Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.09.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

7830/5-U-1

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7830/5-U-1
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  OTHER
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  STRATIGRAPHIC
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av OD, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Flergrensbønn
  Indikator som forteller om brønnbanen er en flergrensbrønn, dvs. har mer enn en gren. Eksempel på lovlige verdier: YES, NO. Se også ODs retninglinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  NO
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  BARENTS SEA
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7830/5-U-1
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  SINTEF Petroleumsforskning AS
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av OD.
  379-GD
  Boreinnretning
  ODs navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  22.09.2005
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  23.09.2005
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  23.09.2007
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  NO
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  2.9
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  252.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  400.0
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  78° 40' 53.8'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  30° 30' 2.7'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  8736992.16
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  576659.86
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  35
  NPDID for brønnbanen
  ODs entydige nøkkel for brønnbanen.
  5302
 • Borekjerner i OD

  Borekjerner i OD
  Kjerneprøve nummer
  Kjerneprøve - topp dybde
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Kjerneprøve dybde - enhet
  1
  19.0
  147.0
  [m ]
  Borekjerner i OD
  Total kjerneprøve lengde [m]
  128.0
  Borekjerner i OD
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
 • Palynologiske preparater i OD

  Palynologiske preparater i OD
  Prøve dybde
  Dybde enhet
  Prøve type
  Laboratorie
  19.7
  [m]
  C
  UIB
  22.8
  [m]
  C
  UIB
  23.5
  [m]
  C
  UIB
  29.4
  [m]
  C
  UIB
  32.3
  [m]
  C
  UIB
  35.3
  [m]
  C
  UIB
  38.3
  [m]
  C
  UIB
  40.5
  [m]
  C
  UIB
  45.5
  [m]
  C
  UIB
  48.9
  [m]
  C
  UIB
  52.4
  [m]
  C
  UIB
  59.7
  [m]
  C
  UIB
  63.1
  [m]
  C
  UIB
  68.8
  [m]
  C
  UIB
  72.2
  [m]
  C
  UIB
  75.5
  [m]
  C
  UIB
  79.8
  [m]
  C
  UIB
  84.6
  [m]
  C
  UIB
  87.2
  [m]
  C
  UIB
  91.6
  [m]
  C
  UIB
  93.5
  [m]
  C
  UIB
  97.5
  [m]
  C
  UIB
  102.5
  [m]
  C
  UIB
  104.3
  [m]
  C
  UIB
  107.1
  [m]
  C
  UIB
  112.7
  [m]
  C
  UIB
  115.2
  [m]
  C
  UIB
  117.5
  [m]
  C
  UIB
  120.4
  [m]
  C
  UIB
  123.8
  [m]
  C
  UIB
  126.9
  [m]
  C
  UIB
  128.4
  [m]
  C
  UIB
  130.5
  [m]
  C
  UIB
  133.5
  [m]
  C
  UIB
  136.5
  [m]
  C
  UIB
  138.5
  [m]
  C
  UIB
  140.3
  [m]
  C
  UIB
  141.3
  [m]
  C
  UIB
  142.6
  [m]
  C
  UIB
  144.5
  [m]
  C
  UIB
  146.8
  [m]
  C
  UIB