° 45' 1.84'' N
  Planlagt posisjon - ØV
  Beskrivelse ikke definert
  7° 49' 27.59'' E
  Tildeling (runde/TFO)
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret i, ble tildelt i.
  TFO2018
  Regelverksreferanse
  Beskrivelse ikke definert
  Forventet oppstart
  Beskrivelse ikke definert
  Aug 2023
  Dato boretillatelse godkjent
  Beskrivelse ikke definert
  02.08.2023
 • Rettighetshavere på boretillatelses–dato

  Rettighetshavere på boretillatelses–dato
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  14.07.2023
  40.000000
  40.000000
  20.000000
 • Operatør på boretillatelses–dato

  Operatør på boretillatelses–dato
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  01.03.2019
 • Areal på boretillatelses–dato

  Areal på boretillatelses–dato
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  01.03.2019
  6608/1
  6
  207
  6607/6
  5
  315
  6607/4
  3
  110
  6607/3
  2
  114
  6607/5
  4
  316
  6607/2
  1
  245