Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.09.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

7329/3-U-1

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7329/3-U-1
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  OTHER
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  STRATIGRAPHIC
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av OD, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Flergrensbønn
  Indikator som forteller om brønnbanen er en flergrensbrønn, dvs. har mer enn en gren. Eksempel på lovlige verdier: YES, NO. Se også ODs retninglinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  NO
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  BARENTS SEA
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7329/3-U-1
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  Oljedirektoratet
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av OD.
  774-G
  Boreinnretning
  ODs navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  1
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  25.08.1998
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  25.08.1998
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  25.08.2000
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  NO
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  2.8
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  171.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  354.5
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  73° 48' 0.14'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  29° 40' 45.93'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  8191830.96
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  583418.47
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  35
  NPDID for brønnbanen
  ODs entydige nøkkel for brønnbanen.
  7897
 • Kjernebilder

  Kjernebilder
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 50-60m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 50-60m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 60-70m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 60-70m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 70-76m
  Høy: 50-60m
  Lav: 50-60m
  Høy: 60-70m
  Lav: 60-70m
  Høy: 70-76m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 70-76m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 75.8-81.8m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 75.8-81.8m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 81.8-87.5m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 81.8-87.5m
  Lav: 70-76m
  Høy: 75.8-81.8m
  Lav: 75.8-81.8m
  Høy: 81.8-87.5m
  Lav: 81.8-87.5m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 87.5-93.2m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 87.5-93.2m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 93.2-98.8m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 93.2-98.8m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 98.8-103.7m
  Høy: 87.5-93.2m
  Lav: 87.5-93.2m
  Høy: 93.2-98.8m
  Lav: 93.2-98.8m
  Høy: 98.8-103.7m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 98.8-103.7m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 103.7-109.9m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 103.7-109.9m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 104.5-110.1m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 104.5-110.1m
  Lav: 98.8-103.7m
  Høy: 103.7-109.9m
  Lav: 103.7-109.9m
  Høy: 104.5-110.1m
  Lav: 104.5-110.1m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 109.9-115.9m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 109.9-115.9m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 115.9-121.9m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 115.9-121.9m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 121.9-127.7m
  Høy: 109.9-115.9m
  Lav: 109.9-115.9m
  Høy: 115.9-121.9m
  Lav: 115.9-121.9m
  Høy: 121.9-127.7m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 121.9-127.7m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 127.7-130.4m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 127.7-130.4m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 130.4-136.1m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 130.4-136.1m
  Lav: 121.9-127.7m
  Høy: 127.7-130.4m
  Lav: 127.7-130.4m
  Høy: 130.4-136.1m
  Lav: 130.4-136.1m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 136.1-141.9m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 136.1-141.9m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 141.9-147.6m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 141.9-147.6m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 142-152m
  Høy: 136.1-141.9m
  Lav: 136.1-141.9m
  Høy: 141.9-147.6m
  Lav: 141.9-147.6m
  Høy: 142-152m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 142-152m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 152-162m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 152-162m
  Kjerne bilde med dybde: Høy: 162-170m
  Kjerne bilde med dybde: Lav: 162-170m
  Lav: 142-152m
  Høy: 152-162m
  Lav: 152-162m
  Høy: 162-170m
  Lav: 162-170m